Tên ở nhà bé gái hay năm 2019

Như vậy, xét một cách tổng thể thì những cha mẹ sinh năm Tỵ, Dậu và Tý. Bao gồm Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Tân Tý, Giáp Tý, Bính Tý sinh con năm 2021 là tốt nhất. Ngoài ra các tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Ngọ để con năm 2021 là Bình Hòa (Không tốt mà cũng không xấu). Tên ở nhà bé gái hay năm 2019 Dương AnhSơn...

Có thể bạn quan tâm:

Như vậy, xét một cách tổng thể thì những cha mẹ sinh năm Tỵ, Dậu và Tý. Bao gồm Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Tân Tý, Giáp Tý, Bính Tý sinh con năm 2021 là tốt nhất. Ngoài ra các tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Ngọ để con năm 2021 là Bình Hòa (Không tốt mà cũng không xấu).

Tên ở nhà bé gái hay năm 2019

Dương Anh Sơn Tùng Xuân Sơn
Hiệp Hào Ngọc Lân Hữu Cảnh
Khánh Duy Minh Thái Việt Anh
Quang Đông Việt Khải Duy Tân
Trọng Việt Ðình Thiện Khánh Phi
Phước An Quang Ðức Quang Dương
Thế Hùng Thanh Long Ðức Quảng
Quang Vũ Thăng Long Tiến Dũng
Trọng Kiên Duy Thông Minh Dũng
Thành Long Thiên Bửu Hoàng Ngôn
Như Khang Chí Anh Duy Luận
Hào Nghiệp Thế Trung Công Lý
Ðại Dương Hồng Giang Ðức Kiên
Hiếu Dụng Hữu Khanh Thanh Trung
Huy Hà Quang Hữu Triều Vĩ
Hữu Khôi Minh Ðạt Huy Kha
Lâm Dũng Huy Khiêm Thanh Hậu
Hữu Thắng Công Hoán Bình An
Hữu Hạnh Triều Thành Thành Trung
Mạnh Ðình Trung Thành Trường Phát
Hưng Ðạo Tuấn Trung Minh Vũ
Chiêu Quân Xuân Bình Công Lộc
Hữu Thọ Ðình Dương Xuân Vũ
Ngọc Tuấn Tất Hiếu Quốc Thành
Vạn Thông Kiến Văn Long Vịnh
Tuấn Châu Nguyên Khang Bảo Giang
Việt Khoa Chính Thuận Huy Thành
Thiện Minh Hồng Ðăng Ðạt Hòa
Hữu Cường Hoàng Lâm Trung Nghĩa
Hiệp Vũ Giang Sơn Hoàng Duệ
Hải Sơn Thành Ân Nhật Quân
Việt Thái Ðức Bảo Đình Chiến
Thanh Quang Thành Công Quang Lân
Bình Minh Tiểu Bảo Quang Linh
Hùng Phong Minh Triết Quốc Việt
Thụy Long Thường Kiệt Anh Vũ
Mạnh Tường Hải Long Chí Khiêm
Nam Phi Hòa Bình Minh Vương
Quốc Bình Ðông Sơn Minh Hưng
Gia Ðức Minh Quang Hoài Việt
Hải Bình Tấn Dũng Quang Lộc
Khánh Hoàng Trường Thành Thiếu Anh
Liên Kiệt Anh Tài Chiêu Minh
Huy Vũ Hoàng Giang Bảo Hoàng
Hồng Thụy Nguyên Giáp Xuân Kiên
Tuấn Minh Trường Sơn Gia Nghị
Anh Quốc Duy Cường Minh Toàn
Quốc Hưng Bình Nguyên Công Tuấn
Nam Lộc Hữu Vĩnh Huy Tuấn
Huy Hoàng Bảo Sơn Quý Vĩnh
Hữu Bảo Trọng Nghĩa Gia Anh
Thạch Tùng Việt Ngọc Nam Thông
Khắc Thành An Tường Kiên Bình
Ðức Duy Anh Sơn Quang Triệu
Tiến Ðức Gia Cần Nam Nhật
Danh Sơn Hoàng Linh Kiến Bình
Minh Ân Bảo Toàn Gia Bình
Phú Hưng Việt Duy Minh Hoàng
Quang Vinh Ðức Trung Thái Tân
Vương Triều Uy Phong Huy Anh
Tôn Lễ Thành Phương Hữu Bình
Xuân Khoa Quang Bửu Thuận Phong
Tuấn Ðức Hồng Sơn Thụy Du
Xuân Phúc Nhật Hồng Nhân Nguyên
Quốc Trụ Quyết Thắng Quốc Vinh
Sơn Quyền Vinh Diệu Ngọc Ẩn
Ân Thiện Ngọc Dũng Chí Kiên
Thái Duy Thiệu Bảo Xuân Nam
Ðức Toàn Duy Hiếu Minh Nhân
Ðăng An Xuân Trung Hữu Hoàng
Chấn Hùng Thành Lợi Uy Phong
Khánh Hội Thiện Luân Bảo Châu
Thế An Ðông Nguyên Hữu Lễ
Ðức Ân Mạnh Quỳnh Thế Phương
Thế Quyền Trọng Tấn Hải Quân
Toàn Thắng Trung Chính Thiện Ân
Hiếu Liêm Mạnh Tấn Chấn Hưng
Quốc Quân Quốc Mạnh Ngọc Thiện
Ðông Dương Duy Hùng Bá Kỳ
Thái Ðức Thanh Phong Dũng Trí
Công Vinh Minh Thiện Ðức Nhân
Thái Bình Khải Tâm Ngọc Khôi
Hữu Cương Danh Thành Gia Cảnh
Lương Tài Thành Doanh Thiện Tâm
Tâm Thiện Lương Quyền Anh Việt
Ðắc Di Trường Vũ Hữu Tài
Phương Nam Quang Dũng Ðức Mạnh
Trung Kiên Thế Minh Quảng Ðạt
Kim Toàn Chí Dũng Phước Sơn
Khắc Tuấn Thế Doanh Minh Huấn
Gia Phong Phong Châu Thuận Toàn
Cao Sơn Quốc Thông Duy Khiêm
Hoàng Vương Vương Gia Phước Lộc
Ðức Khải Quang Nhân Minh Lý
An Cơ Hồng Minh Lâm Viên
Yên Bình Khắc Trọng Quang Huy
Công Hậu Xuân Trường Gia Hoàng
Quốc Thiện Xuân Ninh Minh Huy
Anh Khải Thiện Nhân Kim Thông
Huy Lâm Khánh Văn Bảo Duy
Quốc Bảo Quang Ninh Tường Lĩnh
Hoài Bắc Bảo Tín Phúc Nguyên
Quốc Hạnh Việt Huy Mạnh Trường
Ngọc Huy Quốc Hải Việt Hồng
Ðức Quang Nam Hưng Tấn Trình
Trọng Nhân Ðức Tuệ Nhật Khương
Chí Vịnh Thiên Lương Quốc Ðiền
Vinh Quốc Việt Tiến Hữu Long
Phi Ðiệp Ðông Phương Sỹ Ðan
Hiểu Minh Tuấn Tài Hoài Thanh
Khôi Vĩ Phú Bình Kiên Cường
Bảo Huỳnh Long Quân Thanh Toản
Cao Tiến Tuấn Hùng An Nguyên
Quang Hải Ðức Tài Việt Quốc
Mạnh Cường Trọng Khánh Thế Tường
Lâm Trường Minh Hiếu Chế Phương
Ðức Quyền Tường Nguyên Đăng Quang
Hải Thụy Quốc Thịnh Thế Lâm
Minh Thạc Ðình Trung Minh Trung
Thành Thiện Ngọc Ngạn Sỹ Hoàng
Quang Tú Chấn Phong Trọng Duy
Trọng Hiếu Kiến Ðức Thế Bình
Chí Bảo Hoàng Minh Tạ Hiền
Gia Huấn Hoàng Khang Bảo An
Minh Cảnh Phi Cường Uy Vũ
Khắc Vũ Nhật Dũng Tường Anh
Thắng Lợi Hữu Toàn Dũng Việt
Văn Minh Trường Vinh Tân Long
Khánh Huy Giang Nam Ðinh Lộc
Duy Minh Trường Long Quốc Minh
Trí Dũng Công Hào Nhật Minh
Thiên Trí Chí Nam Giang Thiên
Nhật Duy Hữu Canh Phước Thiện
Minh Khang Hữu Tân Phúc Tâm
Duy Bảo Mạnh Tuấn Hải Giang
Hoàng Quân Duy Mạnh Hoàng Hiệp
Ngọc Minh Quang Triều Ðăng Ðạt
Việt Phương Hữu Hiệp Anh Thái
Việt Khang Phúc Hòa Chí Khang
Duy Khánh Thuận Thành Phúc Ðiền
Minh Quân Khánh Nam Từ Ðông
Ngọc Thọ Hữu Trung Ðăng Khánh
Duy Hiền Minh Ðức Tuấn Thành
Ðại Ngọc Anh Tuấn Thanh Vinh
Quốc Mỹ Tường Lân Duy Khang
Vương Việt Trường Phúc Lâm Vũ
Hữu Ðịnh An Ninh Quang Thắng
Gia Phước Việt Hùng Bảo Huy
Mạnh Dũng Phi Hùng Quốc Hoài
Quốc Hòa Thái Sơn Ðông Phong
Thanh Sơn Phi Hoàng Bá Phước
Ngọc Khang Minh Tuấn Hữu Ðạt
Quang Tài Khởi Phong Thanh Phi
Danh Văn Mạnh Chiến Thành An
Ngọc Thuận Ðức Minh Quang Thạch
Việt Phong Khánh An Hồng Quang
Tiến Võ Công Luận Hoàng Việt
Ngọc Quyết Hữu Từ Quang Trọng
Duy Quang Thanh Thiên Minh Khôi
Ngọc Hải Nhất Tiến Quốc Huy
Nam Sơn Thiện Giang Ðức Phú
Chí Thanh Hạo Nhiên Viết Sơn
Thiện Ngôn Ðình Luận Duy Thắng
Chí Thành Quang Trường Vĩnh Toàn
Việt Hoàng Hữu Khang Minh Giang
Hoàng Khải Việt Sơn Nhật Nam
Gia Hùng Gia Minh Hồng Thịnh
Ðình Thắng Hữu Lương Kim Thịnh
Trí Thắng Hữu Tường Việt Dương
Xuân Cung Minh Quốc Tuấn Hoàng
Tấn Phát Lập Thành Quốc Văn
Ðức Khiêm Xuân Minh Trí Hữu
Hữu Nam Ðức Phong Minh Hùng
Bá Thiện Sơn Hải Hòa Hiệp
Ngọc Trụ Đăng Khương Thanh Hào
Thiên Ðức Thuận Phương Ðức Long
Hoài Tín Ðại Hành Anh Minh
Quang Hòa Ðức Bằng Khánh Minh
Duy Cương Kim Sơn Tấn Tài
Ðình Toàn Quang Lâm Khánh Bình
Hoàng Phát Khôi Nguyên Ân Lai
Minh Ðan Hoàng Dũng Thế Vinh
Thiện Khiêm Tuấn Hải Huy Việt
Quốc Phương Hồng Vinh Minh Thuận
Trung Hiếu Tấn Lợi Gia Thiện
Thanh Huy Công Hiếu Quốc Trường
Công Sơn Quang Trung Lam Phương
Duy Thạch Ðình Ðôn Mạnh Hà
Phúc Lâm Cao Sỹ Thái Sang
Thanh Liêm Chiến Thắng Khánh Hoàn
Gia Cẩn Thành Vinh Thế Dân
Ðình Chương Trường An Hồng Quý
Chính Hữu Nhật Tấn Thành Châu
Hữu Châu Sơn Hà Minh Hải
Hiếu Thông Việt Thông Bảo Quốc
Hoàng Khôi Hữu Chiến Hồ Nam
Tân Bình Tuấn Long Chí Giang
Hữu Tâm Cao Nghiệp Thụ Nhân
Ðức Tường Ðức Hòa Mạnh Hùng
Minh Danh Vĩnh Hưng Hồng Lĩnh
Thành Ðạt Công Phụng Hùng Thịnh
Tất Bình Cao Thọ Minh Triệu
Việt Nhân Tùng Minh Hải Ðăng
Bảo Hòa Tất Hòa Vĩnh Thụy
Thanh Ðạo Hoàng Hải Hùng Sơn
Thanh Vũ Vĩnh Luân Lạc Phúc
Tuấn Ngọc Thiện Thanh Khắc Triệu
Hoàng Ân Anh Khôi Hữu Thống
Ðình Sang Ðình Diệu Ðức Anh
Ngọc Thạch Bảo Thái Bá Tùng
Trường Kỳ Gia Kiên Quang Hùng
Hiếu Nghĩa Ðức Huy Trung Anh
Thiên An Đức Cao Nhật Huy
Ðắc Trọng Tường Minh Tường Lâm
Mạnh Thiện Việt Chính Thanh Ðoàn
Quang Thuận Quốc Phong Mạnh Cương
Xuân Hiếu Gia Ân Ðình Tuấn
Ngọc Đại Công Bằng Ðình Nhân
Quang Hà Ðình Lộc Minh Anh
Khải Ca Tấn Khang Hữu Thiện
Tùng Quang Xuân Thuyết Thế Phúc
Quang Khải Ðình Cường Huy Khánh
Gia Bảo Tùng Châu Ngọc Cường
Ðức Phi Ðức Toản Hữu Trí
Ðại Thống Bách Du Trí Minh
Trung Nguyên Việt Phong Kim Phú
Minh Trí Cảnh Tuấn Khánh Hải
Thành Nguyên Công Giang Nhật Thịnh
Nguyên Hạnh Ðông Hải An Khang
Ðức Giang Thiên Ân Hoài Nam
Hải Bằng Thanh Hải Quang Thịnh
Hùng Cường Quang Minh Ðình Nam
Thái Hòa Anh Tùng Thuận Phong
Thanh Minh Xuân Hòa Nam Thanh
Việt Cương Quốc Hiển Hải Phong
Phúc Thịnh Ðức Cường Kiên Trung
Bảo Thạch Gia Hòa Khắc Ninh
Tấn Nam Trọng Hùng Ngọc Danh
Thanh Tùng Huy Tường Tùng Linh
Hoàng Nam Bảo Ðịnh Việt Dũng
Việt Quyết Công Luật Hùng Anh
Ðình Nguyên Khắc Việt Quang Thiên
Trọng Kim Thống Nhất Nguyên Khôi
Thanh Thế An Nam Duy Hoàng
Lâm Ðông Nam Dương Tùng Lâm
Tấn Sinh Gia Hiệp Anh Tú
Trung Nhân Thiên Phú Hữu Vượng
Anh Ðức Quốc Hoàng Nguyên Lộc
Hữu Minh Ðăng Khoa Hải Nam
Ngọc Cảnh Quốc Ðại Quảng Thông
Quốc Trung Thành Tín Nguyên Bảo
Huy Phong Quốc Tiến Thế Duyệt
Gia Hưng Khắc Minh Duy Thành
Ðắc Thành Hữu Nghĩa Minh Thắng
Minh Dân Trí Hùng Anh Duy
Tuấn Sỹ Quang Anh Hoàng Thái
Trường Nhân Cường Thịnh Xuân Thái
Nhật Quốc Tuấn Anh Gia Khiêm
Phú Hải Thái Minh Tường Phát
Ðức Hải Ngọc Khương Kim Long
Gia Khánh Ðình Hảo Bảo Lâm
Xuân Lộc Hoài Trung Thiện Phước
Phúc Cường Mạnh Thắng Tấn Trương
Quốc Hùng Duy Hải Quốc Tuấn
Quang Thái Công Ân Phú Hùng
Việt Long Hoàng Mỹ Minh Chuyên
Ðức Thắng Sơn Quân Trọng Dũng
Tuấn Khải Nhật Hùng Thuận Anh
Trọng Chính Thanh Tú Ðình Phúc
Thiên Hưng Hiệp Hòa Tuấn Kiệt
Duy Cẩn Huy Thông Gia Phúc
Bảo Chấn Trung Việt Xuân Quý
Duy An Hiếu Phong Quang Danh
Phú Hiệp Việt Thắng Minh Sơn
Bình Quân Hữu Hùng Huy Lĩnh
Ðức Tuấn Ðức Trí Phụng Việt
Hồng Phát Hồng Nhật Khánh Giang
Nhật Hòa Phước Nhân Hải Nguyên
Khải Tuấn Việt Cường Hữu Phước
Minh Tú Thịnh Cường Bảo Long
Phi Hải Hòa Hợp Tân Thành
Xuân Huy Nam Phương Nam Hải
Quốc Anh Chí Hiếu Thụy Miên
Bình Ðạt Công Thành Gia Vinh
Quốc Khánh Công Lập Hồ Bắc
Trọng Trí Thái San Trung Dũng
Tường Vinh Hồng Đức Vĩnh Thọ
Thế Dũng Gia Huy Thanh Thuận
Ngọc Quang Tuấn Dũng Xuân Hãn
Tân Phước Tài Ðức Hòa Giang
Nghĩa Dũng Vạn Thắng Khải Hòa
Minh Tân Quốc Toản Bá Thành
Tiến Hiệp Chí Sơn Trí Hào
Phúc Duy Minh Kỳ Trường Nam
Thiện Sinh Anh Khoa Nhật Tiến
Quang Ðạt Hải Dương Cao Minh
Thành Nhân Ðông Quân Nam An
Minh Nghĩa Hiệp Hà Bảo Khánh
Bá Long Phúc Hưng Ðức Bình
Yên Bằng Quốc Hiệp Ðức Thành
Triệu Thái Minh Kiệt Thế Sơn
Công Hải Khắc Duy Chiêu Phong
Quốc Thắng Thiên Mạnh Tuấn Chương
Duy Ngôn Duy Tâm Minh Hòa
Gia Kiệt Thành Danh Minh Quý
Anh Dũng Huy Quang Ðình Phú
Gia Bạch Nghĩa Hòa Cao Kỳ
Hoài Phong Việt Hải Minh Hào
Phú Ân Phước Nguyên Xuân An
Trường Giang Thái Dương Vĩnh Hải
Thiện Dũng Quốc Hiền Hoàng Long
Việt An Vũ Minh Minh Nhật
Trọng Hà Thành Sang Trung Hải
Ðức Khang Trung Ðức Hòa Thái
Phúc Sinh Thế Anh Ðức Chính
Nhật Quang Hùng Dũng Thanh Tuấn
Tùng Anh Thanh Toàn Tiến Hoạt
Ngọc Sơn Phương Triều Thành Khiêm
Phi Long Quốc Vũ Cao Phong
Huy Chiểu Việt Khôi Xuân Cao
Việt Thanh Thiện Ðức Quốc Hoàn
Ngọc Hiển Ðình Hợp Gia Lập
Quang Sáng Bá Thịnh Trường Chinh
Duy Thanh Vương Triệu Công Tráng
Phúc Khang Sỹ Phú Gia Thịnh
Phú Thịnh Quang Hưng Anh Hoàng
Vĩnh Ân Minh Khánh Ðăng Minh
Ðức Siêu Minh Tiến Mạnh Nghiêm
Ðức Tâm Tuấn Việt Nam Tú
Ðức Sinh Bá Cường Ðức Thọ
Công Sinh Hùng Ngọc Tuấn Tú
Vân Sơn Vũ Anh Hữu Trác
Chí Công Nguyên Ðan Hoàng Lân
Tấn Thành Bá Lộc Ngọc Ðoàn
Sơn Lâm Minh Chiến Quang Nhật
Hồng Việt Viễn Ðông Long Giang
Viễn Phương Xuân Thiện Trọng Vinh
Nguyên Phong Nam Việt Ðình Quảng
Quang Tuấn Minh Thông Tuấn Linh
Bảo Hiển Anh Quân Tuấn Khanh

Tên bé gái 2020 / Đặt tên con gái 2020

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2020
  2. Đặt tên con trai 2019 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2019 2020
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2019 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2019 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Bích Lam Hạnh Trang Tuyết Lan
Minh Phương Ấu Lăng Minh Thương
Hoạ Mi Thụy Du Trà My
Thục Khuê Vân Thường Lệ Thu
Bạch Mai Đan Quỳnh Lê Quỳnh
Kim Tuyến Mai Hạ Linh Lan
Hạ Giang Ly Châu Trúc Lâm
Kim Oanh Hồng Mai Hoài Phương
Xuân xanh Minh Nguyệt Hà Thanh
Nhật Phương Vy Lam Yến Trâm
Thanh Hằng Thiên Thư Diên Vỹ
Ánh Hồng Vân Trang Diệu Hiền
Tố Tâm Hồng Thu Bích Ngọc
Từ Dung Đoan Trang Thụy Miên
Hiền Hòa Bình Minh Thanh Hương
Thảo Linh Hoàng Thư Đông Tuyền
Trung Anh Thùy Dương Bảo Bình
Nguyệt Cát Phương Nghi Ánh Hoa
Gia Linh Tuyết Băng Thanh Phương
Ý Nhi Hướng Dương Nhật Lệ
Bảo Trâm Băng Tâm Hạc Cúc
Vinh Diệu Thu Vọng Thiện Mỹ
Tố Quyên Ban Mai Diễm Thư
Hồng Nhạn An Nhàn Nhật Dạ
Tuệ Lâm Thủy Linh Cam Thảo
Ái Linh Ngọc Lan Quỳnh Chi
Yên Mai Quế Thu Thiên Mỹ
Kim Đan Hằng Nga Giao Hưởng
Khánh Thủy Yên Đan Hoài Vỹ
Mai Lan Huyền Trang Bảo Thoa
Nhật Hạ Linh Chi Linh Hà
Uyên Nhi Tiểu My Đức Hạnh
Thủy Nguyệt Hoa Tranh Thiên Lam
Bảo Châu Hồng Bạch Thảo Vân Phương
Yến Trang Hoàng Lan Đông Nghi
Hoàng Oanh Giang Thanh Kim Hoa
Bảo Hà Phương Thùy Minh Châu
Phượng Nhi Tuệ Nhi Phong Lan
Thanh Thủy Hoàng Kim Hương Ly
Hoài An Lâm Oanh Diệu Huyền
Ngọc Bích Thường Xuân Kiều Dung
Thu Phong Việt Hà Nguyên Thảo
Phương Trang Quỳnh Hương Tuyết Vy
Diễm Thảo Khánh Ngọc Mỹ Nhân
Yên Nhi Phi Nhạn Thảo Tiên
Nhật Mai Bạch Tuyết Hoàng Nguyên
Thiên Thanh Đan Thu Hải Phương
Trúc Quân Thiên Duyên Bảo Vy
Tú Anh Ánh Nguyệt Đông Vy
Ngọc Hà Thảo Nhi Mai Chi
Bích Thoa Lam Tuyền Mai Hiền
Nghi Xuân Thanh Mai Vành Khuyên
Mỹ Yến Quỳnh Dao Hạnh Nhơn
Bảo Lan Kim Khuyên Lan Trúc
Ngọc Mai Bình Yên Đông Trà
Trúc Quỳnh Hương Chi Vân Du
Phương Chi Ngọc Khuê Liên Hương
Ngọc Huyền Hoàng Xuân Xuân Thủy
Thảo Nguyên Lâm Uyên Huyền Anh
Kim Thông Diễm Quỳnh Yên Bằng
Song Oanh Đài Trang Hiền Chung
Hiểu Lam Tố Nga Bạch Vân
Kim Quyên Tâm Hằng Lệ Giang
Khánh Giang Hạnh Dung Đinh Hương
Huyền Thoại Anh Vũ Kim Ngọc
Song Kê Thiên Hoa Thiên Thanh
An Hạ Liên Chi Lan Chi
Tú Ly Di Nhiên Tuyết Tâm
Lộc Uyển Khải Ca Trúc Linh
Đan Tâm Tùng Linh Thiên Nga
Thu Hằng Mỹ Trâm Dạ Nguyệt
Mỹ Hoàn Hương Giang Cát Tiên
Cát Tường Uyển Khanh Nguyệt Uyển
Bảo Ngọc Lưu Ly An Nhiên
Hiền Nhi Tinh Tú Thu Nhiên
Lệ Băng An Khê Khánh Quỳnh
Thanh Mẫn Phương Thảo Khuê Trung
Hồng Đăng Vân Hà Linh San
Đơn Thuần Khải Tâm Thùy Anh
Thi Xuân Gia Nhi Thùy Vân
Minh Đan Thiên Kim Song Lam
Kim Ngân Nhất Thương Vân Phi
Quỳnh Trâm Thanh Thảo Sơn Ca
Hải Miên Phương Phương Minh Tâm
Đoan Thanh Thảo Nghi Thiên Giang
Vàng Anh Hoàng Hà Thi Ngôn
Thanh Xuân Hạ Băng Phương Uyên
Ngọc Thi Ngân Hà Hoàng Sa
Lam Giang Mai Khôi Phương Tâm
Anh Thảo Huyền Diệu Bạch Liên
Thanh Thu Hải Dương Quỳnh Lam
Trúc Đào Bích Ngân Thu Thủy
Ngọc Quỳnh Tùng Lâm Ngọc Yến
Chi Mai Minh Ngọc Bảo Trân
Kim Tuyết Thục Tâm Tường Vy
Đan Thanh Thủy Tiên Hải Thụy
Hồng Giang Bạch Kim Kỳ Diệu
Như Thảo Nguyệt Quế Hồng Liên
Tuyền Lâm Lệ Quyên

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Bích Lam viên ngọc màu lam Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Tuyết Lan lan trên tuyết Minh Phương thơm tho, sáng sủa
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng
Hoạ Mi chim họa mi Thụy Du đi trong mơ
Trà My một loài hoa đẹp Thục Khuê tên một loại ngọc
Vân Thường áo đẹp như mây Lệ Thu mùa thu đẹp
Bạch Mai hoa mai trắng Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Lê Quỳnh đóa hoa thơm Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng
Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ Linh Lan tên một loài hoa
Hạ Giang sông ở hạ lưu Ly Châu viên ngọc quý
Trúc Lâm rừng trúc Kim Oanh chim oanh vàng
Hồng Mai hoa mai đỏ Hoài Phương nhớ về phương xa
Xuân xanh mùa xuân trẻ Minh Nguyệt trăng sáng
Hà Thanh trong như nước sông Nhật Phương hoa của mặt trời
Vy Lam ngôi chùa nhỏ Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá
Thanh Hằng trăng xanh Thiên Thư sách trời
Diên Vỹ hoa diên vỹ Ánh Hồng ánh sáng hồng
Vân Trang dáng dấp như mây Diệu Hiền hiền thục, nết na
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ
Bích Ngọc ngọc xanh Từ Dung dung mạo hiền từ
Đoan Trang đoan trang, hiền dịu Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2017
Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng Bình Minh buổi sáng sớm
Thanh Hương hương thơm trong sạch Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ
Hoàng Thư quyển sách vàng Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Trung Anh trung thực, anh minh Thùy Dương cây thùy dương
Bảo Bình bức bình phong quý Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho Ánh Hoa sắc màu của hoa
Gia Linh sự linh thiêng của gia đình Tuyết Băng băng giá
Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu
Hướng Dương hướng về ánh mặt trời Nhật Lệ tên một dòng sông
Bảo Trâm cây trâm quý Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Hạc Cúc tên một loài hoa Vinh Diệu vinh dự
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Ban Mai bình minh
Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa
An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ Nhật Dạ ngày đêm
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Thủy Linh sự linh thiêng của nước
Cam Thảo cỏ ngọt Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Ngọc Lan hoa ngọc lan Quỳnh Chi cành hoa quỳnh
Yên Mai hoa mai đẹp Quế Thu thu thơm
Thiên Mỹ sắc đẹp của trời Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên
Hằng Nga chị Hằng Giao Hưởng bản hòa tấu
Khánh Thủy nước đầu nguồn Yên Đan màu đỏ xinh đẹp
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Mai Lan hoa mai và hoa lan
Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu Bảo Thoa cây trâm quý
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Linh Chi thảo dược quý hiếm
Linh Hà dòng sông linh thiêng Uyên Nhi bé xinh đẹp
Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu Đức Hạnh người sống đức hạnh
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Thiên Lam màu lam của trời Bảo Châu hạt ngọc quý
Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ Vân Phương vẻ đẹp của mây
Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2017 Hoàng Lan hoa lan vàng
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Hoàng Oanh chim oanh vàng
Giang Thanh dòng sông xanh Kim Hoa hoa bằng vàng
Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý Phương Thùy thùy mị, nết na
Minh Châu viên ngọc sáng Phượng Nhi chim phượng nhỏ
Tuệ Nhi cô gái thông tuệ Phong Lan hoa phong lan
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Hương Ly hương thơm quyến rũ Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Lâm Oanh chim oanh của rừng Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ
Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh Thường Xuân tên gọi một loài cây
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Thu Phong gió mùa thu
Việt Hà sông nước Việt Nam Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Quỳnh Hương một loài hoa thơm
Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Mỹ Nhân người đẹp
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Phi Nhạn cánh nhạn bay
Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ Nhật Mai hoa mai ban ngày
Bạch Tuyết tuyết trắng Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Thiên Thanh trời xanh Đan Thu sắc thu đan nhau
Hải Phương hương thơm của biển Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc
Thiên Duyên duyên trời Bảo Vy vi diệu quý hóa
Tú Anh xinh đẹp, tinh anh Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng
Đông Vy hoa mùa đông Ngọc Hà dòng sông ngọc
Thảo Nhi người con hiếu thảo Mai Chi cành mai
Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích Lam Tuyền dòng suối xanh
Mai Hiền đoá mai dịu dàng Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Thanh Mai quả mơ xanh Vành Khuyên tên loài chim
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao
Hạnh Nhơn đức hạnh Bảo Lan hoa lan quý
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Lan Trúc tên loài hoa
Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc Bình Yên nơi chốn bình yên.
Đông Trà hoa trà mùa đông Trúc Quỳnh tên loài hoa
Hương Chi cành thơm Vân Du Rong chơi trong mây
Phương Chi cành hoa thơm Ngọc Khuê danh gia vọng tộc
Liên Hương sen thơm Ngọc Huyền viên ngọc đen
Hoàng Xuân xuân vàng Xuân Thủy nước mùa xuân
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Huyền Anh tinh anh, huyền diệu Kim Thông cây thông vàng
Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh Yên Bằng con sẽ luôn bình an
Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2018 Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm
Tố Nga người con gái đẹp Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời
Kim Quyên chim quyên vàng Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Đinh Hương một loài hoa thơm
Huyền Thoại như một huyền thoại Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp
Kim Ngọc ngọc và vàng Song Kê hai dòng suối
Thiên Hoa bông hoa của trời Thiên Thanh trời xanh
An Hạ mùa hè bình yên Liên Chi cành sen
Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau Tú Ly khả ái
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng
Lộc Uyển vườn nai Khải Ca khúc hát khải hoàn
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Đan Tâm tấm lòng son sắt
Tùng Linh cây tùng linh thiêng Thiên Nga chim thiên nga
Thu Hằng ánh trăng mùa thu Mỹ Trâm cây trâm đẹp
Dạ Nguyệt ánh trăng Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ
Hương Giang dòng sông Hương Cát Tiên may mắn
Cát Tường luôn luôn may mắn Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Bảo Ngọc ngọc quý
Lưu Ly một loài hoa đẹp An Nhiên thư thái, không ưu phiền
Hiền Nhi bé ngoan của gia đình Tinh Tú sáng chói
Thu Nhiên mùa thu thư thái Lệ Băng một khối băng đẹp
An Khê địa danh ở miền Trung Khánh Quỳnh nụ quỳnh
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Phương Thảo cỏ thơm
Khuê Trung Phòng thơm của con gái Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Vân Hà mây trắng, ráng đỏ Linh San tên một loại hoa
Đơn Thuần đơn giản Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân
Gia Nhi bé cưng của gia đình Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Minh Đan màu đỏ lấp lánh Thiên Kim nghìn lạng vàng
Song Lam màu xanh sóng đôi Kim Ngân vàng bạc
Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời Vân Phi mây bay
Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp Thanh Thảo cỏ xanh
Sơn Ca con chim hót hay Hải Miên giấc ngủ của biển
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Thảo Nghi phong cách của cỏ
Thiên Giang dòng sông trên trời Vàng Anh tên một loài chim
Hoàng Hà sông vàng Thi Ngôn lời thơ đẹp
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Hạ Băng tuyết giữa ngày hè
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Ngọc Thi vần thơ ngọc
Ngân Hà dải ngân hà Hoàng Sa cát vàng
Lam Giang sông xanh hiền hòa Mai Khôi ngọc tốt
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Anh Thảo tên một loài hoa
Huyền Diệu điều kỳ lạ Bạch Liên sen trắng
Thanh Thu mùa thu xanh Hải Dương đại dương mênh mông
Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm Trúc Đào tên một loài hoa
Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2017 Thu Thủy nước mùa thu
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Tùng Lâm rừng tùng
Ngọc Yến loài chim quý Chi Mai cành mai
Minh Ngọc ngọc sáng Bảo Trân vật quý
Kim Tuyết tuyết màu vàng Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu
Tường Vy hoa hồng dại Đan Thanh nét vẽ đẹp
Thủy Tiên hoa thuỷ tiên Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển
Hồng Giang dòng sông đỏ Bạch Kim vàng trắng
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Nguyệt Quế một loài hoa Hồng Liên sen hồng
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Lệ Quyên chim quyên đẹp
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp