{TOP} 300 Tên con trai năm 2021 họ phạm

Tuổi Tân Sửu, phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Số hưởng thọ trung bìn từ 55 đến 60 tuổi. Hiền đức thì tăng thêm niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ. {TOP} 300 Tên con trai năm 2021 họ phạm_ Minh HoàngBá ThiệnChí KhiêmHữu LươngVương TriềuNgọc HiểnTuấn ÐứcNhật QuânVĩnh ÂnPhúc HòaTrung...

Có thể bạn quan tâm:

Tuổi Tân Sửu, phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Số hưởng thọ trung bìn từ 55 đến 60 tuổi. Hiền đức thì tăng thêm niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ.

{TOP} 300 Tên con trai năm 2021 họ phạm_

Minh Hoàng Bá Thiện Chí Khiêm
Hữu Lương Vương Triều Ngọc Hiển
Tuấn Ðức Nhật Quân Vĩnh Ân
Phúc Hòa Trung Nghĩa Tất Hòa
Minh Giang Hoàng Thái Quang Nhân
Hồng Nhật Mạnh Tấn Việt An
Khắc Minh Hoài Việt Ðăng Khánh
Gia Cảnh Việt Khôi Anh Quân
Cao Kỳ Quốc Hùng Quốc Thành
Thanh Hải Xuân Sơn Thái San
Phi Hùng Minh Hòa Thanh Quang
Minh Hào Hiếu Thông Vương Gia
Hải Sơn Ðức Khải Sỹ Ðan
Ðức Hải Ðình Thiện Hải Dương
Ðình Diệu Hữu Chiến Hữu Toàn
Tài Ðức Bảo Lâm Bảo Thạch
Khắc Thành Trọng Tấn Cao Thọ
Quang Khải Thạch Tùng Xuân Phúc
Sơn Quyền Vân Sơn Hiệp Hà
Bình An Tùng Anh Thanh Liêm
Ðức Hòa Thanh Toản Thành Trung
Chính Thuận Gia Phong Thanh Trung
Quang Hà Khắc Việt Chế Phương
Anh Tú Hùng Dũng Tiến Võ
Việt Hoàng Sơn Quân Hùng Anh
Ðại Ngọc Ðức Long Chí Dũng
Việt Khoa Thanh Long Khánh Giang
Bảo Huỳnh Hiếu Dụng Minh Quang
Gia Cẩn Thế Phúc Vĩnh Toàn
Ngọc Thuận Ðức Khiêm Việt Thông
Tất Hiếu Phúc Cường Hoàng Vương
Ngọc Minh Thành Danh Bảo Giang
Ngọc Quang Ðức Nhân Khải Ca
Huy Lâm Minh Khánh Tùng Lâm
Minh Tuấn Phú Hùng Hòa Giang
Huy Quang Chiêu Quân Trọng Duy
Công Hải Khánh Hải Quốc Phương
Hữu Phước Anh Tuấn Minh Chuyên
Tuấn Linh Công Bằng Quốc Hoàng
Tấn Thành Mạnh Nghiêm Minh Danh
Hữu Long Trọng Kiên Hoài Nam
Ðăng An Toàn Thắng Thanh Tú
Triều Thành Nam Nhật Ðức Chính
Thiện Minh Minh Kiệt Cao Minh
Tường Phát Khắc Ninh Công Lý
An Nam Chí Nam Hải Nam
Trọng Kim Kim Sơn Việt Phong
Mạnh Quỳnh Minh Trung Minh Quân
Quốc Thắng Quang Đông Quốc Hòa
Thái Ðức An Khang Thành Châu
Thiện Ngôn Quang Vũ Khắc Triệu
Thế Trung Trí Minh Hiểu Minh
Xuân An Công Hoán Hữu Châu
Hoàng Long Quang Thiên Gia Minh
Ðông Sơn Lâm Viên Thế Doanh
Thiện Nhân Kim Phú Hữu Tân
Thái Tân Quốc Hiển Nhật Hồng
Bá Long Khánh Duy Tuấn Dũng
Công Thành Thái Minh Hữu Thọ
Gia Khiêm Quốc Hạnh Tâm Thiện
Việt Thanh Quang Hải Ðông Nguyên
Xuân Hòa Thiện Dũng Quốc Bình
Kim Long Thăng Long Ðức Trung
Quốc Mỹ Quang Triệu Việt Thắng
Chí Công Vạn Thắng Thái Sơn
Tấn Trình Phúc Ðiền Bá Phước
Thành Thiện Thanh Hậu Anh Duy
Chấn Hùng Hồng Thụy Ðức Phong
Bảo Chấn Xuân Trung Thành Công
Tường Minh Xuân Trường Quang Bửu
Thành Phương Hải Thụy Tôn Lễ
Ðình Dương Nam Phi Thanh Phi
Gia Thiện Hữu Trác Ðại Hành
Huy Lĩnh Thành Nhân Ðình Nguyên
Hữu Nam Ðinh Lộc Quang Huy
Minh Chiến Gia Huấn Hữu Lễ
Thống Nhất Tân Bình Công Lộc
Hữu Vĩnh Thế Anh Phi Hoàng
Việt Quyết Xuân Huy Thành Vinh
Quang Hòa Lập Thành Quang Trung
Hải Nguyên Tùng Minh Ngọc Thọ
Bình Ðạt Tiến Hoạt Hoàng Ân
Duy Hiền Trọng Nhân Thế Sơn
Dũng Trí Trung Ðức Công Hào
Xuân Vũ Minh Ðức Vương Việt
Ngọc Sơn Quốc Vũ Quang Danh
Khánh Hoàng Minh Thuận Quang Tú
Văn Minh Thái Duy Danh Thành
Tuấn Anh Thuận Phong Hoàng Dũng
Thanh Thuận Ngọc Ngạn Trường Phúc
Thụy Long Bảo Ðịnh Nhật Quang
Sỹ Phú Việt Cường Quốc Bảo
Quang Dũng Hữu Tài Thuận Anh
Khải Hòa Trường Kỳ Hoài Bắc
Gia Khánh Anh Quốc Hoàng Duệ
Ðức Minh Ðình Nam Ðình Tuấn
Xuân Thuyết Tuấn Việt Minh Khôi
Tuấn Ngọc Chí Thành Bình Nguyên
Thái Bình Duy Tân Duy Thanh
Trọng Trí Minh Trí Duy Khang
Huy Phong Nam Sơn Trung Chính
Quốc Huy Phúc Nguyên Thế Dân
Phước Nhân Trung Dũng Ðức Thắng
Thuận Thành Quốc Ðại Gia Lập
Kim Thông Bảo Toàn Kiến Ðức
Danh Văn Trí Dũng Đăng Khương
Nam Lộc Uy Phong Hoàng Lân
Thành Khiêm Việt Ngọc Hoài Tín
Hữu Khanh Hùng Sơn Hoàng Linh
Khánh Hoàn Hồng Quý Quốc Phong
Gia Kiên Trung Nhân Viễn Ðông
Công Sơn Lâm Vũ Gia Hòa
Trọng Hiếu Hồng Việt Hiếu Liêm
Tấn Dũng Trung Hải Triều Vĩ
Thắng Lợi Hạo Nhiên Nhất Tiến
Tuấn Minh Chí Sơn Huy Thành
Trọng Chính Duy Cẩn Thiên Bửu
Quốc Minh Nghĩa Hòa Thụy Du
Trung Hiếu Hữu Ðịnh Quang Nhật
Bảo Châu Thuận Phong Khánh Huy
Ðắc Di Hải Ðăng Ðình Nhân
Hoài Thanh Tuấn Khanh Gia Hưng
Việt Huy Gia Vinh Vinh Diệu
Trường Phát Hồng Phát Quang Ðức
Việt Nhân Thiện Thanh Huy Khiêm
Tùng Quang Tiến Dũng Tùng Linh
Kim Toàn Thế Quyền Chí Thanh
Phúc Hưng Quốc Toản Ngọc Lân
Vĩnh Thụy Trường Thành Trọng Hà
Tuấn Long Phú Ân Ân Lai
Ngọc Dũng Nguyên Lộc Anh Dũng
Đình Chiến Huy Tuấn Tuấn Hoàng
Ðình Lộc Bảo An Thanh Toàn
Quốc Việt Ngọc Thạch Phụng Việt
Huy Khánh Phước Sơn Minh Anh
Trọng Hùng Quốc Văn Quốc Khánh
Khắc Tuấn Tấn Trương Ngọc Trụ
Cao Tiến Phúc Duy Xuân Hãn
Minh Lý Nhật Khương Bình Minh
Hoàng Giang Lâm Trường Viết Sơn
Tuấn Kiệt Anh Khôi Lam Phương
Cao Phong Quảng Ðạt Hoàng Lâm
Hồng Minh Tấn Sinh Thiên An
Quang Linh Quang Trọng Trung Anh
Tùng Châu Nam Dương Minh Ân
Thanh Thiên Gia Bảo Công Vinh
Quang Thạch Xuân Cung Tiểu Bảo
Thiên Lương Phúc Khang Việt Anh
Chí Giang Mạnh Tường Thành Lợi
Trí Hào Tuấn Hùng Phúc Sinh
Nam Thông Huy Tường Chí Hiếu
Quang Lâm Mạnh Cương Minh Nhật
Ðình Hảo Xuân Thiện Tân Thành
Kiên Cường Trọng Dũng Chấn Phong
Ngọc Khang Việt Dương Trường Vũ
Hiệp Hòa Thiên Mạnh Anh Khải
Quốc Hiệp Cao Sơn Long Giang
Hồng Lĩnh Hoài Trung Nam Hải
Hữu Canh Ðình Chương Thụy Miên
Trung Nguyên Ngọc Khương Dương Anh
Minh Hùng Ðức Thành Chiêu Minh
Nam Phương Anh Khoa Minh Thông
Minh Khang Quang Vinh Việt Chính
Công Phụng Chính Hữu Tấn Tài
Duy An Hòa Hiệp Quang Hùng
Ðình Trung Thế An Dũng Việt
Ðức Anh Ðông Hải Thiện Khiêm
Ðức Quảng Ðức Quang Hồng Sơn
Nam An Kiến Văn Khánh Nam
Bá Kỳ Phước An Phi Long
Hữu Minh Việt Quốc Duy Khiêm
Kiên Trung Anh Ðức Quang Sáng
Phước Nguyên Minh Nhân Gia Thịnh
Hồng Quang Ðức Tường Việt Phương
Khôi Vĩ Thiện Ðức Gia Hoàng
Ðức Bảo Thế Minh Việt Cương
Hồng Vinh Duy Thạch Tường Lân
Thanh Ðạo Nguyên Bảo Trí Hùng
Phúc Tâm Bảo Long Xuân Bình
Duy Tâm Thành Ðạt Bảo Thái
Nhật Thịnh Hoàng Nam Vĩnh Hưng
Nam Việt Ðức Duy Ðức Huy
Công Tuấn Tường Anh Việt Phong
Ðông Phương Kiến Bình Tuấn Trung
Thanh Tuấn Nguyên Hạnh Gia Phúc
Phước Thiện Gia Cần Hữu Cường
Gia Phước Thanh Ðoàn Thuận Phương
Hữu Cương Hữu Vượng Đăng Quang
Duy Thành Tường Nguyên Yên Bình
Phú Bình Mạnh Hùng Ðức Trí
Quốc Thiện Duy Hoàng Quang Hưng
Thanh Tùng Vinh Quốc Ngọc Khôi
Hữu Thắng Vĩnh Luân Minh Triết
Minh Hải Duy Cương Vạn Thông
Minh Ðan Liên Kiệt Long Quân
Hào Nghiệp Tuấn Hải Tuấn Châu
Sơn Tùng Hữu Hiệp Ðình Toàn
Trường Nam Nhật Duy Vũ Anh
Quốc Thông Hải Bình Huy Chiểu
Gia Huy Ðức Tâm Hữu Tường
Lâm Dũng Long Vịnh Ðức Mạnh
Thiên Ðức Anh Sơn Ðức Sinh
Cao Nghiệp Nhật Huy Trường Giang
Thành Nguyên Tạ Hiền Ðức Bình
Tất Bình Gia Bạch Vĩnh Hải
Quốc Tuấn Duy Minh Ðức Quyền
Khải Tâm Khánh Phi Ðức Phi
Ðình Thắng Hồ Bắc Quang Thắng
Gia Ân Khắc Vũ Chí Kiên
Hiếu Phong Nhật Hòa Thành Ân
Tuấn Thành Cao Sỹ Hữu Trí
Tiến Hiệp Xuân Ninh Thiện Phước
Huy Việt Minh Ðạt Mạnh Cường
Thế Lâm Ngọc Hải Bảo Duy
Trí Hữu Thái Sang Quốc Quân
Nhật Tấn Ngọc Đại Thế Phương
An Ninh Danh Sơn Minh Cảnh
Phương Nam Thiên Trí Nhật Minh
Khánh Minh Bá Lộc Ðông Phong
Hữu Khang Hồng Ðăng An Tường
Nhật Quốc Trường Long Trọng Khánh
Hoàng Phát Bình Quân Bảo Hòa
Anh Vũ Minh Dân Ðình Phúc
Bá Thịnh Thái Hòa Bảo Sơn
Trọng Nghĩa Tường Lĩnh Thành Tín
Ân Thiện Trường An Phú Hải
Việt Thái Hồng Giang Chí Khang
Minh Thiện Hoàng Ngôn Nhân Nguyên
Ngọc Quyết Ðông Quân Duy Hùng
Quốc Hiền Chấn Hưng Mạnh Ðình
Gia Bình Duy Khánh Minh Kỳ
Trung Kiên Công Ân Mạnh Chiến
Khôi Nguyên Bảo Huy Quốc Hưng
Xuân Quý Thế Bình Hoàng Việt
Hoàng Hải Khánh Văn Ðình Phú
Nhật Dũng Huy Thông Hùng Thịnh
Thái Dương Nhật Hùng Yên Bằng
Thiện Luân Hữu Nghĩa Kiên Bình
Việt Khải Ðắc Trọng Duy Thắng
Ðại Dương Hữu Thống Tấn Nam
Thế Duyệt Ðăng Ðạt Minh Toàn
Ðức Cường Phi Hải Anh Tùng
Ngọc Thiện Mạnh Dũng Hùng Ngọc
Phúc Thịnh Thiên Hưng Hồ Nam
Quốc Anh Quang Thuận Vĩnh Thọ
Hòa Thái Ðình Quảng Thế Hùng
Phong Châu Vũ Minh Uy Vũ
Duy Ngôn Trung Việt Minh Triệu
Quý Vĩnh Minh Hiếu Nam Tú
Ngọc Danh Duy Cường Mạnh Thắng
Quang Thái Hải Giang Huy Anh
Đức Cao Thiện Giang Tường Lâm
Xuân Khoa Hữu Bình Quốc Trụ
Xuân Hiếu Công Luận Phúc Lâm
Nghĩa Dũng Hữu Ðạt Lạc Phúc
Duy Mạnh Hữu Cảnh Ngọc Cường
Huy Kha Hùng Cường Minh Nghĩa
Minh Sơn Tấn Lợi Anh Hoàng
Khắc Duy Hoài Phong Ðình Sang
Thanh Vinh Quang Lộc An Nguyên
Vương Triệu Việt Khang Thiện Ân
Gia Hùng Tiến Ðức Trung Thành
Quốc Trung Hữu Bảo Bảo Hoàng
Gia Ðức Hiệp Hào Bá Thành
Duy Hải Hữu Hùng Khởi Phong
Thanh Sơn Hải Phong Huy Hoàng
Công Lập Phú Hưng Nguyên Giáp
Thiện Tâm Hưng Ðạo Thiện Sinh
Minh Huấn Triệu Thái Hòa Hợp
Duy Luận Tuấn Khải Minh Dũng
Quốc Tiến Minh Vương Trường Chinh
Hữu Trung Minh Hưng Quang Anh
Cảnh Tuấn Quảng Thông Trọng Việt
Như Khang Giang Thiên Lâm Ðông
Uy Phong Duy Bảo Anh Việt
Minh Tú Duy Quang Gia Hiệp
Xuân Lộc Xuân Nam Ðại Thống
Tường Vinh Thanh Minh Tuấn Tài
Ngọc Ẩn Quốc Thịnh Quang Ninh
Tấn Khang Quang Hữu Việt Duy
Mạnh Hà Ðức Tài Xuân Minh
Bảo Khánh Mạnh Trường Nam Hưng
Quang Tuấn Nhật Nam Khải Tuấn
Nguyên Khang Viễn Phương Minh Vũ
Công Giang Ðức Kiên Hữu Hạnh
Hữu Tâm Quốc Vinh Công Hiếu
Minh Tiến Công Tráng Ngọc Tuấn
Hoàng Khải Thế Dũng Duy Thông
Hồng Thịnh Hoàng Khôi Công Sinh
Ðức Giang Thế Tường Ðức Phú
Ðức Bằng Hải Bằng Thanh Vũ
Duy Hiếu Bá Cường Thanh Phong
Ðức Tuấn Việt Sơn Quang Minh
Thanh Huy Quang Ðạt Thiệu Bảo
Thuận Toàn Phú Thịnh Ðức Khang
Hữu Hoàng Quang Tài Ðức Tuệ
Việt Tiến Công Luật Việt Hải
Ðức Siêu Phi Cường Phú Hiệp
Trường Nhân Ðức Thọ Tuấn Tú
Mạnh Thiện Thành Sang Việt Hồng
Xuân Cao Ðình Hợp Hải Long
Nam Thanh Quang Trường Cường Thịnh
Tấn Phát Quốc Hải Thiên Phú
Hòa Bình Minh Quốc Hữu Thiện
Gia Anh Ðăng Khoa Khắc Trọng
Huy Vũ Hoàng Quân Giang Sơn
Công Hậu Hiếu Nghĩa Tuấn Chương
Hoàng Khang Quốc Ðiền Gia Kiệt
Chiến Thắng Thành Long Hồng Đức
Hùng Phong Thanh Hào An Cơ
Quyết Thắng Ngọc Huy Kim Thịnh
Chí Bảo Việt Dũng Minh Thạc
Thiên Ân Ngọc Ðoàn Trí Thắng
Mạnh Tuấn Thịnh Cường Sơn Hà
Nguyên Phong Thanh Thế Ngọc Cảnh
Ðình Ðôn Trường Vinh Ðức Ân
Quang Lân Hoàng Mỹ Thế Vinh
Phương Triều Minh Quý Minh Tân
Tân Long Ðông Dương Ðức Toản
Quốc Hoài Quốc Mạnh Anh Tài
Bá Tùng Ðăng Minh Lương Tài
Bách Du Sơn Hải Gia Nghị
Nguyên Khôi Trọng Vinh Hữu Từ
Bảo Quốc Nguyên Ðan Ðắc Thành
Phi Ðiệp Tuấn Sỹ Từ Ðông
Chí Vịnh Sỹ Hoàng Ðức Toàn
Quốc Hoàn Thành Doanh Bảo Hiển
Minh Thắng Quang Triều Minh Thái
Anh Minh Hữu Khôi Anh Thái
Trường Sơn Thường Kiệt Việt Long
Hiệp Vũ Ðình Cường Nhật Tiến
Quốc Trường Lương Quyền Thụ Nhân
Xuân Thái Hoàng Minh Chí Anh
Phước Lộc Khánh Bình Bảo Tín
Khánh Hội Hải Quân Khánh An
Xuân Kiên Quang Thịnh Sơn Lâm
Thành An Thiếu Anh Quang Dương
Minh Huy Chiêu Phong Việt Hùng
Ðình Luận Tân Phước Ðạt Hòa
Giang Nam Huy Hà Hoàng Hiệp

Đặt tên con trai 2021: Đón xem BST hơn 500 tên đẹp cho bé trai sinh năm 2021 theo phong thuỷ và tên đẹp 2021 hợp tuổi bố mẹ cũng như tên con trai hợp mệnh Mộc dành cho bé tuổi Tân Sửu sẽ được cập nhật liên tục ở đây, Bạn có thể theo dõi cách đặt tên con trai sinh năm 2021 theo tam hợp – theo bản mệnh hoặc một số tên đẹp khác dưới đây!

+ Đặt tên con trai năm 2021 theo mệnh Thổ: Mệnh của con người là do trời ban, mỗi năm sinh sẽ có một mệnh khác nhau thuộc vào 1 trong 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cha mẹ muốn con cái có cuộc sống sau này được thuận lợi, may mắn thì nên đặt tên con hợp phong thủy, hợp mệnh của con cũng như nên xem xét kỹ cả giờ, ngày sinh và tháng sinh của con trước khi đặt tên. Với mệnh Mộc cha mẹ có thể đặt tên con liên quan đến nước (Thủy), cây (Mộc) hay lửa (Hỏa) bởi Thủy sinh ra Mộc, Mộc sinh ra Hỏa. Những người thuộc mệnh Mộc luôn tràn đầy năng lượng, sung sức, có tâm hồn nghệ sĩ, có khả năng phát triển và rất vô tư. Vì vậy những tên mang mệnh Mộc phù hợp phong thủy có thể kể đến các tên đối với bé, xem chi tiết tại bài Đặt tên con trai năm 2021 theo mệnh Thổ

+ Có nên đặt tên con trai sinh năm 2021 theo phong thuỷ? Vấn đề phong thủy tồn tại trong văn hóa người Á Đông từ bao đời nay. Hễ người ta làm một việc gì trọng đại thì điều đầu tiên họ xét đến là phong thủy. Nhiều người tin rằng, việc lớn hợp với phong thủy thì thường đi kèm với thành công. Đặt tên cho con cũng là một việc trọng đại. Cha mẹ luôn tìm ra phương pháp đặt tên theo phong thủy để đứa con trai, con gái của mình luôn dồi dào sức khỏe và có một tương lai tươi sáng. Vậy đặt tên con theo phong thủy cần chú ý những gì và những gợi ý nào cho tên bé theo phong thủy 2021? Xem chi tiết bài viết này tại các phương pháp đặt tên cho con 2021!

+ Tên đẹp cho bé trai sinh năm 2021: “Tên hay thời vận tốt”, đó là câu nói quen thuộc để đề cao giá trị một cái tên hay và trên thực tế cũng đã có nhiều nghiên cứu (cả phương Đông lẫn phương Tây) chỉ ra rằng một cái tên “có ấn tượng tốt” sẽ hỗ trợ thăng tiến trong xã hội nhiều hơn. Hầu hết cha mẹ khi đặt tên cho con đều theo những nguyên tắc chung như: Ý nghĩa, Sự khác biệt và quan trọng ,Kết nối với gia đình, Âm điệu. Tên cho bé trai và bé gái khác nhau và với mỗi giới tính sẽ có ý nghĩa khác nhau như tên bé gái thường có nghĩa đẹp, hiền hậu; trong khi tên cho bé trai thì thường mang ý nghĩa mạnh mẽ, vinh quang. Xem 1000 tên đẹp cho bé trai 2021! Ngay dưới đây là những cách đặt tên con trai 2021! bạn nên xem!

Đặt tên con gái năm 2021
Hoài Vỹ Ngọc Huyền Nguyệt Uyển
Diệu Hiền Tú Ly Thảo Nhi
Hải Phương Lam Giang Tuyết Băng
Thanh Thảo Anh Vũ Bạch Mai
Quỳnh Hương Vân Du Hạ Băng
Ly Châu Tuyết Vy Yến Trang
Diễm Thảo Kim Oanh Bạch Tuyết
Kim Quyên Thiên Thư Bình Yên
Thiện Mỹ Hướng Dương Khánh Ngọc
Quỳnh Chi Hồng Nhạn Thảo Tiên
Thiên Nga Chi Mai Kim Khuyên
Ái Linh Kim Thông Tú Anh
Tuyết Lan Yên Nhi Thục Tâm
Mai Chi Liên Hương Thanh Mai
Song Kê Cam Thảo Tuyền Lâm
Liên Chi Yến Trâm Uyển Khanh
Yên Bằng Bảo Vy Yên Mai
Thi Xuân Kỳ Diệu Bảo Hà
Minh Thương Nhật Phương Nguyệt Cát
Ngọc Hà Đinh Hương Thùy Vân
Nguyên Thảo Song Lam Thảo Nguyên
Hải Thụy Linh Lan Vành Khuyên
Bạch Vân Thanh Thủy Quỳnh Dao
Ban Mai Lộc Uyển Vân Trang
Bảo Trâm Huyền Trang Ấu Lăng
Thụy Du Kiều Dung Hiểu Lam
Tinh Tú Thiên Lam Nguyệt Quế
Hiền Hòa Ngọc Khuê Nhật Dạ
Hạnh Trang Minh Ngọc Trúc Linh
Bích Ngân Quế Thu Mai Lan
Lưu Ly Thu Vọng Thanh Xuân
Đan Thu Thủy Nguyệt Hương Chi
Thu Phong Tùng Linh Trúc Quỳnh
Thanh Hằng Hải Miên Hoàng Xuân
Dạ Nguyệt Thủy Linh Huyền Diệu
Vân Phương Hoàng Kim Hoài An
Phương Trang Ánh Nguyệt Huyền Anh
Băng Tâm Quỳnh Trâm Như Thảo
Phượng Nhi Song Oanh Linh San
Thu Hằng Phương Uyên Phương Nghi
Lệ Giang Phương Thảo Đoan Thanh
Hương Giang Thiên Thanh An Hạ
Linh Hà Nhật Lệ Xuân xanh
Hồng Giang Vân Hà Đông Tuyền
Hạnh Dung Nghi Xuân Tường Vy
Thu Thủy Thanh Mẫn Nhật Mai
Kim Hoa Ngân Hà Đan Quỳnh
Tố Nga Bảo Châu Tiểu My
Mai Khôi Thảo Linh Kim Tuyến
Thiên Hoa Thiên Kim Tuyết Tâm
Phương Tâm Huyền Thoại Di Nhiên
Kim Tuyết Nhật Hạ Anh Thảo
Cát Tiên Hoa Tranh Khánh Thủy
Lệ Quyên Bích Lam Diệu Huyền
Lam Tuyền Thiên Mỹ Hoàng Hà
Quỳnh Lam Thảo Nghi Hải Dương
Diễm Quỳnh An Nhàn Lâm Uyên
Bảo Trân Lan Trúc Mỹ Trâm
Lệ Băng Hạ Giang Khải Tâm
Trà My Mỹ Yến Lan Chi
Phi Nhạn Thùy Dương Thiên Duyên
Ánh Hồng Bảo Thoa Thanh Hương
Hà Thanh Hằng Nga Thu Nhiên
Bình Minh Gia Nhi Minh Nguyệt
Nhất Thương Hiền Nhi Tố Quyên
Bảo Bình Minh Châu Giao Hưởng
Đông Trà Lâm Oanh Vy Lam
An Khê Bảo Ngọc Xuân Thủy
Hạc Cúc Hoàng Thư Lê Quỳnh
Đài Trang Ánh Hoa Mai Hiền
Phương Phương Thi Ngôn Vinh Diệu
Trúc Quân Ngọc Thi Thiên Giang
Đan Tâm Việt Hà Gia Linh
Tuệ Nhi Tùng Lâm Hạnh Nhơn
Thục Khuê Ngọc Mai Phong Lan
Giang Thanh Đông Vy Hiền Chung
Thủy Tiên Tâm Hằng Bạch Kim
Bảo Lan Đan Thanh Thùy Anh
Hồng Mai Sơn Ca Diên Vỹ
Ngọc Bích Đông Nghi Bích Ngọc
Hồng Thu Bạch Liên Khánh Quỳnh
Hương Ly Khánh Giang An Nhiên
Diễm Thư Hồng Bạch Thảo Hoàng Oanh
Khuê Trung Vàng Anh Từ Dung
Uyên Nhi Minh Tâm Phương Thùy
Hoàng Nguyên Mỹ Hoàn Phương Chi
Hoàng Sa Bích Thoa Đức Hạnh
Hồng Đăng Thiên Thanh Kim Ngọc
Trung Anh Tuệ Lâm Vân Phi
Mỹ Nhân Thường Xuân Linh Chi
Thanh Phương Vân Thường Hoàng Lan
Cát Tường Trúc Lâm Lệ Thu
Minh Phương Hồng Liên Ngọc Lan
Kim Ngân Thụy Miên Đoan Trang
Ngọc Yến Trúc Đào Hoạ Mi
Đơn Thuần Thanh Thu Ngọc Quỳnh
Yên Đan Khải Ca Kim Đan
Minh Đan Tố Tâm Mai Hạ
Ý Nhi Hoài Phương

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Ngọc Huyền viên ngọc đen
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Diệu Hiền hiền thục, nết na
Tú Ly khả ái Thảo Nhi người con hiếu thảo
Hải Phương hương thơm của biển Lam Giang sông xanh hiền hòa
Tuyết Băng băng giá Thanh Thảo cỏ xanh
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Bạch Mai hoa mai trắng
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Vân Du Rong chơi trong mây
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Ly Châu viên ngọc quý
Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2021
Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp Kim Oanh chim oanh vàng
Bạch Tuyết tuyết trắng Kim Quyên chim quyên vàng
Thiên Thư sách trời Bình Yên nơi chốn bình yên.
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Quỳnh Chi cành hoa quỳnh
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ
Thiên Nga chim thiên nga Chi Mai cành mai
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Kim Thông cây thông vàng Tú Anh xinh đẹp, tinh anh
Tuyết Lan lan trên tuyết Yên Nhi ngọn khói nhỏ
Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu Mai Chi cành mai
Liên Hương sen thơm Thanh Mai quả mơ xanh
Song Kê hai dòng suối Cam Thảo cỏ ngọt
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Liên Chi cành sen
Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Bảo Vy vi diệu quý hóa
Yên Mai hoa mai đẹp Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý
Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng Nhật Phương hoa của mặt trời
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Ngọc Hà dòng sông ngọc
Đinh Hương một loài hoa thơm Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng Song Lam màu xanh sóng đôi
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển
Linh Lan tên một loài hoa Vành Khuyên tên loài chim
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Ban Mai bình minh
Lộc Uyển vườn nai Vân Trang dáng dấp như mây
Bảo Trâm cây trâm quý Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Thụy Du đi trong mơ
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm
Tinh Tú sáng chói Thiên Lam màu lam của trời
Nguyệt Quế một loài hoa Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Ngọc Khuê danh gia vọng tộc Nhật Dạ ngày đêm
Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh Minh Ngọc ngọc sáng
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2021
Quế Thu thu thơm Mai Lan hoa mai và hoa lan
Lưu Ly một loài hoa đẹp Thu Vọng tiếng vọng mùa thu
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Đan Thu sắc thu đan nhau
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Hương Chi cành thơm
Thu Phong gió mùa thu Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Trúc Quỳnh tên loài hoa Thanh Hằng trăng xanh
Hải Miên giấc ngủ của biển Hoàng Xuân xuân vàng
Dạ Nguyệt ánh trăng Thủy Linh sự linh thiêng của nước
Huyền Diệu điều kỳ lạ Vân Phương vẻ đẹp của mây
Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng
Huyền Anh tinh anh, huyền diệu Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2021
Linh San tên một loại hoa Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Phương Thảo cỏ thơm
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Hương Giang dòng sông Hương
Thiên Thanh trời xanh An Hạ mùa hè bình yên
Linh Hà dòng sông linh thiêng Nhật Lệ tên một dòng sông
Xuân xanh mùa xuân trẻ Hồng Giang dòng sông đỏ
Vân Hà mây trắng, ráng đỏ Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Tường Vy hoa hồng dại Thu Thủy nước mùa thu
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Nhật Mai hoa mai ban ngày
Kim Hoa hoa bằng vàng Ngân Hà dải ngân hà
Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ Tố Nga người con gái đẹp
Bảo Châu hạt ngọc quý Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Mai Khôi ngọc tốt Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ
Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng Thiên Hoa bông hoa của trời
Thiên Kim nghìn lạng vàng Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Huyền Thoại như một huyền thoại
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Kim Tuyết tuyết màu vàng
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Anh Thảo tên một loài hoa
Cát Tiên may mắn Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Khánh Thủy nước đầu nguồn Lệ Quyên chim quyên đẹp
Bích Lam viên ngọc màu lam Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ
Lam Tuyền dòng suối xanh Thiên Mỹ sắc đẹp của trời
Hoàng Hà sông vàng Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm
Thảo Nghi phong cách của cỏ Hải Dương đại dương mênh mông
Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ
Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng Bảo Trân vật quý
Lan Trúc tên loài hoa Mỹ Trâm cây trâm đẹp
Lệ Băng một khối băng đẹp Hạ Giang sông ở hạ lưu
Khải Tâm tâm hồn khai sáng Trà My một loài hoa đẹp
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau
Phi Nhạn cánh nhạn bay Thùy Dương cây thùy dương
Thiên Duyên duyên trời Ánh Hồng ánh sáng hồng
Bảo Thoa cây trâm quý Thanh Hương hương thơm trong sạch
Hà Thanh trong như nước sông Hằng Nga chị Hằng
Thu Nhiên mùa thu thư thái Bình Minh buổi sáng sớm
Gia Nhi bé cưng của gia đình Minh Nguyệt trăng sáng
Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Bảo Bình bức bình phong quý
Minh Châu viên ngọc sáng Giao Hưởng bản hòa tấu
Đông Trà hoa trà mùa đông Lâm Oanh chim oanh của rừng
Vy Lam ngôi chùa nhỏ An Khê địa danh ở miền Trung
Bảo Ngọc ngọc quý Xuân Thủy nước mùa xuân
Hạc Cúc tên một loài hoa Hoàng Thư quyển sách vàng
Lê Quỳnh đóa hoa thơm Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa
Ánh Hoa sắc màu của hoa Mai Hiền đoá mai dịu dàng
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Thi Ngôn lời thơ đẹp
Vinh Diệu vinh dự Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc
Ngọc Thi vần thơ ngọc Thiên Giang dòng sông trên trời
Đan Tâm tấm lòng son sắt Việt Hà sông nước Việt Nam
Gia Linh sự linh thiêng của gia đình Tuệ Nhi cô gái thông tuệ
Tùng Lâm rừng tùng Hạnh Nhơn đức hạnh
Thục Khuê tên một loại ngọc Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Phong Lan hoa phong lan Giang Thanh dòng sông xanh
Đông Vy hoa mùa đông Hiền Chung hiền hậu, chung thủy
Thủy Tiên hoa thuỷ tiên Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình
Bạch Kim vàng trắng Bảo Lan hoa lan quý
Đan Thanh nét vẽ đẹp Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh.
Hồng Mai hoa mai đỏ Sơn Ca con chim hót hay
Diên Vỹ hoa diên vỹ Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Bích Ngọc ngọc xanh
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Bạch Liên sen trắng
Khánh Quỳnh nụ quỳnh Hương Ly hương thơm quyến rũ
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con An Nhiên thư thái, không ưu phiền
Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Hoàng Oanh chim oanh vàng Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Vàng Anh tên một loài chim Từ Dung dung mạo hiền từ
Uyên Nhi bé xinh đẹp Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Phương Thùy thùy mị, nết na Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ Phương Chi cành hoa thơm
Hoàng Sa cát vàng Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích
Đức Hạnh người sống đức hạnh Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Thiên Thanh trời xanh Kim Ngọc ngọc và vàng
Trung Anh trung thực, anh minh Tuệ Lâm rừng trí tuệ
Vân Phi mây bay Mỹ Nhân người đẹp
Thường Xuân tên gọi một loài cây Linh Chi thảo dược quý hiếm
Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch Vân Thường áo đẹp như mây
Hoàng Lan hoa lan vàng Cát Tường luôn luôn may mắn
Trúc Lâm rừng trúc Lệ Thu mùa thu đẹp
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Hồng Liên sen hồng
Ngọc Lan hoa ngọc lan Kim Ngân vàng bạc
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2021 Đoan Trang đoan trang, hiền dịu
Ngọc Yến loài chim quý Trúc Đào tên một loài hoa
Hoạ Mi chim họa mi Đơn Thuần đơn giản
Thanh Thu mùa thu xanh Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc
Yên Đan màu đỏ xinh đẹp Khải Ca khúc hát khải hoàn
Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Hoài Phương nhớ về phương xa
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp