Tên gọi hay cho bé gái

Năm 2021 là Tân Sửu mạng Thổ - Đất trên vách. Theo quẻ mệnh bát quái là mệnh Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh. Mệnh hợp với Thổ là Kim và Hỏa. Vì thế, bố mẹ thuộc hai mệnh này sinh con năm Tân Sửu thì là tương sinh. Đứa trẻ sinh ra cũng có thể hóa giải mệnh xung khắc cho bố mẹ trong trường hợp bố mệnh Kim mẹ mệnh Hỏa. Tên gọi hay cho bé gái ...

Có thể bạn quan tâm:

Năm 2021 là Tân Sửu mạng Thổ – Đất trên vách. Theo quẻ mệnh bát quái là mệnh Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh. Mệnh hợp với Thổ là Kim và Hỏa. Vì thế, bố mẹ thuộc hai mệnh này sinh con năm Tân Sửu thì là tương sinh. Đứa trẻ sinh ra cũng có thể hóa giải mệnh xung khắc cho bố mẹ trong trường hợp bố mệnh Kim mẹ mệnh Hỏa.

Tên gọi hay cho bé gái

Thế Sơn Minh Vương Tấn Lợi
Quốc Hoàn Quang Đông Xuân Hiếu
Tuấn Chương Khánh An Ðức Bình
Gia Vinh Hồng Quang Trọng Nghĩa
Ðình Nguyên Huy Anh Anh Thái
Thanh Sơn Quang Danh Quang Hữu
Quốc Minh Sơn Tùng Thanh Toàn
Công Hải Việt Thanh Nhật Hùng
Chí Anh Hữu Lương Hoàng Lâm
Quang Nhật Quang Lâm Quảng Thông
Ðức Kiên Quang Linh Minh Hưng
Phi Ðiệp Phong Châu Ân Lai
Quốc Hùng Công Phụng Thành Công
Xuân Ninh Tuấn Linh Hoàng Việt
Ðức Thắng Gia Ân Hào Nghiệp
Bảo Giang Công Hào Hiếu Nghĩa
Minh Tiến Giang Sơn Kiên Bình
Công Hoán Trung Nghĩa Anh Tú
Chiến Thắng Hồ Nam Nam Phương
Tất Hiếu Vũ Anh Công Lập
Hoàng Giang Gia Cần Hồng Thụy
Phước Nhân Ðức Bảo Hữu Châu
Duy Tâm Hải Giang Anh Khải
Vinh Quốc Thanh Thế Hữu Thống
Hiệp Hòa Tuấn Anh Ngọc Hiển
Minh Giang Hoàng Duệ Danh Văn
Thanh Tuấn Hải Ðăng Quang Lộc
Bảo Duy Phú Ân Duy Minh
Quốc Hoài Bảo Toàn Chấn Hưng
Hoàng Lân Hoài Trung Nguyên Hạnh
Mạnh Cường Quang Trường Mạnh Hùng
Ðình Phú Anh Khôi Bảo Tín
Từ Ðông Xuân Vũ Minh Kiệt
Khắc Trọng Ðình Nhân Bá Phước
Ðức Mạnh Nhật Quân Tùng Linh
Gia Hoàng Khánh Bình Thanh Thuận
Quốc Huy Thống Nhất Hồ Bắc
Nguyên Phong Duy Hoàng Anh Vũ
Tân Phước Khánh Nam Thuận Anh
Tường Nguyên Gia Khiêm Huy Thành
Ðức Tâm Quốc Anh Lạc Phúc
Sơn Quân Ðông Phương Quốc Thắng
Xuân Cao Hoàng Ân Trọng Việt
Hiếu Dụng Hùng Sơn Ngọc Ðoàn
Cao Minh Công Giang Duy Tân
Phi Hùng Quốc Văn Tường Lĩnh
Phước Nguyên Tấn Phát Gia Phúc
Công Ân Quang Thịnh Duy Cương
Hữu Toàn Gia Bảo Quốc Hải
Thiện Tâm Vương Việt Anh Duy
Ðình Tuấn Phúc Khang Minh Anh
Ðức Nhân Xuân Trung Mạnh Tường
Nguyên Bảo Thái Sang Huy Thông
Giang Thiên Minh Tú Trọng Duy
Thanh Vũ Trọng Hùng Việt Tiến
Nam Thanh Kiên Cường Thiện Ân
Minh Thuận Hữu Long Công Sơn
Gia Kiệt Thiên Bửu Bình Nguyên
Tiến Hiệp Gia Bình Phúc Hòa
Quang Minh Ðình Luận Tuấn Tài
Công Luận Phước Lộc Quang Ðạt
Thế Bình Gia Kiên Hữu Hoàng
Minh Chiến Anh Khoa Thiên Ðức
Nhật Khương Thế Duyệt Ngọc Thạch
Quang Vũ Thuận Phong Thế Phúc
Mạnh Thắng Sơn Hà Thành Sang
Ðình Lộc Trọng Dũng Thanh Phi
Duy Khiêm Ðức Hòa Sỹ Phú
Ðức Thành Ðông Quân Quốc Ðiền
Minh Toàn Phúc Tâm Sơn Hải
Hồng Minh Ngọc Khương Thiện Giang
Mạnh Chiến Long Vịnh Ngọc Cảnh
Tuấn Tú Hữu Tân Ngọc Thuận
Thành Thiện Tùng Quang Hiếu Liêm
Danh Thành Công Luật Tất Bình
Huy Việt Tân Long Ðức Tài
Hòa Hợp Thanh Trung Mạnh Nghiêm
Ngọc Quang Hữu Tài Nguyên Khôi
Uy Phong Gia Khánh Thiện Khiêm
Gia Thịnh Xuân Thuyết Minh Thắng
Tân Thành Quốc Thiện Duy Quang
Trung Hải Quốc Phong Minh Dũng
Ngọc Quyết Quang Triều Ðình Cường
Quang Ðức Giang Nam Bá Thiện
Thiện Dũng Quốc Tiến Hữu Thắng
Nam Thông Ngọc Khôi Kiến Văn
Huy Vũ Phương Nam Ðăng Khoa
Thế Minh Thế An Ngọc Trụ
Toàn Thắng Thanh Ðạo Hữu Vượng
Thế Lâm Gia Hưng Khắc Triệu
Quốc Thịnh Như Khang Tiến Ðức
Tuấn Ðức Hoàng Vương Kim Long
Hữu Khang Kim Thịnh Huy Tuấn
Hồng Việt Tuấn Minh Triều Vĩ
Việt Quyết Hải Quân Nhật Huy
Thụy Miên Mạnh Tuấn Đăng Khương
Khắc Việt Vĩnh Hải Công Lý
Việt Cường Thiên Mạnh Khắc Tuấn
Quang Thái Thế Vinh Viết Sơn
An Nguyên Gia Anh Nhật Minh
Thiên An Ðắc Thành Hải Dương
Tấn Trình Ðức Giang Thế Quyền
Mạnh Tấn Hữu Thọ Duy Thông
Ðại Hành Hồng Đức Việt Quốc
Tường Anh Hoàng Thái Việt Chính
Hữu Chiến Hiếu Phong Tuấn Kiệt
Minh Chuyên Minh Khánh Tường Phát
Hoài Thanh Trung Chính Ngọc Dũng
Phi Hải Tuấn Trung Tiến Dũng
Quang Trọng Công Hiếu Ðăng Ðạt
Khải Ca Thạch Tùng Ðức Huy
Chí Kiên Ðình Ðôn Xuân Thiện
Thái Ðức Tường Minh Thường Kiệt
Phúc Ðiền Duy Cường Hữu Từ
Quốc Trụ Hoài Phong Thụy Du
Chí Hiếu Trí Hùng Trung Nhân
Kim Toàn Gia Hòa Hữu Minh
Quốc Vinh Ðức Trung Phước An
Việt Duy Quốc Khánh Nhật Dũng
Minh Nghĩa Hữu Cương Ðức Tuấn
Duy Thành Tiến Võ Hữu Khanh
Khải Hòa Nhất Tiến Minh Trung
Chấn Hùng Duy Luận Vương Triệu
Nhật Thịnh Tuấn Khanh Việt Hồng
Phú Hải Duy Cẩn Bảo Chấn
Xuân Phúc Hoài Bắc Hoàng Linh
Cao Sơn Xuân Trường Nam Dương
Minh Hoàng Ðức Quang Ðại Ngọc
Xuân Kiên Nam Hưng Quốc Hiền
Quốc Mạnh Việt Hoàng Gia Huy
Nguyên Giáp Huy Quang Thành Danh
Hồng Vinh Thiên Ân Việt Khôi
Ðức Quyền Việt Anh Ðình Dương
Gia Phước Nhật Hòa Tuấn Thành
Hoàng Hiệp Tiến Hoạt Hồng Lĩnh
Minh Thông Ðắc Trọng Ngọc Hải
Huy Khánh Hòa Hiệp Bá Thành
Bảo Huy Nghĩa Dũng Anh Quân
Nguyên Ðan Thuận Phong Quốc Thông
Trọng Hiếu Ðức Khải Hữu Lễ
Uy Vũ Trung Ðức Sơn Quyền
Hiếu Thông Công Thành Hồng Ðăng
Trường Kỳ Thiện Ngôn Phúc Lâm
Khắc Ninh Bảo Châu Ðăng An
Khánh Hoàng Anh Hoàng Thành Trung
Huy Hà Công Bằng Bách Du
Hữu Trung Ðức Tuệ Hồng Quý
Tuấn Hải Gia Nghị Gia Phong
Hữu Trí Chiêu Minh Thành Lợi
Viễn Ðông Bảo Long Minh Ðức
Hòa Giang Lương Tài Thế Anh
Xuân Hòa Chí Giang Chí Sơn
Duy Thanh Thanh Toản Ngọc Huy
Việt Thông Quang Ninh Bảo Sơn
Ngọc Sơn Việt Khang Duy An
Vĩnh Toàn Quốc Hạnh Yên Bình
Duy Khang Ðức Chính Khánh Hải
Thiên Lương Minh Nhân Tấn Nam
Thiện Sinh Minh Thiện Nhật Quang
Quang Sáng An Cơ Bảo Hoàng
Danh Sơn Dương Anh Nhật Duy
Khắc Duy Hải Long Ðình Hảo
Thế Hùng Tôn Lễ Trí Thắng
Ðại Thống Minh Ân Khánh Minh
Lập Thành Trung Nguyên Minh Tuấn
Trung Dũng Chí Nam Thắng Lợi
Chí Công Chấn Phong Ðức Phong
Phi Cường Nhật Tiến Nhật Tấn
Tuấn Hoàng Bảo Thạch Triệu Thái
Phúc Sinh Nam Lộc Thế Dân
Anh Ðức Thuận Toàn Thái San
Khánh Giang Ngọc Đại Gia Bạch
Mạnh Trường Anh Minh Thanh Thiên
Cao Sỹ Quang Bửu Thanh Tùng
Thanh Hậu Hiệp Vũ Bảo Hòa
Gia Lập Hiệp Hà Hoàng Hải
Quang Lân Phước Thiện Trọng Hà
Việt Huy Việt Hải Ðình Phúc
Công Tráng Thanh Hào Hoàng Long
Minh Hòa Gia Hiệp Gia Huấn
Hoàng Khang Tạ Hiền Hữu Cảnh
Bảo Hiển Ðình Sang Duy Mạnh
Hải Sơn Phú Bình Ðình Nam
Lâm Viên Quang Thuận Hữu Nam
Ðông Hải Đăng Quang Ðăng Khánh
Hồng Sơn Ðạt Hòa Chí Bảo
Vĩnh Hưng Việt Phong Hải Nam
Ðông Nguyên Bình Quân Trọng Kim
Nam Hải Viễn Phương Ngọc Lân
Uy Phong Ðình Diệu Phi Hoàng
Minh Sơn Thiện Luân Ðức Tường
Chí Vịnh Nhân Nguyên Quang Thắng
Quang Hùng Huy Lâm Minh Triết
Quốc Toản Thanh Hải Thanh Huy
Việt Nhân Trung Kiên Khắc Thành
Thái Minh Vĩnh Luân Việt Phong
Trí Minh Chiêu Quân Chế Phương
Duy Khánh Kim Thông Khánh Phi
Hữu Trác Hữu Cường Duy Hiếu
Tường Vinh Cao Tiến Tâm Thiện
Huy Phong Minh Quốc Mạnh Dũng
Ðức Thọ Thiện Phước Ðình Chương
Anh Dũng Trường Phúc Khánh Duy
Hiểu Minh Minh Thạc Quang Tài
Gia Cẩn Tấn Tài Phú Hùng
Hoàng Khôi Công Hậu Bá Tùng
Huy Hoàng Nghĩa Hòa Quang Thiên
Lâm Vũ Xuân Bình Thanh Liêm
Thành Tín Bá Cường Minh Quân
Hoài Nam Gia Minh Ðình Toàn
Ðức Cường Thiên Trí Trí Hào
Trọng Tấn Bình Ðạt Cao Phong
Khải Tâm Việt An An Tường
Hòa Thái Xuân Khoa Quang Nhân
Anh Tài Vũ Minh Mạnh Hà
Khải Tuấn Tường Lâm Quốc Phương
Phúc Cường Tùng Minh Hùng Dũng
Tiểu Bảo Trường Nam Thịnh Cường
Tuấn Sỹ Mạnh Cương Chiêu Phong
Gia Cảnh Minh Thái Quốc Bảo
Ngọc Tuấn Gia Ðức Tuấn Ngọc
Quốc Tuấn Xuân Sơn An Nam
Thành Khiêm Thành An Quốc Trung
Hùng Thịnh Thái Tân Nam Tú
Cao Kỳ Thuận Phương Chí Thanh
Phúc Duy Ðức Bằng Minh Tân
Sỹ Ðan Thành Doanh Trường Vinh
Hữu Phước Minh Hùng Vĩnh Ân
Minh Khôi Huy Lĩnh Mạnh Quỳnh
Việt Thái Hồng Thịnh Khắc Vũ
Thụy Long Duy Bảo Hòa Bình
Minh Ðạt Ðức Hải Minh Huy
Việt Khoa Duy Thắng Quang Hưng
Kiến Ðức Thiên Hưng Bá Lộc
Nam An Minh Kỳ Công Sinh
Quốc Hoàng Tùng Lâm Xuân Quý
Trọng Trí Ðông Phong Vạn Thắng
Vĩnh Thụy Bảo An Thăng Long
Quốc Quân Quốc Ðại Vĩnh Thọ
Hữu Khôi Xuân Cung Ðức Ân
Vinh Diệu Thái Sơn Khánh Văn
Ðông Dương Triều Thành Trường An
Quang Hòa Bảo Quốc Ðức Phi
Chí Dũng Phú Hiệp Tùng Anh
Duy Hải Sỹ Hoàng Thiệu Bảo
Hùng Phong Nam Nhật Ðức Anh
Minh Khang Quang Tuấn Ngọc Thọ
Nguyên Khang Tuấn Long Quang Thạch
Quang Anh Văn Minh Ðức Quảng
Long Giang Hữu Bảo Kim Phú
Bảo Khánh Xuân Nam Ngọc Ngạn
Liên Kiệt Hải Nguyên Hữu Ðạt
Việt Hùng Tất Hòa Thái Hòa
Chí Khang Hải Phong Nam Việt
Thanh Quang Bình Minh Thụ Nhân
Chính Hữu Duy Thạch Quốc Thành
Việt Long Trọng Chính Hoàng Dũng
Duy Ngôn Quốc Hiển Đức Cao
Tuấn Châu Ngọc Minh Hùng Ngọc
Ðại Dương Ân Thiện Hoàng Quân
Bá Long Minh Cảnh Thái Dương
Thái Bình Ngọc Khang Tân Bình
Khởi Phong Quốc Hiệp Thanh Long
Quang Tú Trọng Khánh Quang Dũng
Hữu Hiệp Thành Nguyên Duy Hùng
Minh Ðan Duy Hiền Nam Phi
Phương Triều Phú Hưng Mạnh Ðình
Ngọc Thiện Vương Triều Ðức Toản
Minh Trí Thanh Minh Minh Hải
Thế Trung Ðức Toàn Thành Long
Tấn Sinh Trường Giang Ðức Phú
Ðắc Di Phi Long Công Tuấn
Ngọc Ẩn Tài Ðức Hoàng Phát
Hoàng Minh Việt Cương Phúc Hưng
Thanh Ðoàn Nhật Quốc Xuân Thái
Trung Thành Phúc Thịnh Thế Tường
Quang Hà Việt Phương Phước Sơn
Dũng Trí Hoàng Khải Lâm Trường
Cường Thịnh Thanh Phong Ðinh Lộc
Hữu Bình Phụng Việt Thiên Phú
Trọng Kiên Quang Triệu Ðức Siêu
Trí Dũng Xuân Hãn Hiệp Hào
Thái Duy Minh Danh Nam Sơn
Khánh Hội Hồng Nhật Thành Vinh
Hải Bình Tùng Châu Vân Sơn
Ðình Thắng Quang Hải Minh Nhật
Tuấn Hùng Trung Hiếu Xuân Lộc
Gia Hùng Chí Khiêm Ðăng Minh
Ðình Hợp Tấn Trương Thế Doanh
Tấn Dũng Mạnh Thiện Ðình Trung
Bảo Ðịnh Bá Kỳ Thiện Minh
Trung Việt Quý Vĩnh Trường Chinh
Sơn Lâm Ðình Quảng Cao Thọ
Quang Khải Hoàng Nam Minh Quang
Hải Thụy Chính Thuận Ðức Trí
Quốc Bình An Ninh Hữu Canh
Trung Anh Hưng Ðạo Lam Phương
Quảng Ðạt Việt Dương Thuận Thành
Tuấn Dũng Công Vinh Trí Hữu
Thành Ðạt Lâm Dũng Khánh Hoàn
Thiếu Anh Yên Bằng Hữu Nghĩa
Thiện Nhân Bình An Khắc Minh
Ðông Sơn Việt Sơn Xuân Huy
Quang Vinh Ngọc Danh An Khang
Trọng Vinh Thiện Thanh Thế Phương
Trọng Nhân Quốc Mỹ Thanh Tú
Ðức Sinh Hùng Cường Tuấn Khải
Trường Nhân Hồng Phát Minh Dân
Tấn Thành Nhật Nam Anh Việt
Lương Quyền Quốc Việt Minh Triệu
Thành Nhân Vương Gia Hữu Vĩnh
Chí Thành Tường Lân Quyết Thắng
Thành Ân Việt Khải Quốc Trường
Ðức Khang Ðức Minh Hoàng Ngôn
Hữu Hùng Việt Ngọc Vạn Thông
Khôi Vĩ Bảo Lâm Ðình Thiện
Bảo Thái Hữu Tường Kiên Trung
Bảo Huỳnh Hồng Giang Kiến Bình
Nguyên Lộc Quốc Hưng Việt Thắng
Quang Trung Cao Nghiệp Hữu Thiện
Trường Phát Hữu Ðịnh Trường Long
Ðức Duy Đình Chiến Dũng Việt
Khôi Nguyên Quốc Vũ Tuấn Việt
Gia Thiện Cảnh Tuấn Ðức Khiêm
Huy Chiểu Ngọc Cường Bá Thịnh
Thành Phương Lâm Ðông Minh Hiếu
Việt Dũng Hoàng Mỹ Thiện Ðức
Hữu Tâm Phúc Nguyên Thế Dũng
Khánh Huy Quốc Hòa Trường Thành
Xuân Minh Ðức Long Thanh Vinh
Công Lộc Nhật Hồng Thành Châu
Anh Quốc Trường Sơn Hải Bằng
Phú Thịnh Huy Kha Quang Dương
Hùng Anh Hoài Việt Long Quân
Anh Sơn Hoài Tín Trường Vũ
Anh Tuấn Quang Huy Tấn Khang
Anh Tùng Minh Huấn Kim Sơn
Minh Lý Hạo Nhiên Huy Tường
Hữu Hạnh Minh Vũ Xuân An
Huy Khiêm Minh Hào Minh Quý

Tên bé gái 2021 / Đặt tên con gái 2021

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2021
  2. Đặt tên con trai 2021 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2021
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2021 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2021 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Quỳnh Lam Lệ Băng Thanh Mẫn
Tùng Linh Bạch Mai Song Lam
Xuân Thủy Lệ Quyên Hoài Vỹ
Thục Tâm Giao Hưởng Lệ Giang
Thanh Xuân Mỹ Nhân Xuân xanh
Gia Linh Kim Tuyết Thu Phong
Vân Phương Lâm Oanh Tuệ Lâm
Thiên Lam Thảo Nhi Phương Trang
Thiện Mỹ Phương Nghi Thiên Mỹ
Hải Miên Bạch Kim Tuyền Lâm
Bảo Trân Vành Khuyên An Khê
Lê Quỳnh Hoàng Xuân Quỳnh Trâm
Nguyên Thảo Song Oanh Mai Hạ
Cát Tường Hải Thụy Thảo Nghi
Hằng Nga Bảo Lan Đan Thu
Vân Thường Thanh Hương Minh Ngọc
Hoàng Oanh Nhật Lệ Từ Dung
Bạch Vân Thanh Phương Thiên Hoa
Đức Hạnh Hoàng Kim Minh Phương
Ngọc Huyền Song Kê Mỹ Trâm
Tố Quyên Thảo Nguyên Hồng Liên
Hoài An Tâm Hằng Thu Nhiên
Hương Ly Lưu Ly Nguyệt Cát
Đan Quỳnh Tuyết Vy Vy Lam
Hoàng Sa Dạ Nguyệt Hiền Chung
Trúc Quỳnh Thiên Thanh Phương Thảo
Quỳnh Hương Bảo Vy Tường Vy
An Nhàn Đông Trà Kiều Dung
Phượng Nhi Hiểu Lam Thanh Mai
Phương Thùy Tuệ Nhi Nhất Thương
Trúc Quân Hương Giang Diệu Hiền
Khải Tâm Khải Ca Kim Ngọc
Kim Thông Mai Hiền Ban Mai
Kim Ngân Diên Vỹ Vinh Diệu
Hạnh Nhơn Đông Tuyền Yên Nhi
Hạnh Trang Tiểu My Hiền Hòa
Đan Tâm Vân Trang Đoan Thanh
Ngọc Quỳnh Thanh Thủy Bảo Bình
Đông Nghi Đơn Thuần Bảo Ngọc
Uyển Khanh Diệu Huyền Ngọc Khuê
Thu Hằng Đông Vy Tùng Lâm
Mai Lan Bích Ngân Trà My
Sơn Ca Huyền Anh Liên Chi
Huyền Diệu Việt Hà Mai Chi
Nghi Xuân Uyên Nhi Kim Khuyên
Linh San Khánh Thủy Thiên Nga
Vân Phi Linh Lan Linh Hà
Vân Hà Ngân Hà Hương Chi
Minh Thương Minh Tâm Phương Tâm
Thủy Tiên Di Nhiên Khánh Ngọc
Hoàng Nguyên Lộc Uyển Ý Nhi
Hồng Nhạn Tú Anh Ấu Lăng
Bạch Liên Ái Linh Lâm Uyên
Thảo Linh Tú Ly Hồng Bạch Thảo
Diễm Thảo Giang Thanh Băng Tâm
Tuyết Băng Linh Chi Hồng Giang
Trúc Linh Lan Chi Ngọc Mai
Thảo Tiên Nguyệt Quế Kim Tuyến
Tố Tâm Hà Thanh Tuyết Lan
Ngọc Bích Ánh Nguyệt Thụy Du
Thùy Anh Nhật Mai Hoạ Mi
Diễm Thư Thụy Miên Minh Châu
Thường Xuân Thanh Hằng Phương Uyên
Lệ Thu Thủy Linh Bảo Thoa
Thu Thủy Phương Chi Huyền Trang
Thùy Vân Trung Anh Bảo Trâm
Vàng Anh Mỹ Yến Thiên Kim
Nhật Phương Thủy Nguyệt Hoài Phương
Anh Vũ Thiên Giang Huyền Thoại
Kim Oanh Hoàng Thư Minh Nguyệt
Đoan Trang Thùy Dương Phi Nhạn
Khuê Trung Thiên Thư Thu Vọng
Bích Thoa Ngọc Yến Anh Thảo
Kim Hoa Thanh Thảo Thi Xuân
Cam Thảo Nguyệt Uyển Kỳ Diệu
Minh Đan Ánh Hoa Thục Khuê
Hải Phương Bích Ngọc Chi Mai
Hồng Mai Lam Giang Ngọc Thi
Đài Trang Đinh Hương Yên Mai
Thi Ngôn Hạ Băng Bảo Hà
Cát Tiên Thanh Thu Hạnh Dung
Phong Lan Mai Khôi Yên Đan
Ngọc Lan Đan Thanh Yến Trang
Mỹ Hoàn Thiên Thanh Hạ Giang
Quỳnh Chi Bình Minh Diễm Quỳnh
Hiền Nhi Lan Trúc Yên Bằng
Quỳnh Dao Hồng Thu Trúc Đào
Bích Lam Thiên Duyên Ly Châu
Quế Thu Bạch Tuyết Hướng Dương
Yến Trâm Hồng Đăng Liên Hương
Hải Dương An Hạ Nhật Hạ
Bình Yên Tuyết Tâm Vân Du
Bảo Châu Như Thảo Trúc Lâm
Lam Tuyền An Nhiên Nhật Dạ
Khánh Giang Kim Quyên Phương Phương
Khánh Quỳnh Hoa Tranh Hạc Cúc
Tố Nga Hoàng Hà Kim Đan
Hoàng Lan Ngọc Hà Tinh Tú
Gia Nhi Ánh Hồng

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm Lệ Băng một khối băng đẹp
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Bạch Mai hoa mai trắng Song Lam màu xanh sóng đôi
Xuân Thủy nước mùa xuân Lệ Quyên chim quyên đẹp
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu
Giao Hưởng bản hòa tấu Lệ Giang dòng sông xinh đẹp
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Mỹ Nhân người đẹp
Xuân xanh mùa xuân trẻ Gia Linh sự linh thiêng của gia đình
Kim Tuyết tuyết màu vàng Thu Phong gió mùa thu
Vân Phương vẻ đẹp của mây Lâm Oanh chim oanh của rừng
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Thiên Lam màu lam của trời
Thảo Nhi người con hiếu thảo Phương Trang trang nghiêm, thơm tho
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho
Thiên Mỹ sắc đẹp của trời Hải Miên giấc ngủ của biển
Bạch Kim vàng trắng Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt
Bảo Trân vật quý Vành Khuyên tên loài chim
An Khê địa danh ở miền Trung Lê Quỳnh đóa hoa thơm
Hoàng Xuân xuân vàng Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp
Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2021
Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ Cát Tường luôn luôn may mắn
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Thảo Nghi phong cách của cỏ
Hằng Nga chị Hằng Bảo Lan hoa lan quý
Đan Thu sắc thu đan nhau Vân Thường áo đẹp như mây
Thanh Hương hương thơm trong sạch Minh Ngọc ngọc sáng
Hoàng Oanh chim oanh vàng Nhật Lệ tên một dòng sông
Từ Dung dung mạo hiền từ Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời
Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch Thiên Hoa bông hoa của trời
Đức Hạnh người sống đức hạnh Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Ngọc Huyền viên ngọc đen
Song Kê hai dòng suối Mỹ Trâm cây trâm đẹp
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Thảo Nguyên đồng cỏ xanh
Hồng Liên sen hồng Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình Thu Nhiên mùa thu thư thái
Hương Ly hương thơm quyến rũ Lưu Ly một loài hoa đẹp
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết Vy Lam ngôi chùa nhỏ
Hoàng Sa cát vàng Dạ Nguyệt ánh trăng
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Trúc Quỳnh tên loài hoa
Thiên Thanh trời xanh Phương Thảo cỏ thơm
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Bảo Vy vi diệu quý hóa
Tường Vy hoa hồng dại An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ
Đông Trà hoa trà mùa đông Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm
Thanh Mai quả mơ xanh Phương Thùy thùy mị, nết na
Tuệ Nhi cô gái thông tuệ Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc Hương Giang dòng sông Hương
Diệu Hiền hiền thục, nết na Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Khải Ca khúc hát khải hoàn Kim Ngọc ngọc và vàng
Kim Thông cây thông vàng Mai Hiền đoá mai dịu dàng
Ban Mai bình minh Kim Ngân vàng bạc
Diên Vỹ hoa diên vỹ Vinh Diệu vinh dự
Hạnh Nhơn đức hạnh Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Đan Tâm tấm lòng son sắt Vân Trang dáng dấp như mây
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Bảo Bình bức bình phong quý
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Đơn Thuần đơn giản
Bảo Ngọc ngọc quý Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ Ngọc Khuê danh gia vọng tộc
Thu Hằng ánh trăng mùa thu Đông Vy hoa mùa đông
Tùng Lâm rừng tùng Mai Lan hoa mai và hoa lan
Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2021 Trà My một loài hoa đẹp
Sơn Ca con chim hót hay Huyền Anh tinh anh, huyền diệu
Liên Chi cành sen Huyền Diệu điều kỳ lạ
Việt Hà sông nước Việt Nam Mai Chi cành mai
Nghi Xuân một huyện của Nghệ An Uyên Nhi bé xinh đẹp
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Linh San tên một loại hoa
Khánh Thủy nước đầu nguồn Thiên Nga chim thiên nga
Vân Phi mây bay Linh Lan tên một loài hoa
Linh Hà dòng sông linh thiêng Vân Hà mây trắng, ráng đỏ
Ngân Hà dải ngân hà Hương Chi cành thơm
Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Khánh Ngọc viên ngọc đẹp
Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi Lộc Uyển vườn nai
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa
Tú Anh xinh đẹp, tinh anh Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước
Bạch Liên sen trắng Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ
Tú Ly khả ái Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp Giang Thanh dòng sông xanh
Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết Tuyết Băng băng giá
Linh Chi thảo dược quý hiếm Hồng Giang dòng sông đỏ
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau
Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ
Nguyệt Quế một loài hoa Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Hà Thanh trong như nước sông
Tuyết Lan lan trên tuyết Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh
Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng Thụy Du đi trong mơ
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Nhật Mai hoa mai ban ngày
Hoạ Mi chim họa mi Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2021 Minh Châu viên ngọc sáng
Thường Xuân tên gọi một loài cây Thanh Hằng trăng xanh
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Lệ Thu mùa thu đẹp
Thủy Linh sự linh thiêng của nước Bảo Thoa cây trâm quý
Thu Thủy nước mùa thu Phương Chi cành hoa thơm
Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Trung Anh trung thực, anh minh Bảo Trâm cây trâm quý
Vàng Anh tên một loài chim Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp
Thiên Kim nghìn lạng vàng Nhật Phương hoa của mặt trời
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Hoài Phương nhớ về phương xa
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Thiên Giang dòng sông trên trời
Huyền Thoại như một huyền thoại Kim Oanh chim oanh vàng
Hoàng Thư quyển sách vàng Minh Nguyệt trăng sáng
Đoan Trang đoan trang, hiền dịu Thùy Dương cây thùy dương
Phi Nhạn cánh nhạn bay Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Thiên Thư sách trời Thu Vọng tiếng vọng mùa thu
Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích Ngọc Yến loài chim quý
Anh Thảo tên một loài hoa Kim Hoa hoa bằng vàng
Thanh Thảo cỏ xanh Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân
Cam Thảo cỏ ngọt Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Ánh Hoa sắc màu của hoa Thục Khuê tên một loại ngọc
Hải Phương hương thơm của biển Bích Ngọc ngọc xanh
Chi Mai cành mai Hồng Mai hoa mai đỏ
Lam Giang sông xanh hiền hòa Ngọc Thi vần thơ ngọc
Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa Đinh Hương một loài hoa thơm
Yên Mai hoa mai đẹp Thi Ngôn lời thơ đẹp
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý
Cát Tiên may mắn Thanh Thu mùa thu xanh
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Phong Lan hoa phong lan
Mai Khôi ngọc tốt Yên Đan màu đỏ xinh đẹp
Ngọc Lan hoa ngọc lan Đan Thanh nét vẽ đẹp
Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2021 Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ
Thiên Thanh trời xanh Hạ Giang sông ở hạ lưu
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Bình Minh buổi sáng sớm
Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Lan Trúc tên loài hoa Yên Bằng con sẽ luôn bình an
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ
Trúc Đào tên một loài hoa Bích Lam viên ngọc màu lam
Thiên Duyên duyên trời Ly Châu viên ngọc quý
Quế Thu thu thơm Bạch Tuyết tuyết trắng
Hướng Dương hướng về ánh mặt trời Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá
Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ Liên Hương sen thơm
Hải Dương đại dương mênh mông An Hạ mùa hè bình yên
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Bình Yên nơi chốn bình yên.
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Vân Du Rong chơi trong mây
Bảo Châu hạt ngọc quý Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Trúc Lâm rừng trúc Lam Tuyền dòng suối xanh
An Nhiên thư thái, không ưu phiền Nhật Dạ ngày đêm
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Kim Quyên chim quyên vàng
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Khánh Quỳnh nụ quỳnh
Hoa Tranh hoa cỏ tranh Hạc Cúc tên một loài hoa
Tố Nga người con gái đẹp Hoàng Hà sông vàng
Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên Hoàng Lan hoa lan vàng
Ngọc Hà dòng sông ngọc Tinh Tú sáng chói
Gia Nhi bé cưng của gia đình Ánh Hồng ánh sáng hồng
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp