Tên con gái hay ý nghĩa 2021

Việc xem năm hợp tuổi sinh con của các cặp cha mẹ sẽ gặp hai trường hợp. Một là tiểu hung nghĩa là năm sinh của con sẽ khắc tuổi với một trong hai cha hoặc mẹ. Hai là đại hung nghĩa là tuổi sinh của con sẽ xung khắc cả cha lẫn mẹ. Do đó, cha mẹ cần biết cách xem tuổi để tránh chọn phải sinh con xung khắc tuổi cha mẹ vào năm 2021 này. Tên con...

Có thể bạn quan tâm:

Việc xem năm hợp tuổi sinh con của các cặp cha mẹ sẽ gặp hai trường hợp. Một là tiểu hung nghĩa là năm sinh của con sẽ khắc tuổi với một trong hai cha hoặc mẹ. Hai là đại hung nghĩa là tuổi sinh của con sẽ xung khắc cả cha lẫn mẹ. Do đó, cha mẹ cần biết cách xem tuổi để tránh chọn phải sinh con xung khắc tuổi cha mẹ vào năm 2021 này.

Tên con gái hay ý nghĩa 2021

Anh Minh Nguyên Phong Minh Lý
Khắc Việt Thiên Hưng An Ninh
Minh Hải Thành Tín Quang Đông
Thế Sơn Khắc Thành Nhân Nguyên
Khắc Ninh Huy Tuấn Ðình Lộc
Vĩnh Hưng Gia Cảnh Ngọc Đại
Tuấn Chương Thiên Trí Quốc Khánh
Viễn Phương Thái Minh Sỹ Hoàng
Ngọc Minh Quốc Thông Nguyên Bảo
Ðình Phú Khải Tuấn Mạnh Tường
Trường Sơn Ðức Khang Gia Hùng
Tấn Thành Tất Bình Phước An
Phước Nguyên Hữu Trí Công Phụng
Vĩnh Thụy Thành Ân Việt Cường
Ðức Khải Tùng Minh Hữu Tâm
Minh Triết Trí Dũng Ðình Thắng
Tài Ðức Minh Ân Lạc Phúc
Dũng Việt Quang Ninh Hoàng Việt
Ðình Quảng Tuấn Ngọc Hoài Nam
Bảo Long Vinh Quốc Trí Hào
Ngọc Danh Tất Hòa Phúc Tâm
Quang Thịnh Thành Công Quang Thạch
Như Khang Bảo Lâm Tuấn Châu
Hoàng Khôi Ðức Kiên Việt Huy
Hải Ðăng Phi Hùng Trung Anh
Ðăng Khoa Chính Hữu Hùng Sơn
Quang Vũ Anh Vũ Hữu Phước
Bá Phước Chí Dũng Hồng Nhật
Công Hoán Duy Khánh Ngọc Thiện
Quang Hải Thanh Phi Cao Phong
Lâm Trường Hải Phong Duy Minh
Hồng Lĩnh Mạnh Dũng Ðức Quyền
Bảo Khánh Quang Tuấn Gia Cần
Khắc Triệu Trường Nhân Ngọc Huy
Quốc Ðiền Khánh Minh Hồng Đức
Xuân Thuyết Gia Anh Vân Sơn
Quang Hưng Giang Nam Toàn Thắng
Quang Nhân Kiến Ðức Huy Lâm
Ðức Tài Gia Lập Hữu Hoàng
Gia Bình Hữu Nam An Cơ
Cao Thọ Kim Thông Bảo Thạch
Thanh Phong Quốc Bảo Ðình Thiện
Nguyên Ðan Phi Long Thụy Long
Hoàng Hiệp Thanh Thiên Minh Toàn
Bảo Chấn Nhật Quốc Xuân Hòa
Ðức Tuệ Việt Chính Hồng Phát
Minh Khánh Thiên Mạnh Tiến Hoạt
Nam Sơn Công Hào Quang Lâm
Chiêu Quân Thế Dân Tùng Châu
Bảo Ðịnh Vinh Diệu Ngọc Thuận
Hoàng Hải Đăng Khương Hoàng Duệ
Chấn Hưng Hữu Cương Quốc Hùng
Lập Thành Khắc Minh Tuấn Minh
Lương Tài Hữu Canh Quốc Hải
Hoàng Mỹ Thắng Lợi Chấn Phong
Quảng Thông Huy Chiểu Duy Hiền
Minh Danh Gia Hiệp Quốc Vũ
Ðình Toàn Hải Long Hòa Giang
Chính Thuận Công Thành Ðức Sinh
Duy Tâm Việt Phương Thụy Du
Tuấn Linh Huy Anh Hoài Tín
Tấn Tài Trọng Dũng Hữu Khanh
Hữu Chiến Quang Thắng Ðức Thọ
Anh Hoàng Bảo Châu Trường Vinh
An Khang Thành Lợi Hồ Bắc
Quốc Hòa Ngọc Ẩn Khắc Tuấn
Khánh Hoàn Trọng Tấn Tuấn Sỹ
Quang Linh Tấn Lợi Kim Long
Ngọc Tuấn Trọng Trí Thiên Bửu
Minh Quang Xuân Sơn Hữu Trác
Xuân Ninh Ngọc Cường Quang Nhật
Tiến Hiệp Minh Khôi Quang Dương
Nhật Tấn Hoài Trung Gia Minh
Hữu Cường Việt Thái Gia Phúc
Minh Chuyên Mạnh Trường Phi Hoàng
Phước Nhân Huy Vũ Nam Dương
Minh Dũng Vạn Thắng Huy Thông
Nguyên Lộc Hiệp Hòa Ðức Bình
Thiên Lương Hải Thụy Trung Nghĩa
Tâm Thiện Phước Lộc Gia Phước
Duy Ngôn Chí Sơn Hữu Hạnh
Nam Nhật Bá Thiện Hùng Ngọc
Duy Thành Khánh Giang Quốc Huy
Kim Phú Thanh Ðoàn Việt Thắng
Kim Toàn Hữu Ðạt Quang Khải
Ðăng Khánh Trường Chinh Hồng Ðăng
Thanh Toản Thái Sang Bảo Thái
Minh Chiến Anh Sơn Công Tráng
Khắc Duy Duy Cường Minh Hào
Ðình Chương Chiến Thắng Quốc Hoàn
Thiện Giang Chí Khiêm Thiện Ân
Nhật Hòa Minh Kỳ Trọng Hùng
Ðức Nhân Hoài Phong Tuấn Trung
Thành Long Thuận Phương Thái Ðức
Ðức Phi Ðức Quang Xuân An
Ðạt Hòa Kiên Cường Khải Hòa
Thanh Thuận Nam Việt Phúc Sinh
Tấn Khang Sơn Tùng Ðức Tâm
Kim Thịnh Quang Hữu Lam Phương
Minh Giang Khánh Duy Công Bằng
Duy Hoàng Tạ Hiền Việt Hoàng
Uy Phong Trí Thắng Minh Ðan
Gia Hòa Ðức Bằng Hồng Vinh
Thế Trung Hòa Hợp Thái San
Hải Dương Mạnh Ðình Việt Cương
Thành Nguyên Thế Quyền Trung Ðức
Hồng Sơn Trí Hữu Bảo Tín
Duy Thanh Tuấn Khải Minh Tuấn
Hòa Hiệp Hạo Nhiên Sỹ Phú
Thuận Phong Tùng Linh Phước Thiện
Việt Hùng Quang Hùng Trường An
Minh Thuận Tuấn Long Tiến Dũng
Huy Hoàng Minh Tiến Yên Bằng
Thế An Long Vịnh Ðức Mạnh
Minh Thiện Ðình Ðôn Tấn Trình
Bình Nguyên Ðông Sơn Hoàng Lâm
Ðăng An Thiện Nhân Bảo Hòa
Giang Thiên Thiên Ðức Hồng Thụy
Hữu Nghĩa Hiếu Nghĩa Duy Hải
Việt Anh Hiếu Thông Kiên Trung
Ðức Duy Ngọc Hiển Chí Giang
Xuân Phúc Văn Minh Trung Hiếu
Ðình Phúc Kim Sơn Thế Dũng
Ðức Thắng Ðắc Trọng Cao Sỹ
Gia Huấn Quốc Minh Tiểu Bảo
Khánh Hoàng Duy Khiêm Thanh Tú
Gia Ðức Bảo Hoàng Quang Sáng
Quốc Toản Hoàng Lân Thành Phương
Duy Bảo Quốc Trụ Ngọc Lân
Minh Ðức Thiện Luân Thiện Tâm
Việt Dương Cao Tiến Mạnh Chiến
Quốc Văn Trọng Chính Ðức Tường
Tiến Ðức Khôi Vĩ Duy Luận
Triều Thành Tuấn Thành Ân Lai
Ðức Minh Hữu Toàn Bình An
Hữu Trung Ðức Siêu Lâm Dũng
Gia Hoàng Danh Văn Thái Dương
Bá Thành Sơn Lâm Vĩnh Ân
Công Luận Phước Sơn Hữu Lễ
Ðức Anh Long Giang Nhật Hồng
Trung Kiên Việt Khang Công Luật
Quốc Phong Tuấn Ðức Hải Giang
An Nam Hữu Bình Thanh Trung
Minh Hưng Trường Thành Hoài Việt
Hải Nam Bảo Toàn Tuấn Hải
Trọng Kiên Phúc Lâm Chấn Hùng
Duy Hiếu Viết Sơn Ðức Hòa
Nhật Huy Khánh Huy Ngọc Khương
Việt Khôi Huy Lĩnh Ðức Khiêm
Quốc Thiện Trọng Hiếu Triệu Thái
Ngọc Cảnh Thiện Ngôn Sơn Hà
Thế Vinh Minh Hiếu Trọng Kim
Quốc Thịnh Mạnh Thắng Bá Kỳ
Hải Nguyên Ngọc Quang Anh Khoa
Trung Chính Cảnh Tuấn Hữu Từ
Ngọc Trụ Chí Kiên Duy Hùng
Tuấn Hoàng Hoài Bắc Cao Nghiệp
Trọng Nghĩa Khôi Nguyên Mạnh Tuấn
Việt Tiến Bá Thịnh Tân Thành
Minh Anh Việt Ngọc Thanh Ðạo
Việt Long Hữu Khôi Ðình Diệu
Tường Vinh Quốc Phương Xuân Cao
Xuân Hiếu Anh Thái Thế Phương
Ðắc Di Chí Hiếu Thanh Vinh
Hùng Anh Nguyên Hạnh Bảo Quốc
Hữu Khang Phú Hùng Anh Dũng
Hiếu Phong Khắc Vũ Xuân Bình
Trường Giang Phụng Việt Trọng Vinh
Bá Lộc Bảo Duy Uy Vũ
Thành Ðạt Vĩnh Luân Thế Tường
Phong Châu Công Ân Tuấn Việt
Xuân Trung Thanh Hải Tùng Anh
Khởi Phong Công Hải Lâm Ðông
Duy Thông Phúc Cường Hữu Thắng
Thanh Liêm Ðình Luận Chí Khang
Kiến Văn Ðăng Ðạt Ngọc Ðoàn
Huy Tường Ðình Nguyên Thiếu Anh
Trung Nguyên Minh Thạc Bá Long
Việt Quyết Quang Triệu Nhật Tiến
Duy Khang Trí Hùng Xuân Quý
Thái Bình Quốc Hoàng Hiệp Hào
Thái Tân Huy Quang Tuấn Anh
Ðình Dương Hữu Tường Duy Quang
Quang Lộc Duy Cương Thăng Long
Ðình Trung Thế Phúc Thiệu Bảo
Công Lý Khải Ca Duy An
Phi Hải Ðông Phong Anh Tú
Tùng Quang Gia Khánh Thống Nhất
Mạnh Thiện Công Hậu Xuân Khoa
Huy Khánh Việt Phong Thạch Tùng
Hiếu Liêm Huy Việt Phương Triều
Gia Khiêm Mạnh Hùng Đình Chiến
Việt Nhân Thanh Huy Ðức Trung
Anh Tuấn Hữu Cảnh Tấn Nam
Xuân Nam Tân Phước Minh Tân
Công Hiếu Mạnh Quỳnh Ðức Toàn
Thành Vinh Vạn Thông Danh Sơn
Vương Gia Ðức Huy Ðình Cường
Ðại Hành Trường Phúc Phúc Duy
Ðức Quảng Sơn Hải Minh Trung
Hồng Quý Ngọc Thạch Phúc Nguyên
Nhật Hùng Khánh Nam Ðông Nguyên
Chiêu Phong Hùng Cường Quý Vĩnh
Phúc Thịnh Ðức Tuấn Công Tuấn
Thành Trung Minh Trí Xuân Huy
Hoàng Khang Hữu Châu Chí Thanh
Thế Bình Bảo Giang Thành Danh
Quốc Hiệp Hồng Giang Xuân Trường
Hải Quân Khải Tâm Hoàng Giang
Phi Cường Chí Vịnh Quang Thiên
Thế Lâm Hữu Hiệp Quang Ðức
Nam Tú Minh Quân Minh Sơn
Đăng Quang Hoàng Nam Trường Kỳ
Minh Khang Ðức Giang Nam Lộc
Tấn Dũng Nhật Quang Trường Phát
Hải Bằng Vĩnh Hải Bảo Hiển
Nhất Tiến Thái Hòa Việt An
Trường Nam Hoàng Vương Minh Hùng
Hữu Bảo Quốc Hưng Quang Hòa
Quang Tú Ðức Phú Quốc Việt
Trọng Khánh Phú Bình Gia Kiệt
Ðức Long Xuân Cung Công Lộc
Ngọc Hải Vương Việt Thanh Sơn
Dương Anh Hữu Thọ Ngọc Khôi
Quốc Mạnh Phú Thịnh Thiên An
Hoàng Khải Yên Bình Quốc Anh
Thiên Ân Quang Thái Hồng Minh
Nam Phương Thụy Miên Vĩnh Toàn
Hồng Thịnh Chí Thành Minh Huy
Thành An Uy Phong Sỹ Ðan
Xuân Minh Thanh Vũ Ðông Hải
Nguyên Khôi Quốc Tiến Huy Khiêm
Khánh Hải Trọng Duy Tường Nguyên
Khánh An Ðình Tuấn Minh Nhật
Quốc Hoài Tường Minh Thuận Thành
Phúc Khang Hữu Tài Nguyên Giáp
Ðình Nam Quảng Ðạt Ngọc Quyết
Nhật Duy Phúc Hòa Quang Triều
Ðức Ân Ðại Thống Minh Nghĩa
Tuấn Dũng Thanh Thế Thiện Phước
Bảo Huy Công Lập Nhật Nam
Minh Thắng Huy Kha Thịnh Cường
Minh Vũ Thành Châu Duy Thắng
Ân Thiện Ðức Bảo Quốc Hạnh
Hữu Hùng Tấn Trương Cao Minh
Nhật Dũng Hoàng Quân Ðức Trí
Tuấn Khanh Quang Tài Huy Hà
Anh Duy Thế Minh Duy Mạnh
Thành Doanh Quyết Thắng An Nguyên
Ðình Hợp Trường Long Phương Nam
Hoàng Thái Phú Hải Gia Bạch
Thiện Khiêm Khánh Văn Chí Bảo
Ðại Ngọc Quang Thuận Ngọc Thọ
Thường Kiệt Phi Ðiệp Vĩnh Thọ
Vũ Minh Quang Danh Nhật Khương
Minh Ðạt Hoài Thanh Quốc Quân
Minh Hòa Tôn Lễ Thành Khiêm
Gia Bảo Khánh Hội Ngọc Khang
Quang Hà Ngọc Sơn Đức Cao
Long Quân Việt Duy Quốc Bình
Nam Phi Thanh Hào Tuấn Tài
Hòa Bình Gia Hưng Thế Duyệt
Quang Vinh Thái Sơn Xuân Kiên
Minh Vương Hiếu Dụng Ðức Thành
Thanh Long Quốc Mỹ Hiểu Minh
Công Vinh Ðông Dương Vương Triệu
Quốc Thành Hữu Tân Xuân Thái
Việt Hải Duy Tân Việt Thanh
Bình Ðạt Trọng Việt Mạnh Hà
Hữu Ðịnh Quang Lân Chí Nam
Hoàng Ân Việt Hồng Trung Hải
Nhật Minh Ðinh Lộc Thế Hùng
Mạnh Cương Cao Sơn Chí Anh
Minh Dân Hữu Thiện Hữu Vĩnh
Tấn Phát Ðông Quân Triều Vĩ
Việt Phong Chế Phương Gia Nghị
An Tường Khắc Trọng Tiến Võ
Tường Lân Nam An Thiện Sinh
Quang Anh Hải Bình Mạnh Cường
Nam Thanh Phú Hiệp Thiện Minh
Phú Ân Khánh Bình Hào Nghiệp
Minh Cảnh Gia Thiện Chiêu Minh
Hồng Quang Anh Khải Việt Khải
Hoàng Dũng Nam Hưng Tuấn Hùng
Thành Nhân Thành Sang Ðức Chính
Xuân Vũ Thuận Toàn Vương Triều
Hoàng Ngôn Quốc Tuấn Minh Nhân
Thanh Toàn Gia Huy Ðình Sang
Mạnh Nghiêm Duy Cẩn Dũng Trí
Tường Lâm Quang Bửu Xuân Thiện
Lâm Vũ Gia Thịnh Lương Quyền
Hải Sơn Tường Phát Thiện Thanh
Quốc Hiển Kiến Bình Cường Thịnh
Minh Thông Vũ Anh Minh Tú
Trung Dũng Anh Quốc Hữu Thống
Quốc Thắng Tân Bình Hùng Thịnh
Kiên Bình Hoàng Minh Minh Quý
Nguyên Khang Hồ Nam Thiên Phú
Thuận Phong Công Sơn Hưng Ðạo
Minh Hoàng Ðình Nhân Quốc Trường
Huy Phong Lâm Viên Anh Tùng
Chí Công Công Sinh Ðức Toản
Ðức Hải Quốc Trung Hiệp Vũ
Thụ Nhân Thiện Dũng Việt Quốc
Ðắc Thành Danh Thành Viễn Ðông
Thiện Ðức Bảo An Phú Hưng
Việt Thông Thái Duy Ngọc Dũng
Thanh Tùng Hữu Lương Ðức Cường
Thanh Quang Hữu Minh Hoàng Long
Việt Sơn Anh Quân Ngọc Ngạn
Thế Anh Minh Huấn Quang Trường
Thế Doanh Xuân Hãn Hòa Thái
Nghĩa Hòa Phúc Ðiền Bảo Huỳnh
Trường Vũ Nhật Thịnh Quang Huy
Thành Thiện Tuấn Tú Nghĩa Dũng
Ðức Phong Gia Kiên Minh Quốc
Bảo Sơn Trung Thành Trọng Nhân
Trí Minh Thuận Anh Thanh Tuấn
Khánh Phi Anh Việt Cao Kỳ
Nam Hải Gia Vinh Anh Ðức
Quang Trung Gia Cẩn Nhật Quân
Hồng Việt Tuấn Kiệt Minh Kiệt
Tấn Sinh Bình Minh Ðình Hảo
Hữu Vượng Anh Khôi Nam Thông
Anh Tài Công Giang Ðông Phương
Hùng Phong Tùng Lâm Việt Khoa
Bách Du Quang Minh Thanh Minh
Phúc Hưng Huy Thành Hoàng Phát
Hoàng Linh Tất Hiếu Minh Triệu
Quốc Hiền Hiệp Hà Quốc Vinh
Xuân Lộc Mạnh Tấn Quang Dũng
Quốc Ðại Thanh Hậu Tường Lĩnh
Gia Phong Bá Cường Bình Quân
Sơn Quyền Trung Nhân Trọng Hà
Ðại Dương Từ Ðông Giang Sơn
Trung Việt Minh Thái Ðăng Minh
Việt Dũng Tân Long Hùng Dũng
Gia Ân Quang Trọng Hữu Long
Tường Anh Sơn Quân Bá Tùng
Liên Kiệt Duy Thạch Quang Ðạt

Tên bé gái 2021 / Đặt tên con gái 2021

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2021
  2. Đặt tên con trai 2021 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2021
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2021 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2021 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Tuyết Lan Ngọc Thi Phương Phương
Hoàng Lan Phương Uyên Lê Quỳnh
Vân Du Uyển Khanh Ngọc Hà
Thường Xuân Huyền Anh Xuân Thủy
Lan Trúc Ánh Hồng Hiền Chung
Quế Thu Bạch Mai Bảo Trân
Bình Yên Vành Khuyên Yên Mai
Phong Lan Đông Vy Minh Đan
Thùy Anh Tuệ Nhi Tinh Tú
Vân Hà Bảo Bình An Hạ
Bạch Vân Hoàng Thư Lâm Oanh
Đinh Hương Nguyệt Cát Tú Ly
Huyền Diệu Liên Chi Anh Vũ
Thiên Duyên Mỹ Trâm Thanh Thu
Bảo Lan Kim Ngọc Thảo Tiên
Ý Nhi Thanh Mai Huyền Trang
Nhật Dạ Đan Tâm Yên Nhi
Lưu Ly Mỹ Yến Mai Hiền
Hoàng Kim Hiểu Lam Vân Trang
Tuyết Vy Bảo Hà Diễm Thư
Đông Nghi Hạnh Nhơn Di Nhiên
Hạnh Dung Đan Thanh Nhật Mai
Trúc Lâm Khánh Ngọc Thục Tâm
Đông Tuyền Quỳnh Trâm Ánh Hoa
Nhất Thương Trung Anh Kim Ngân
Thu Phong Phương Nghi Tố Nga
Tuyết Băng Lâm Uyên Giao Hưởng
Việt Hà Hải Thụy Diễm Thảo
Hồng Giang Mỹ Nhân Kim Oanh
Hà Thanh An Nhàn Quỳnh Dao
Gia Linh Bích Ngọc Đông Trà
Hồng Mai Thụy Du Thiên Giang
Hạnh Trang Thục Khuê Thảo Linh
Dạ Nguyệt Ngọc Quỳnh Lộc Uyển
Hoạ Mi Mai Khôi Hoàng Xuân
An Khê Hồng Nhạn Thanh Phương
Hồng Đăng Khải Tâm Thu Hằng
Thủy Tiên Tố Quyên Hoài An
Hồng Thu Thi Xuân Thủy Nguyệt
Khánh Thủy Thiên Kim Đan Quỳnh
Thu Nhiên Minh Tâm Ái Linh
Minh Thương Hoàng Sa Thiên Nga
Quỳnh Lam Liên Hương Bảo Châu
Tố Tâm Đơn Thuần Bảo Ngọc
Quỳnh Hương Hạc Cúc Bình Minh
Như Thảo Bích Lam Phượng Nhi
Bạch Kim Hoàng Hà Bạch Liên
Hiền Hòa Trúc Quỳnh Nguyên Thảo
Đài Trang Thảo Nhi Mỹ Hoàn
Tuệ Lâm Tuyết Tâm Bạch Tuyết
Đoan Thanh Bích Thoa Thiên Hoa
Ngọc Bích Thiên Thanh Cam Thảo
Hương Ly Thu Vọng Hồng Liên
Thùy Vân Minh Phương Thi Ngôn
Ánh Nguyệt Mai Lan Song Lam
An Nhiên Nhật Lệ Quỳnh Chi
Linh San Trúc Linh Kim Khuyên
Lam Giang Ngọc Yến Lệ Quyên
Nguyệt Uyển Song Oanh Linh Chi
Hoài Vỹ Ngọc Mai Kim Hoa
Thanh Thủy Thảo Nghi Kỳ Diệu
Mai Hạ Chi Mai Nhật Phương
Xuân xanh Hồng Bạch Thảo Trúc Đào
Thanh Hằng Kim Thông Hải Dương
Ngọc Khuê Yến Trang Tường Vy
Tiểu My Ngọc Huyền Song Kê
Sơn Ca Ngân Hà Thiên Thanh
Kim Tuyến Hương Giang Phương Trang
Thủy Linh Linh Lan Thiên Lam
Hải Phương Yến Trâm Vân Phương
Khánh Giang Gia Nhi Cát Tiên
Kim Tuyết Thiện Mỹ Đức Hạnh
Phương Thùy Diệu Huyền Ngọc Lan
Mai Chi Hoàng Oanh Khải Ca
Kim Đan Bảo Trâm Lệ Thu
Băng Tâm Nghi Xuân Lệ Giang
Lệ Băng Đoan Trang Vân Phi
Linh Hà Diên Vỹ Ly Châu
Anh Thảo Tuyền Lâm Vinh Diệu
Ấu Lăng Huyền Thoại Diệu Hiền
Yên Bằng Vy Lam Phương Thảo
Hoa Tranh Tùng Lâm Phi Nhạn
Thảo Nguyên Khánh Quỳnh Uyên Nhi
Lam Tuyền Minh Nguyệt Tùng Linh
Hạ Giang Bảo Vy Thụy Miên
Phương Tâm Vân Thường Minh Châu
Thanh Mẫn Kim Quyên Kiều Dung
Hoàng Nguyên Thanh Thảo Tú Anh
Hạ Băng Hương Chi Cát Tường
Bảo Thoa Nhật Hạ Hằng Nga
Thiên Thư Vàng Anh Khuê Trung
Hiền Nhi Thiên Mỹ Đan Thu
Thùy Dương Thanh Hương Thanh Xuân
Hoài Phương Ban Mai Giang Thanh
Nguyệt Quế Yên Đan Từ Dung
Lan Chi Hải Miên Trúc Quân
Phương Chi Thu Thủy Diễm Quỳnh
Tâm Hằng Minh Ngọc Hướng Dương
Bích Ngân Trà My

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Tuyết Lan lan trên tuyết Ngọc Thi vần thơ ngọc
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Hoàng Lan hoa lan vàng
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Lê Quỳnh đóa hoa thơm
Vân Du Rong chơi trong mây Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Ngọc Hà dòng sông ngọc Thường Xuân tên gọi một loài cây
Huyền Anh tinh anh, huyền diệu Xuân Thủy nước mùa xuân
Lan Trúc tên loài hoa Ánh Hồng ánh sáng hồng
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Quế Thu thu thơm
Bạch Mai hoa mai trắng Bảo Trân vật quý
Bình Yên nơi chốn bình yên. Vành Khuyên tên loài chim
Yên Mai hoa mai đẹp Phong Lan hoa phong lan
Đông Vy hoa mùa đông Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Tuệ Nhi cô gái thông tuệ
Tinh Tú sáng chói Vân Hà mây trắng, ráng đỏ
Bảo Bình bức bình phong quý An Hạ mùa hè bình yên
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Hoàng Thư quyển sách vàng
Lâm Oanh chim oanh của rừng Đinh Hương một loài hoa thơm
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Tú Ly khả ái
Huyền Diệu điều kỳ lạ Liên Chi cành sen
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Thiên Duyên duyên trời
Mỹ Trâm cây trâm đẹp Thanh Thu mùa thu xanh
Bảo Lan hoa lan quý Kim Ngọc ngọc và vàng
Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu
Thanh Mai quả mơ xanh Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Nhật Dạ ngày đêm Đan Tâm tấm lòng son sắt
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Lưu Ly một loài hoa đẹp
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Mai Hiền đoá mai dịu dàng
Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm
Vân Trang dáng dấp như mây Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết
Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Hạnh Nhơn đức hạnh
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh
Đan Thanh nét vẽ đẹp Nhật Mai hoa mai ban ngày
Trúc Lâm rừng trúc Khánh Ngọc viên ngọc đẹp
Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp Ánh Hoa sắc màu của hoa
Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời Trung Anh trung thực, anh minh
Kim Ngân vàng bạc Thu Phong gió mùa thu
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho Tố Nga người con gái đẹp
Tuyết Băng băng giá Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Giao Hưởng bản hòa tấu Việt Hà sông nước Việt Nam
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp
Hồng Giang dòng sông đỏ Mỹ Nhân người đẹp
Kim Oanh chim oanh vàng Hà Thanh trong như nước sông
An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao
Gia Linh sự linh thiêng của gia đình Bích Ngọc ngọc xanh
Đông Trà hoa trà mùa đông Hồng Mai hoa mai đỏ
Thụy Du đi trong mơ Thiên Giang dòng sông trên trời
Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh Thục Khuê tên một loại ngọc
Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ Dạ Nguyệt ánh trăng
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Lộc Uyển vườn nai
Hoạ Mi chim họa mi Mai Khôi ngọc tốt
Hoàng Xuân xuân vàng An Khê địa danh ở miền Trung
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch
Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Thu Hằng ánh trăng mùa thu Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Khánh Thủy nước đầu nguồn
Thiên Kim nghìn lạng vàng Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Thu Nhiên mùa thu thư thái Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Ái Linh Tình yêu nhiệm màu Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng
Hoàng Sa cát vàng Thiên Nga chim thiên nga
Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm Liên Hương sen thơm
Bảo Châu hạt ngọc quý Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao
Đơn Thuần đơn giản Bảo Ngọc ngọc quý
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Hạc Cúc tên một loài hoa
Bình Minh buổi sáng sớm Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Bích Lam viên ngọc màu lam Phượng Nhi chim phượng nhỏ
Bạch Kim vàng trắng Hoàng Hà sông vàng
Bạch Liên sen trắng Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Trúc Quỳnh tên loài hoa Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng
Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa Thảo Nhi người con hiếu thảo
Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ Tuệ Lâm rừng trí tuệ
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Bạch Tuyết tuyết trắng
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích
Thiên Hoa bông hoa của trời Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh
Thiên Thanh trời xanh Cam Thảo cỏ ngọt
Hương Ly hương thơm quyến rũ Thu Vọng tiếng vọng mùa thu
Hồng Liên sen hồng Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Thi Ngôn lời thơ đẹp
Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng Mai Lan hoa mai và hoa lan
Song Lam màu xanh sóng đôi An Nhiên thư thái, không ưu phiền
Nhật Lệ tên một dòng sông Quỳnh Chi cành hoa quỳnh
Linh San tên một loại hoa Trúc Linh cây trúc linh thiêng
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Lam Giang sông xanh hiền hòa
Ngọc Yến loài chim quý Lệ Quyên chim quyên đẹp
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2021
Linh Chi thảo dược quý hiếm Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ
Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc Kim Hoa hoa bằng vàng
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Thảo Nghi phong cách của cỏ
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Chi Mai cành mai Nhật Phương hoa của mặt trời
Xuân xanh mùa xuân trẻ Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Trúc Đào tên một loài hoa Thanh Hằng trăng xanh
Kim Thông cây thông vàng Hải Dương đại dương mênh mông
Ngọc Khuê danh gia vọng tộc Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2021
Tường Vy hoa hồng dại Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Ngọc Huyền viên ngọc đen Song Kê hai dòng suối
Sơn Ca con chim hót hay Ngân Hà dải ngân hà
Thiên Thanh trời xanh Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng
Hương Giang dòng sông Hương Phương Trang trang nghiêm, thơm tho
Thủy Linh sự linh thiêng của nước Linh Lan tên một loài hoa
Thiên Lam màu lam của trời Hải Phương hương thơm của biển
Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá Vân Phương vẻ đẹp của mây
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Gia Nhi bé cưng của gia đình
Cát Tiên may mắn Kim Tuyết tuyết màu vàng
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Đức Hạnh người sống đức hạnh
Phương Thùy thùy mị, nết na Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ
Ngọc Lan hoa ngọc lan Mai Chi cành mai
Hoàng Oanh chim oanh vàng Khải Ca khúc hát khải hoàn
Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên Bảo Trâm cây trâm quý
Lệ Thu mùa thu đẹp Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Nghi Xuân một huyện của Nghệ An Lệ Giang dòng sông xinh đẹp
Lệ Băng một khối băng đẹp Đoan Trang đoan trang, hiền dịu
Vân Phi mây bay Linh Hà dòng sông linh thiêng
Diên Vỹ hoa diên vỹ Ly Châu viên ngọc quý
Anh Thảo tên một loài hoa Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt
Vinh Diệu vinh dự Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước
Huyền Thoại như một huyền thoại Diệu Hiền hiền thục, nết na
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Vy Lam ngôi chùa nhỏ
Phương Thảo cỏ thơm Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Tùng Lâm rừng tùng Phi Nhạn cánh nhạn bay
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Khánh Quỳnh nụ quỳnh
Uyên Nhi bé xinh đẹp Lam Tuyền dòng suối xanh
Minh Nguyệt trăng sáng Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Hạ Giang sông ở hạ lưu Bảo Vy vi diệu quý hóa
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2021 Phương Tâm tấm lòng đức hạnh
Vân Thường áo đẹp như mây Minh Châu viên ngọc sáng
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Kim Quyên chim quyên vàng
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Thanh Thảo cỏ xanh Tú Anh xinh đẹp, tinh anh
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Hương Chi cành thơm
Cát Tường luôn luôn may mắn Bảo Thoa cây trâm quý
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Hằng Nga chị Hằng
Thiên Thư sách trời Vàng Anh tên một loài chim
Khuê Trung Phòng thơm của con gái Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Thiên Mỹ sắc đẹp của trời Đan Thu sắc thu đan nhau
Thùy Dương cây thùy dương Thanh Hương hương thơm trong sạch
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Hoài Phương nhớ về phương xa
Ban Mai bình minh Giang Thanh dòng sông xanh
Nguyệt Quế một loài hoa Yên Đan màu đỏ xinh đẹp
Từ Dung dung mạo hiền từ Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau
Hải Miên giấc ngủ của biển Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc
Phương Chi cành hoa thơm Thu Thủy nước mùa thu
Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình
Minh Ngọc ngọc sáng Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2021 Trà My một loài hoa đẹp
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp