Tên con gái hay ở nhà tiếng anh

Năm 2021 là Tân Sửu mạng Thổ - Đất trên vách. Theo quẻ mệnh bát quái là mệnh Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh. Mệnh hợp với Thổ là Kim và Hỏa. Vì thế, bố mẹ thuộc hai mệnh này sinh con năm Tân Sửu thì là tương sinh. Đứa trẻ sinh ra cũng có thể hóa giải mệnh xung khắc cho bố mẹ trong trường hợp bố mệnh Kim mẹ mệnh Hỏa. Tên con gái hay ở nhà...

Có thể bạn quan tâm:

Năm 2021 là Tân Sửu mạng Thổ – Đất trên vách. Theo quẻ mệnh bát quái là mệnh Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh. Mệnh hợp với Thổ là Kim và Hỏa. Vì thế, bố mẹ thuộc hai mệnh này sinh con năm Tân Sửu thì là tương sinh. Đứa trẻ sinh ra cũng có thể hóa giải mệnh xung khắc cho bố mẹ trong trường hợp bố mệnh Kim mẹ mệnh Hỏa.

Tên con gái hay ở nhà tiếng anh

Thanh Trung Huy Hoàng Văn Minh
Bảo Khánh Duy Thạch Hữu Vĩnh
Xuân Quý Trung Thành Gia Cảnh
Trung Hiếu Thụ Nhân Thiên Mạnh
Hữu Ðịnh Bá Thành Nhật Quang
Cao Tiến Duy Cẩn Thanh Liêm
Tuấn Dũng Ngọc Trụ Chiêu Quân
Tiểu Bảo Mạnh Cường Bảo Toàn
Minh Hòa Anh Tùng Hồng Quang
Tấn Tài Tuấn Khanh Trí Hữu
Phi Hùng Bá Lộc Ðức Toản
Dũng Trí Thế Hùng Trường Long
Quang Lân Ngọc Đại Đình Chiến
Ðắc Trọng Ðình Hảo Trí Thắng
Ðức Thọ Sơn Hải Phương Triều
Hữu Khanh Công Giang Hoài Bắc
Quốc Tiến Tùng Anh Quang Danh
Xuân Hãn Vinh Diệu Lương Quyền
Thái Bình Bách Du Hồng Phát
Minh Huấn Tài Ðức Gia Minh
Quang Thịnh Kiên Bình Ðức Siêu
Xuân Bình Minh Anh Ðức Phi
Gia Thiện Ngọc Danh Khánh Phi
Hạo Nhiên Duy Thông Tuấn Long
Gia Anh Công Luận Thành Tín
Ðức Sinh Phước Thiện Việt Khang
Khắc Triệu Thanh Tùng Kim Thịnh
Duy Hiền Quang Triều Nam Tú
Việt Phong Ngọc Thuận Trí Minh
Thành Phương Nguyên Phong Ðức Duy
Minh Ðan Phú Hùng Hồng Đức
Ðông Phong Quốc Toản Gia Hưng
An Khang Hoàng Nam Minh Danh
Hiếu Phong Triều Thành Thành Danh
Quốc Hoàng Ðông Dương Thiện Minh
Hồng Lĩnh Minh Toàn Hữu Cảnh
Phước An Hữu Trung Quốc Khánh
Kiến Bình Tấn Phát Thành Công
Quang Dũng Hòa Bình Chí Giang
Trọng Khánh Nhật Quân Vinh Quốc
Ðình Nhân Nam An Lập Thành
Bảo Thạch Gia Ðức Nghĩa Dũng
Phi Hoàng Hiệp Vũ Thế Quyền
Tuấn Minh Gia Cần Hồng Quý
Quang Hải Anh Khôi Sơn Tùng
Tấn Thành Trường Vinh Thế Duyệt
Chí Dũng Hữu Châu Việt Phương
Hải Bằng Hữu Hiệp Hải Nguyên
Vĩnh Thọ Ngọc Cảnh Ðông Phương
Công Bằng Chí Thành Kim Phú
Khắc Vũ Sỹ Hoàng Minh Khánh
Thái Sơn Việt Thái Hoàng Lâm
Huy Tường Hoài Việt Trọng Duy
Nhật Minh Phú Thịnh Thái Sang
Việt Hồng Tường Lâm Nam Phi
Quang Nhân Hữu Tài Thiện Ân
Thuận Toàn Trường Nhân Bình Nguyên
Cao Minh Gia Lập Chiêu Phong
Minh Tú Minh Hoàng Bảo Hiển
Chí Hiếu Tuấn Việt Bảo Giang
Danh Sơn Gia Hiệp Hùng Cường
Xuân Huy Mạnh Hà Hùng Phong
Hải Long Khánh Huy Việt Khoa
Nam Hưng Bảo Duy Ðình Hợp
Thành An Ngọc Cường Ðăng Khoa
Quốc Anh Bá Cường Vương Việt
Hồng Việt Duy Cường Chính Thuận
Nguyên Lộc Việt Khôi Quảng Thông
Duy Minh Quốc Hiệp Anh Thái
Minh Quân Hải Sơn Hữu Phước
Thuận Phong Minh Trí Vĩnh Hưng
Trường An Quốc Phong Phú Hưng
Vĩnh Luân Huy Chiểu Quốc Thiện
Hoàng Ngôn Việt Nhân Trung Kiên
Xuân Nam Danh Thành Hữu Bình
Thường Kiệt Hữu Tâm Ðức Quyền
Đức Cao Minh Hiếu Thanh Hậu
Duy Thành Hải Quân Nhật Nam
Khắc Việt Thanh Long Xuân Sơn
Khánh Hải Quốc Thịnh Quốc Vũ
Hoàng Vương Hùng Anh Anh Vũ
Minh Dân Trường Phúc Tôn Lễ
Khánh Hoàng Hoàng Mỹ Quang Ðức
Cao Phong Viễn Ðông Việt Long
Quang Lộc Gia Nghị Ðức Nhân
Chí Khiêm Hồng Nhật Anh Khoa
Nhật Hòa Hữu Tường Quang Dương
Anh Tú Bảo Lâm Ngọc Sơn
Quang Tài Huy Lĩnh Khắc Thành
Ðình Cường Thanh Ðạo Hữu Tân
Tuấn Châu Thụy Du Quốc Trung
Duy Hùng Công Hiếu Công Hải
Nam Hải Quốc Tuấn Phương Nam
Hữu Hoàng Quang Nhật Vương Triều
Phúc Khang Khánh Duy Quang Khải
Ngọc Dũng Gia Ân Thanh Tuấn
Hoàng Linh Kim Toàn Hải Nam
Minh Quý Mạnh Cương Tuấn Ngọc
Tuấn Khải Xuân Vũ Vân Sơn
Thái Hòa Thịnh Cường Minh Hào
Quang Ninh Long Giang Gia Kiên
Minh Thiện Thạch Tùng Trường Kỳ
Hùng Ngọc Thanh Thiên Minh Sơn
Chấn Hùng Phúc Duy Hồng Vinh
Hoài Phong Trường Sơn Quang Trường
Quang Linh Hữu Cường An Nguyên
Ðông Hải Trọng Nghĩa Ðức Khang
Tiến Ðức Chí Bảo Hưng Ðạo
Huy Tuấn Hoàng Giang Mạnh Ðình
Công Lộc Ngọc Khôi Xuân Hòa
Thanh Thế Hoàng Thái Hữu Lương
Minh Thắng Minh Vương Xuân Khoa
Duy An Minh Thái Thanh Toản
Quang Thiên Tuấn Chương Hữu Thống
Quang Hùng Phú Bình Ngọc Hải
Ðức Kiên Nhật Khương Bình Ðạt
Nam Thanh Thiện Khiêm Quang Tuấn
Thanh Tú Trường Phát Hải Dương
Lâm Ðông Tùng Minh Sơn Hà
Xuân Trường Ðức Tường Ðức Cường
Quốc Bình Ngọc Ẩn Mạnh Dũng
Tất Hòa Bá Kỳ Khắc Minh
Anh Quân Nhật Hùng Hữu Hùng
Vĩnh Thụy Quốc Ðiền Anh Quốc
Ðình Lộc Ðắc Di Chế Phương
Ðức Hòa Minh Ðức Thụy Long
Quang Hà Duy Khang Phước Sơn
Trọng Nhân Huy Lâm Hữu Thiện
Công Luật Tuấn Hải Nhật Tiến
Huy Thành Yên Bình Ðình Dương
Huy Kha Minh Quang Thành Nguyên
Gia Hòa Thành Ðạt Gia Phước
Giang Sơn Nam Thông Ngọc Thiện
Hữu Trác Xuân Thái Bảo Ðịnh
Thiên An Thành Lợi Ngọc Hiển
Ðức Chính Duy Tâm Anh Việt
Tuấn Hoàng Công Lý Thế Sơn
Công Hào Vạn Thông Thiên Bửu
Quang Hòa Việt Hải Việt Hùng
Quý Vĩnh Tuấn Tài Hữu Thọ
Ðức Long Bá Thiện Phúc Sinh
Hoàng Phát Gia Kiệt An Nam
Khởi Phong Quốc Hùng Công Vinh
Thành Doanh Chính Hữu Quốc Trụ
Tường Minh Trọng Kiên Tùng Linh
Bảo An Thanh Ðoàn Hải Ðăng
Gia Huy Thanh Minh Tường Phát
Công Sơn Quốc Mỹ Ðình Sang
Bình Quân Hòa Thái Thái Tân
Trường Nam Tấn Trình Gia Hùng
Minh Trung Viễn Phương Nam Phương
Minh Tân Lâm Viên Triệu Thái
Trường Vũ Hòa Hiệp Minh Dũng
Hòa Hợp Bá Tùng Hào Nghiệp
Ðình Thắng Ngọc Khang Quang Hữu
Ân Thiện Quang Thạch Trung Anh
Thành Thiện Giang Thiên Lâm Dũng
Nam Lộc Nam Dương Hải Giang
Đăng Khương Ðinh Lộc Bảo Sơn
Hữu Trí Anh Tuấn Nghĩa Hòa
Công Ân Thành Sang Duy Cương
Hồng Ðăng Quốc Hiển Gia Thịnh
Chiêu Minh Thế Minh Thiên Lương
Trọng Tấn Quang Lâm Hoàng Dũng
Chí Kiên Quốc Huy Hùng Sơn
Quang Anh Thế Anh Duy Mạnh
Ngọc Lân Quốc Phương Tạ Hiền
Minh Quốc Thanh Vinh Quyết Thắng
Trường Giang Khánh Hội Minh Cảnh
Quốc Mạnh Ðức Anh Thiện Tâm
Phú Ân Việt Dương Phúc Hưng
Thế Tường Nguyên Bảo Thuận Thành
Việt Chính Minh Khang Tấn Trương
Minh Nhật Toàn Thắng Công Phụng
Ðức Toàn Phúc Nguyên Gia Khánh
Ðình Quảng Minh Chiến Gia Vinh
Quang Trung Quốc Hòa Gia Bảo
Việt Ngọc Khôi Vĩ Như Khang
Xuân Lộc An Tường Việt Cương
Khắc Tuấn Viết Sơn Minh Thạc
Trọng Trí Trọng Dũng Gia Phong
Nhật Hồng Hoàng Quân Chiến Thắng
Thiên Phú Duy Luận Huy Khánh
Duy Hoàng Trọng Việt Ðức Ân
Thiên Hưng Hồ Bắc Thanh Phi
Huy Thông Mạnh Hùng Sỹ Ðan
Hòa Giang Yên Bằng Hoài Nam
Mạnh Trường Kiến Ðức Phúc Cường
Ngọc Huy Kiên Trung Minh Vũ
Trung Việt Xuân Trung Thế Dân
Bá Long Phước Lộc An Ninh
Chí Công Thanh Sơn Sơn Quân
Ðình Chương Trọng Chính Trung Nghĩa
Minh Lý Việt Hoàng Ðức Tuệ
Quang Trọng Anh Sơn Lam Phương
Bình An Ðức Thành Thống Nhất
Hùng Thịnh Thiện Phước Chấn Phong
Phú Hải Ðức Trí Bá Phước
Nhân Nguyên Thanh Quang Ðông Sơn
Minh Thông Phúc Lâm Thiện Dũng
Minh Triệu Trung Nguyên Việt Khải
Thế An Cường Thịnh Trọng Vinh
Sỹ Phú Thụy Miên Xuân Hiếu
Minh Tuấn Hữu Hạnh Hồng Minh
Khắc Ninh Thiện Ðức Minh Hùng
Thanh Hải Gia Bình Hồng Thịnh
Xuân An Triều Vĩ Tiến Hiệp
Thiên Ân Huy Khiêm Phú Hiệp
Tấn Dũng Bảo Thái Việt Thắng
Thế Vinh Việt Thông Thái Duy
Liên Kiệt Quang Đông Hữu Bảo
Cao Sơn Bảo Tín Ðăng An
Từ Ðông Mạnh Thắng Thành Long
Minh Huy Thành Ân Bảo Long
Thái Ðức Nhật Duy Phước Nhân
Ngọc Quyết Tường Anh Ân Lai
Nam Sơn Sơn Lâm Quang Ðạt
Hoàng Khôi Thiên Trí Trí Dũng
Ðình Nam Quang Thuận Ðức Mạnh
Tiến Hoạt Trung Chính Xuân Phúc
Việt Thanh Tấn Nam Hữu Canh
Phong Châu Thiện Nhân Công Thành
Chí Sơn Nhật Quốc Duy Bảo
Thế Bình Tùng Lâm Khải Tuấn
Xuân Ninh Minh Nghĩa Công Sinh
Hoàng Long Hữu Nghĩa Ðình Thiện
Quốc Hoàn Quốc Bảo Hoài Trung
Hiệp Hà Gia Bạch Tuấn Linh
Hoài Thanh Sơn Quyền Phụng Việt
Duy Khánh Tân Long Quốc Văn
Tuấn Kiệt Ðức Thắng Ðình Diệu
Cảnh Tuấn Dũng Việt Trọng Hà
Khánh Văn Tuấn Sỹ Trọng Kim
Bảo Châu Ðức Tài Công Hậu
Duy Khiêm Hữu Khang Anh Ðức
Thế Dũng Nhật Thịnh Gia Huấn
Thuận Phương Xuân Cao Ngọc Minh
Ðức Tuấn Tiến Võ Mạnh Thiện
Quang Minh Quang Thái Hoàng Khải
Hồng Thụy Hải Thụy Minh Tiến
Ðức Quang Công Lập Hữu Minh
Quang Triệu Hoàng Hiệp Thanh Toàn
Hiểu Minh Nguyên Hạnh Huy Quang
Tất Hiếu Ngọc Thạch Phúc Ðiền
Quốc Hạnh Vương Triệu Ðình Tuấn
Vĩnh Toàn Phúc Thịnh Ðức Phú
Quốc Việt Thế Lâm Dương Anh
Quang Bửu Ðức Bằng Mạnh Tuấn
Tân Thành Tuấn Thành Gia Phúc
Tuấn Hùng Trung Dũng Uy Phong
Chí Khang Hoàng Hải Uy Vũ
Hữu Ðạt Ðức Khải Minh Triết
Trọng Hùng Gia Khiêm Hoàng Việt
Ðại Ngọc Anh Dũng Ðức Trung
Long Vịnh Hải Phong Thiện Thanh
Ðức Bình Anh Tài Ðức Hải
Lương Tài Việt Quyết Bảo Chấn
Thanh Hào Gia Cẩn Khánh Bình
Quốc Hiền Hữu Chiến Hữu Lễ
Ngọc Khương Trung Ðức Quốc Hoài
Trường Thành Ðình Luận Vạn Thắng
Nam Nhật Duy Ngôn Hoàng Ân
Phi Ðiệp Việt Tiến Thành Trung
Hữu Toàn Khánh Minh Thế Trung
Ðại Hành Huy Việt Hữu Long
Việt Sơn Minh Ðạt Chí Thanh
Hoàng Minh Hữu Khôi Nguyên Ðan
Anh Hoàng Tường Lân Tùng Châu
Thanh Phong Tuấn Trung Thuận Phong
Hiếu Dụng Chí Nam Gia Hoàng
Tường Nguyên Tấn Khang Nguyên Khang
Ngọc Ngạn Bình Minh Quang Vũ
Phước Nguyên Việt Cường Công Hoán
Hoài Tín Hải Bình Xuân Thuyết
Nhật Tấn Hoàng Lân Thiện Ngôn
Vũ Minh Duy Hải Quang Thắng
Ðình Phú Quốc Thông Tân Bình
Thiện Sinh Khôi Nguyên Thuận Anh
Thiệu Bảo Duy Hiếu Thắng Lợi
Tấn Sinh Danh Văn Trường Chinh
Minh Kiệt Lâm Trường Ðình Ðôn
Cao Kỳ Xuân Kiên Thế Doanh
Thành Vinh Hiệp Hòa Quốc Thành
Mạnh Tấn Hồng Sơn Việt Quốc
Tuấn Ðức Tâm Thiện Bảo Huy
Phi Cường Trọng Hiếu Kim Long
Duy Quang Khánh An Bá Thịnh
Nguyên Giáp Ngọc Tuấn Quốc Hưng
Phi Long Ðạt Hòa Phúc Hòa
Thanh Vũ Nguyên Khôi Thành Khiêm
Ðại Thống Huy Hà Khánh Giang
Quang Huy Cao Nghiệp Giang Nam
Ðắc Thành Ngọc Quang Trung Hải
Tân Phước Hoàng Duệ Phúc Tâm
Xuân Thiện Kim Thông Thành Châu
Nhất Tiến Việt An Mạnh Quỳnh
Thăng Long Thế Phúc Thái Dương
Thiếu Anh Hữu Nam Tùng Quang
Quốc Trường Vĩnh Hải Quảng Ðạt
Trí Hào Ðình Phúc Trung Nhân
Chấn Hưng Xuân Cung Ðông Quân
Quang Hưng Khải Ca Thiện Giang
Quốc Vinh Ngọc Thọ Nam Việt
Tấn Lợi Cao Sỹ Quốc Ðại
Hồ Nam Tiến Dũng Minh Nhân
Hiếu Nghĩa Ðăng Minh Thái Minh
Đăng Quang Uy Phong Thanh Huy
Vũ Anh Tường Vinh Ðức Khiêm
Quốc Hải Hữu Từ Tuấn Anh
Ðình Nguyên Thiên Ðức Tất Bình
Khải Hòa Minh Hưng Ngọc Ðoàn
Thành Nhân Quang Sáng Nhật Huy
Hiệp Hào Khải Tâm Huy Vũ
An Cơ Mạnh Nghiêm Khắc Duy
Anh Minh Hữu Thắng Vương Gia
Việt Duy Chí Anh Ðức Bảo
Ðình Toàn Bảo Quốc Thanh Thuận
Bảo Hòa Minh Khôi Quang Tú
Xuân Minh Phi Hải Ðức Tâm
Ðức Giang Mạnh Chiến Minh Thuận
Anh Duy Kiến Văn Ðăng Khánh
Ðại Dương Công Tuấn Khắc Trọng
Minh Kỳ Hữu Vượng Kim Sơn
Minh Giang Duy Tân Hiếu Liêm
Khánh Hoàn Cao Thọ Công Tráng
Quang Vinh Việt Anh Minh Ân
Ðăng Ðạt Hiếu Thông Long Quân
Khánh Nam Huy Anh Hồng Giang
Ðức Phong Tường Lĩnh Ðông Nguyên
Việt Huy Hoàng Khang Bảo Hoàng
Ðức Minh Vĩnh Ân Việt Dũng
Trí Hùng Quốc Thắng Hữu Cương
Ðức Huy Anh Khải Hùng Dũng
Ðức Quảng Bảo Huỳnh Quốc Quân
Duy Thắng Minh Chuyên Nhật Dũng
Việt Phong Thiện Luân Mạnh Tường
Huy Phong Kiên Cường Quốc Minh
Tuấn Tú Chí Vịnh Thế Phương
Duy Thanh Minh Hải Thái San
Ðình Trung Lâm Vũ Lạc Phúc

Tên bé gái 2020 / Đặt tên con gái 2020

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2020
  2. Đặt tên con trai 2019 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2019 2020
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2019 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2019 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Thanh Phương Gia Linh Hồng Nhạn
Ý Nhi Mai Chi Trúc Quỳnh
Phương Tâm Thu Vọng Hồng Mai
Ngọc Yến Vinh Diệu Kim Quyên
Lệ Quyên Linh Hà Di Nhiên
Bảo Ngọc Phượng Nhi Đông Vy
Thu Nhiên Quế Thu Ngọc Hà
Nguyệt Quế Thủy Linh Mai Lan
Hạc Cúc Kim Hoa Hoài Phương
Liên Chi Khánh Quỳnh Nhật Mai
Mỹ Yến Thanh Thảo Thảo Nguyên
Ngọc Thi Minh Tâm Vân Thường
Tố Quyên Vành Khuyên Quỳnh Hương
Phương Thảo Trà My Hoa Tranh
Diệu Huyền Bình Yên Diên Vỹ
Kim Oanh Tuệ Lâm Phương Phương
Yến Trâm Yên Đan Tuyền Lâm
Khánh Thủy Hạ Băng Thu Phong
Hiểu Lam Phương Trang Chi Mai
Tuyết Tâm Thanh Thủy Cát Tường
Trung Anh Thiên Kim Bạch Mai
Uyên Nhi Hoàng Thư Bạch Vân
Thiên Giang Thường Xuân Kim Tuyết
An Nhiên Vy Lam Tuyết Lan
Đông Trà Linh Chi Ánh Hồng
Hồng Đăng Phong Lan Đan Thanh
Lâm Uyên Minh Phương Mỹ Trâm
Mỹ Nhân Tú Anh Đức Hạnh
Phương Chi Minh Đan Từ Dung
Hoàng Nguyên Quỳnh Dao Diệu Hiền
Tùng Lâm Yên Nhi Hà Thanh
Diễm Thảo Bảo Trâm Thiên Duyên
Giao Hưởng Tâm Hằng Nhật Phương
Thiện Mỹ Bích Lam Hoàng Sa
Đông Tuyền Cam Thảo Kim Ngọc
Quỳnh Trâm Mai Hạ Đinh Hương
Kiều Dung Huyền Trang Hương Ly
Hương Giang Khánh Ngọc Trúc Quân
Bảo Bình Tùng Linh Bảo Châu
Lê Quỳnh Ấu Lăng Khánh Giang
Hoạ Mi Thủy Tiên Khải Ca
Thảo Nghi Lâm Oanh Bạch Kim
Song Lam Bảo Lan Hoài Vỹ
Nguyệt Cát Vân Phương Gia Nhi
Thanh Hương Hạ Giang An Khê
Lệ Băng Thanh Mẫn Nguyệt Uyển
Quỳnh Chi Hiền Nhi Thu Thủy
Đan Tâm Bảo Thoa Trúc Lâm
Dạ Nguyệt Hiền Chung Ngọc Khuê
Thi Ngôn Lệ Giang Khải Tâm
Như Thảo Kỳ Diệu Thùy Dương
Thảo Tiên Ánh Nguyệt Phương Thùy
Hồng Thu Hồng Giang Thụy Du
Linh Lan Bảo Vy Hồng Bạch Thảo
Ngọc Bích Thanh Mai Tố Nga
Tường Vy Hoàng Lan Đan Thu
Tiểu My Hạnh Nhơn Đài Trang
Nhất Thương Bình Minh Thiên Thanh
Thanh Thu Thu Hằng Minh Thương
Hạnh Trang Nghi Xuân Ngọc Mai
Bích Thoa Bảo Trân Yên Mai
Thủy Nguyệt Phi Nhạn Song Kê
Bảo Hà Vân Trang Thi Xuân
Kim Ngân Thiên Nga Ngọc Lan
Kim Tuyến Nhật Hạ Tinh Tú
Phương Uyên Thanh Xuân Tú Ly
Vân Du Lộc Uyển Hoài An
Hải Phương Vân Phi Mỹ Hoàn
Lan Trúc Ái Linh Kim Khuyên
Lan Chi Đoan Thanh Minh Ngọc
Phương Nghi Thùy Vân Huyền Thoại
Đông Nghi Lam Tuyền Diễm Thư
Mai Hiền Cát Tiên An Hạ
Tuyết Vy Hoàng Oanh Kim Đan
An Nhàn Hiền Hòa Lưu Ly
Thục Tâm Quỳnh Lam Lệ Thu
Hải Dương Vân Hà Kim Thông
Vàng Anh Hoàng Hà Thảo Linh
Linh San Khuê Trung Huyền Anh
Song Oanh Thảo Nhi Thụy Miên
Yên Bằng Minh Nguyệt Hoàng Xuân
Hải Miên Yến Trang Đan Quỳnh
Việt Hà Ly Châu Xuân xanh
Ngân Hà Tuyết Băng Thục Khuê
Nguyên Thảo Anh Thảo Thiên Hoa
Thiên Thư Xuân Thủy Hương Chi
Hải Thụy Minh Châu Ánh Hoa
Đoan Trang Nhật Lệ Diễm Quỳnh
Hồng Liên Bích Ngân Mai Khôi
Uyển Khanh Ngọc Quỳnh Huyền Diệu
Bạch Liên Giang Thanh Hạnh Dung
Nhật Dạ Bích Ngọc Tố Tâm
Hoàng Kim Thiên Lam Trúc Linh
Anh Vũ Thùy Anh Tuệ Nhi
Thanh Hằng Đơn Thuần Liên Hương
Hằng Nga Trúc Đào Thiên Mỹ
Sơn Ca Lam Giang Ban Mai
Ngọc Huyền Thiên Thanh Bạch Tuyết
Băng Tâm Hướng Dương

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch Gia Linh sự linh thiêng của gia đình
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu
Mai Chi cành mai Trúc Quỳnh tên loài hoa
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Thu Vọng tiếng vọng mùa thu
Hồng Mai hoa mai đỏ Ngọc Yến loài chim quý
Vinh Diệu vinh dự Kim Quyên chim quyên vàng
Lệ Quyên chim quyên đẹp Linh Hà dòng sông linh thiêng
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Bảo Ngọc ngọc quý
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Đông Vy hoa mùa đông
Thu Nhiên mùa thu thư thái Quế Thu thu thơm
Ngọc Hà dòng sông ngọc Nguyệt Quế một loài hoa
Thủy Linh sự linh thiêng của nước Mai Lan hoa mai và hoa lan
Hạc Cúc tên một loài hoa Kim Hoa hoa bằng vàng
Hoài Phương nhớ về phương xa Liên Chi cành sen
Khánh Quỳnh nụ quỳnh Nhật Mai hoa mai ban ngày
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Thanh Thảo cỏ xanh
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Ngọc Thi vần thơ ngọc
Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng Vân Thường áo đẹp như mây
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Vành Khuyên tên loài chim
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Phương Thảo cỏ thơm
Trà My một loài hoa đẹp Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ Bình Yên nơi chốn bình yên.
Diên Vỹ hoa diên vỹ Kim Oanh chim oanh vàng
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Phương Phương vừa xinh vừa thơm
Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá Yên Đan màu đỏ xinh đẹp
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Khánh Thủy nước đầu nguồn
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Thu Phong gió mùa thu
Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm Phương Trang trang nghiêm, thơm tho
Chi Mai cành mai Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Cát Tường luôn luôn may mắn
Trung Anh trung thực, anh minh Thiên Kim nghìn lạng vàng
Bạch Mai hoa mai trắng Uyên Nhi bé xinh đẹp
Hoàng Thư quyển sách vàng Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời
Thiên Giang dòng sông trên trời Thường Xuân tên gọi một loài cây
Kim Tuyết tuyết màu vàng An Nhiên thư thái, không ưu phiền
Vy Lam ngôi chùa nhỏ Tuyết Lan lan trên tuyết
Đông Trà hoa trà mùa đông Linh Chi thảo dược quý hiếm
Ánh Hồng ánh sáng hồng Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Phong Lan hoa phong lan Đan Thanh nét vẽ đẹp
Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng Minh Phương thơm tho, sáng sủa
Mỹ Trâm cây trâm đẹp Mỹ Nhân người đẹp
Tú Anh xinh đẹp, tinh anh Đức Hạnh người sống đức hạnh
Phương Chi cành hoa thơm Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Từ Dung dung mạo hiền từ Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Diệu Hiền hiền thục, nết na
Tùng Lâm rừng tùng Yên Nhi ngọn khói nhỏ
Hà Thanh trong như nước sông Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp
Bảo Trâm cây trâm quý Thiên Duyên duyên trời
Giao Hưởng bản hòa tấu Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình
Nhật Phương hoa của mặt trời Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái
Bích Lam viên ngọc màu lam Hoàng Sa cát vàng
Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông Cam Thảo cỏ ngọt
Kim Ngọc ngọc và vàng Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp
Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ Đinh Hương một loài hoa thơm
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Hương Ly hương thơm quyến rũ Hương Giang dòng sông Hương
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc
Bảo Bình bức bình phong quý Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Bảo Châu hạt ngọc quý Lê Quỳnh đóa hoa thơm
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con
Hoạ Mi chim họa mi Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Khải Ca khúc hát khải hoàn Thảo Nghi phong cách của cỏ
Lâm Oanh chim oanh của rừng Bạch Kim vàng trắng
Song Lam màu xanh sóng đôi Bảo Lan hoa lan quý
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng
Vân Phương vẻ đẹp của mây Gia Nhi bé cưng của gia đình
Thanh Hương hương thơm trong sạch Hạ Giang sông ở hạ lưu
An Khê địa danh ở miền Trung Lệ Băng một khối băng đẹp
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Thu Thủy nước mùa thu Đan Tâm tấm lòng son sắt
Bảo Thoa cây trâm quý Trúc Lâm rừng trúc
Dạ Nguyệt ánh trăng Hiền Chung hiền hậu, chung thủy
Ngọc Khuê danh gia vọng tộc Thi Ngôn lời thơ đẹp
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền Kỳ Diệu điều kỳ diệu
Thùy Dương cây thùy dương Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ
Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng Phương Thùy thùy mị, nết na
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Hồng Giang dòng sông đỏ
Thụy Du đi trong mơ Linh Lan tên một loài hoa
Bảo Vy vi diệu quý hóa Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh Thanh Mai quả mơ xanh
Tố Nga người con gái đẹp Tường Vy hoa hồng dại
Hoàng Lan hoa lan vàng Đan Thu sắc thu đan nhau
Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu Hạnh Nhơn đức hạnh
Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Bình Minh buổi sáng sớm Thiên Thanh trời xanh
Thanh Thu mùa thu xanh Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Nghi Xuân một huyện của Nghệ An Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích Bảo Trân vật quý
Yên Mai hoa mai đẹp Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước
Phi Nhạn cánh nhạn bay Song Kê hai dòng suối
Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý Vân Trang dáng dấp như mây
Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân Kim Ngân vàng bạc
Thiên Nga chim thiên nga Ngọc Lan hoa ngọc lan
Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ
Tinh Tú sáng chói Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu.
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Tú Ly khả ái
Vân Du Rong chơi trong mây Lộc Uyển vườn nai
Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an Hải Phương hương thơm của biển
Vân Phi mây bay Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ
Lan Trúc tên loài hoa Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Minh Ngọc ngọc sáng
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Huyền Thoại như một huyền thoại Đông Nghi dung mạo uy nghiêm
Lam Tuyền dòng suối xanh Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Mai Hiền đoá mai dịu dàng Cát Tiên may mắn
An Hạ mùa hè bình yên Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết
Hoàng Oanh chim oanh vàng Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên
An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Lưu Ly một loài hoa đẹp Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu
Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm Lệ Thu mùa thu đẹp
Hải Dương đại dương mênh mông Vân Hà mây trắng, ráng đỏ
Kim Thông cây thông vàng Vàng Anh tên một loài chim
Hoàng Hà sông vàng Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ
Linh San tên một loại hoa Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Huyền Anh tinh anh, huyền diệu Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2018
Thảo Nhi người con hiếu thảo Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2017
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Minh Nguyệt trăng sáng
Hoàng Xuân xuân vàng Hải Miên giấc ngủ của biển
Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2017 Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Việt Hà sông nước Việt Nam Ly Châu viên ngọc quý
Xuân xanh mùa xuân trẻ Ngân Hà dải ngân hà
Tuyết Băng băng giá Thục Khuê tên một loại ngọc
Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng Anh Thảo tên một loài hoa
Thiên Hoa bông hoa của trời Thiên Thư sách trời
Xuân Thủy nước mùa xuân Hương Chi cành thơm
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Minh Châu viên ngọc sáng
Ánh Hoa sắc màu của hoa Đoan Trang đoan trang, hiền dịu
Nhật Lệ tên một dòng sông Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh
Hồng Liên sen hồng Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2017
Mai Khôi ngọc tốt Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Huyền Diệu điều kỳ lạ
Bạch Liên sen trắng Giang Thanh dòng sông xanh
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Nhật Dạ ngày đêm
Bích Ngọc ngọc xanh Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao
Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ Thiên Lam màu lam của trời
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Tuệ Nhi cô gái thông tuệ
Thanh Hằng trăng xanh Đơn Thuần đơn giản
Liên Hương sen thơm Hằng Nga chị Hằng
Trúc Đào tên một loài hoa Thiên Mỹ sắc đẹp của trời
Sơn Ca con chim hót hay Lam Giang sông xanh hiền hòa
Ban Mai bình minh Ngọc Huyền viên ngọc đen
Thiên Thanh trời xanh Bạch Tuyết tuyết trắng
Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp