Tên con gái hay cho năm 2019

Việc tính sự xung khắc của tuổi bố mẹ và con cái năm sinh 2021 cần dựa vào nhiều yếu tố. Và khi xét theo từng yếu tố cụ thể thì sự hợp khắc được tính như sau: Tên con gái hay cho năm 2019 Ðức PhiHuy HoàngCao SỹHữu TânThanh HàoTuấn KhanhBá TùngNguyên BảoQuang HảiThanh ToànMinh TríCông ÂnHồng QuýNhật HuyQuốc MinhVĩnh...

Có thể bạn quan tâm:

Việc tính sự xung khắc của tuổi bố mẹ và con cái năm sinh 2021 cần dựa vào nhiều yếu tố. Và khi xét theo từng yếu tố cụ thể thì sự hợp khắc được tính như sau:

Tên con gái hay cho năm 2019

Ðức Phi Huy Hoàng Cao Sỹ
Hữu Tân Thanh Hào Tuấn Khanh
Bá Tùng Nguyên Bảo Quang Hải
Thanh Toàn Minh Trí Công Ân
Hồng Quý Nhật Huy Quốc Minh
Vĩnh Ân Trung Việt Viễn Ðông
Ðình Nhân Hải Quân Thụy Miên
Thành Tín Lương Tài Huy Lâm
Nam Tú Thành Doanh Quang Hà
Ngọc Sơn Phi Cường Minh Toàn
Hữu Châu Ðức Quang Hữu Từ
Hữu Nghĩa Tân Thành Nam Thông
Hồng Thịnh Đăng Khương Quang Thuận
Cao Thọ Hòa Giang Bảo Long
Nhật Dũng Minh Quý Quốc Bình
Tiểu Bảo Hữu Khanh Việt Phong
Danh Văn Sỹ Ðan Quang Huy
Nam Phi Đức Cao Trọng Khánh
Phi Long Huy Việt Quang Thạch
Trường Chinh Bình Ðạt Hữu Ðạt
Duy Mạnh Tùng Minh Xuân Kiên
Xuân Lộc Hữu Hạnh Vĩnh Thọ
Hiếu Phong Ðình Lộc Thiện Giang
Mạnh Chiến Anh Ðức Ðình Chương
Huy Chiểu Quốc Hiền Ðức Sinh
Thụy Long Huy Hà Minh Kỳ
Trường An Hữu Tường Khánh Hoàng
Tuấn Ðức Ðức Hải Ðình Phúc
Bình Minh Quang Lâm Khánh Duy
Ðức Chính Cao Minh Bá Phước
Tùng Anh Thanh Hải Minh Triệu
Minh Ðan Quảng Thông Hữu Thắng
Ðức Cường Chí Vịnh Công Hào
Hữu Chiến Minh Huấn Thế Bình
Quang Tuấn Ðức Bằng Hạo Nhiên
Triều Vĩ Việt Quyết Xuân Hòa
Duy Hiếu Chí Anh Cao Nghiệp
Hồng Ðăng Thiện Khiêm Bá Kỳ
Hữu Tâm Quốc Bảo Sơn Lâm
Sơn Quân Ngọc Ðoàn Mạnh Hùng
Quang Hòa Chí Khang Phú Hùng
Trường Phát Tất Hiếu Hồng Lĩnh
Ðông Phong Hoàng Nam An Cơ
Thường Kiệt Bá Thịnh Ðình Trung
Tùng Lâm Thiện Ðức Ðông Hải
Hữu Nam Quốc Vinh Ðông Nguyên
Hùng Sơn Việt Thái Tấn Lợi
Bá Thiện Khánh Văn Anh Việt
Thành Châu Ðình Toàn Tấn Thành
Nguyên Hạnh Công Hoán Nguyên Giáp
Hùng Ngọc Phi Hải Quang Lân
Giang Nam Ngọc Khang Bảo Hòa
Quang Minh Chí Khiêm Uy Phong
Thành Long Việt Ngọc Tấn Trình
Minh Hưng Gia Huy Xuân Quý
Khánh An Ðức Trí Thanh Vinh
Bá Long Mạnh Cương Thành Sang
Trọng Vinh Hữu Cảnh Huy Phong
Minh Dân Quang Thiên Quang Trường
Nhật Hùng Chiêu Minh Lam Phương
Quang Tú Quang Nhật Việt Thắng
Quốc Tuấn Ðông Dương Tấn Sinh
Quốc Văn Hoàng Dũng Duy Luận
Việt Duy Thành Ðạt Sơn Hà
Quốc Huy Thanh Minh Anh Tú
Việt Cương Minh Nghĩa Tuấn Hùng
Thế Duyệt Thành Công Phước Thiện
Gia Nghị Hữu Vĩnh Thành Danh
Nhân Nguyên Quang Tài Xuân Cao
Hoàng Giang Bảo An Quốc Hải
Hữu Hiệp Duy Thông Ðại Dương
Xuân Trường Tùng Quang Ðình Hợp
Ðại Thống Bảo Thái Trung Ðức
Quốc Trung Ðăng An Dũng Việt
Ngọc Ngạn Trọng Kim Việt Huy
Trọng Chính Quốc Tiến Bảo Hiển
Hữu Long Quốc Hoàn Bách Du
Thanh Long Lập Thành Gia Lập
Ðức Hòa Tùng Châu Minh Ân
Thuận Phong Tân Long Hồng Thụy
Gia Vinh Bá Lộc Minh Huy
Công Hậu Khôi Nguyên Gia Khánh
Quang Đông Thiện Minh Huy Quang
Tâm Thiện Ðức Duy Mạnh Thắng
Xuân Minh Tất Bình Huy Khánh
Phú Ân Thành An Anh Tùng
Minh Anh Bình Quân Kiên Bình
Khắc Thành Thiên An Quốc Vũ
Tuấn Tú Thái Sơn Minh Tiến
Trọng Kiên Phúc Nguyên Vạn Thông
Ngọc Thạch Minh Tân Khánh Nam
Trường Giang Xuân Trung Ðức Huy
Gia Minh Giang Thiên Thế Quyền
Chí Bảo Hoàng Khải Phúc Cường
Thịnh Cường Ðình Thắng Thái San
Tân Bình Thanh Ðạo Trung Hiếu
Hữu Toàn Thiện Dũng Mạnh Thiện
Phúc Duy Thế Hùng Phi Ðiệp
Trường Phúc Ngọc Cường Thanh Sơn
Phước Lộc Thế Lâm Duy Bảo
Thái Tân Tôn Lễ Ðức Thành
Phú Hải Gia Cần Minh Hùng
Phúc Hòa Tuấn Long Trí Minh
Thành Khiêm Công Sơn Duy Minh
Quốc Thông Văn Minh Ðình Diệu
Ðình Quảng Thế Phương Gia Hùng
Tuấn Kiệt Vũ Anh Ðức Nhân
Tiến Ðức Thiện Tâm Minh Tú
Duy Thanh Hiếu Nghĩa Hải Nguyên
Tuấn Sỹ Sơn Tùng Khôi Vĩ
Gia Hòa Hoàng Khôi Gia Anh
Việt Thanh Quốc Toản Thái Hòa
Công Luận Trí Dũng Tuấn Dũng
Minh Vương Duy Cương Hoàng Lân
Thái Sang Hải Giang Phú Hưng
Tân Phước Ðức Toàn Thái Dương
Xuân Phúc Khắc Triệu Quốc Thành
Hữu Lương Minh Trung Trọng Hùng
Minh Tuấn Gia Khiêm Kim Long
Minh Hoàng Triệu Thái Ngọc Huy
Minh Giang Nhật Tấn Chí Sơn
Kiên Cường Chí Dũng Bảo Huỳnh
Ngọc Cảnh Huy Kha Xuân Bình
Ðình Dương Viễn Phương Hoàng Thái
Chí Kiên Hoài Bắc Long Quân
Minh Hào Nhật Thịnh Thái Bình
Mạnh Nghiêm Khắc Trọng Thuận Anh
Quang Linh Thế Phúc Ngọc Thọ
Chí Thanh An Khang Xuân Vũ
Kim Toàn Nam Lộc Anh Tuấn
Trọng Việt Hữu Trác Dũng Trí
Ðông Phương Hùng Phong Quang Triệu
Khắc Việt Duy Hùng Ðông Sơn
Ðại Hành Thiện Phước Quang Lộc
Thành Vinh Ðức Toản Trung Anh
Trường Sơn Thanh Phi Quang Ninh
Trường Vinh Phúc Hưng Vương Gia
Hào Nghiệp Hồng Minh Lâm Vũ
Bảo Giang Thế An Việt Thông
Ðình Thiện Ðức Tuệ Thanh Thuận
Ðình Tuấn Gia Cảnh Bảo Duy
Xuân Khoa Ân Lai Trường Vũ
Ðức Thọ Hữu Hùng Xuân Cung
Ðức Minh Duy Khiêm Ân Thiện
Quốc Hoàng Nam Dương Kim Phú
Ðức Phong Ðức Khang Ngọc Tuấn
Quang Bửu Hoàng Hiệp Minh Kiệt
Nhật Hồng Tường Lân Ngọc Lân
Hữu Phước Anh Minh Hữu Trí
Thiên Ðức Khánh Bình Thanh Vũ
Hồng Vinh Bảo Ðịnh Việt Nhân
Hoàng Minh Bảo Toàn Chiêu Quân
Ðăng Ðạt Khắc Ninh Ðức Siêu
Huy Thông Cường Thịnh Nguyên Khôi
Hồng Phát Sơn Quyền Minh Chiến
Việt Quốc Công Tráng Danh Sơn
Thắng Lợi Nhật Hòa Hải Phong
Trí Hữu Chính Thuận Thế Vinh
Minh Nhật Huy Khiêm Mạnh Cường
Hữu Trung Như Khang Minh Quang
Tường Phát Thanh Ðoàn Hiếu Liêm
Hồng Nhật Quốc Hiển Thiệu Bảo
Ðông Quân Quang Anh Thanh Toản
Tường Vinh Thiếu Anh Bảo Tín
Triều Thành Thanh Liêm Hòa Bình
Ðình Ðôn Anh Thái Hùng Cường
Cao Sơn Hoàng Ngôn Hữu Cương
Vĩnh Thụy Gia Hiệp Nam An
Ðức Khải Khải Tuấn Ngọc Danh
Lâm Viên Tạ Hiền Minh Khánh
Thiện Ân Quốc Hoài Mạnh Dũng
Thành Thiện Ðức Mạnh Nam Thanh
Nam Sơn Quang Vinh Phi Hoàng
Hoài Thanh Thành Trung Phước Nhân
Vạn Thắng Ngọc Trụ Minh Khôi
Bảo Châu Kiến Ðức Yên Bình
Mạnh Ðình Quốc Hạnh Nhật Duy
Thành Ân Hải Sơn Nhật Tiến
Việt Dũng Ðức Thắng Yên Bằng
Chí Công Mạnh Quỳnh Minh Nhân
Quang Ðạt Công Hải Thế Dân
Việt Chính Trường Nam Kiến Văn
Thụy Du Chí Hiếu Quang Trọng
Quốc Hùng Anh Dũng Việt Dương
Quang Thịnh Chấn Hùng Công Hiếu
Ðức Tường Giang Sơn Duy Quang
Quý Vĩnh Gia Ðức Ðức Giang
Việt Cường Tiến Hoạt Tấn Khang
Hùng Thịnh Ngọc Khương Nhật Quân
Hiếu Dụng Ðăng Khánh Quốc Quân
Quốc Hưng Thụ Nhân Minh Danh
Hải Long Quốc Thiện Trọng Duy
Vĩnh Hải Minh Cảnh Hoàng Lâm
Hồng Quang Nhật Minh Bình Nguyên
Trung Nghĩa Ðức Khiêm Phụng Việt
Bảo Hoàng An Nam Hữu Vượng
Thuận Thành Hoàng Việt Thạch Tùng
Hoàng Long Ðức Anh Ðăng Minh
Thế Dũng Thanh Tuấn Anh Tài
Duy Ngôn Tùng Linh Trung Hải
Duy Tân Lâm Dũng Xuân Hiếu
Hòa Thái Anh Duy Việt An
Nhật Khương Kim Thịnh Xuân Thái
Sỹ Hoàng Quang Dũng Anh Khoa
Hoàng Khang Gia Thiện Mạnh Tường
Xuân Ninh Thiện Nhân Duy Hiền
Khánh Phi Gia Phúc Dương Anh
Chiến Thắng Xuân Hãn Công Thành
Quốc Anh Quốc Việt Mạnh Trường
Hữu Canh Thiên Bửu Minh Quốc
Ðức Quyền Ngọc Hiển Ðình Cường
Thiện Ngôn Thành Phương Ngọc Ẩn
Hiểu Minh Ðình Nam Trung Thành
Tiến Dũng Ðình Luận Quốc Hòa
Quang Nhân Ngọc Quang Anh Sơn
Huy Tuấn Hoài Việt Mạnh Tấn
Phong Châu Khởi Phong Minh Dũng
Minh Khang Thái Minh Tài Ðức
Mạnh Hà Hải Ðăng Hữu Hoàng
Thế Sơn Thanh Phong Ðắc Di
Hồ Nam Thuận Phương Vương Triệu
Phúc Tâm Hồ Bắc Việt Phong
Thanh Hậu Ðại Ngọc Thế Anh
Minh Hải Liên Kiệt Lương Quyền
Vĩnh Luân Phước Sơn Thế Trung
Chí Nam Phúc Sinh Khánh Hoàn
Thái Ðức Huy Thành Bảo Sơn
Vinh Quốc Nguyên Lộc Quốc Hiệp
Vinh Diệu Hữu Ðịnh Hoàng Quân
Trọng Nhân Nam Phương Hoàng Vương
Hoàng Mỹ An Nguyên Anh Vũ
Minh Chuyên Hữu Khang Khánh Giang
Thành Nhân Uy Phong Minh Thông
Ðức Tâm Duy Hoàng Tấn Phát
Xuân Thuyết Quốc Ðiền Việt Hồng
Quyết Thắng Công Lập Tuấn Hải
Quốc Khánh Ðăng Khoa Việt Khoa
Anh Quốc Phương Triều Anh Khải
Duy Thành Khắc Vũ Thế Doanh
Trung Dũng Phú Hiệp Tuấn Ngọc
Xuân Thiện Quang Dương Huy Vũ
Phước Nguyên Chiêu Phong Uy Vũ
Anh Hoàng Duy Thắng Minh Quân
Thế Tường Trường Kỳ Tuấn Châu
Quang Danh Thanh Thế Quốc Mỹ
Tuấn Khải Bảo Huy Phúc Ðiền
Việt Hải Việt Khang Khải Hòa
Ðức Long Tường Lĩnh Trường Thành
Tường Lâm Trọng Dũng Nguyên Phong
Quảng Ðạt Nam Việt Gia Phong
Từ Ðông Trường Nhân Công Tuấn
Gia Hoàng Nhất Tiến Hoàng Duệ
Bảo Quốc Thanh Huy Ðức Phú
Bá Thành Thanh Tú Ðắc Thành
Tuấn Hoàng Duy Thạch Hữu Cường
Phúc Lâm Duy An Tấn Trương
Hải Bằng Hoàng Hải Nam Hưng
Mạnh Tuấn Quốc Ðại Bình An
Viết Sơn Vương Việt Nghĩa Dũng
Nhật Quang Trung Nhân Xuân An
Ðắc Trọng Trí Thắng Huy Tường
Ðình Nguyên Trung Kiên Thiên Lương
Quang Hùng Ðức Tuấn Hưng Ðạo
Toàn Thắng Duy Khang Cảnh Tuấn
Chí Thành Thiên Trí Quốc Phong
Tuấn Chương Ðình Phú Hùng Anh
Việt Long Nguyên Khang Ðức Ân
Quang Sáng Công Giang Hải Dương
Khánh Hải Ngọc Khôi Tuấn Thành
Minh Lý Tuấn Minh Hoài Trung
Gia Bạch Ðức Bình Trọng Tấn
Chí Giang Ngọc Thiện Xuân Huy
Hải Bình Cao Phong Việt Phương
Thiên Ân Minh Sơn Minh Thạc
Thành Nguyên Ngọc Hải Kim Thông
Hiếu Thông Khánh Hội Trọng Hà
Quốc Mạnh Hữu Thống Bảo Chấn
Long Vịnh Hoài Nam Huy Lĩnh
Hải Nam Công Phụng Hữu Thiện
Công Lý Ðức Bảo Chấn Phong
Hùng Dũng Việt Tiến Trọng Nghĩa
Minh Vũ Tiến Võ Thanh Trung
Vũ Minh Ðình Hảo Trung Chính
Thiện Sinh Ðình Sang Ðức Trung
Khải Ca Bảo Thạch Sỹ Phú
Trọng Trí Trí Hùng Kim Sơn
Gia Bình Duy Tâm Việt Sơn
Minh Hòa Lạc Phúc Tường Anh
Gia Kiên Minh Triết Quang Trung
Tất Hòa Bảo Lâm Tuấn Anh
Quang Ðức Quang Hữu Hoàng Phát
Tuấn Trung Lâm Ðông Hồng Giang
Nguyên Ðan An Tường Quang Thái
Gia Ân Minh Thuận Ngọc Dũng
Nhật Quốc Vương Triều Vĩnh Toàn
Đăng Quang Trung Nguyên Tấn Nam
Minh Ðức Duy Cường Tuấn Tài
Ngọc Đại Cao Kỳ Gia Thịnh
Việt Khôi Tấn Dũng Khắc Tuấn
Thái Duy Minh Hiếu Công Sinh
Long Giang Hải Thụy Hoài Tín
Tấn Tài Thiên Mạnh Tường Minh
Công Bằng Ngọc Minh Hữu Khôi
Thanh Quang Gia Cẩn Hiệp Hà
Việt Hùng Trường Long Công Vinh
Quốc Thắng Phúc Thịnh Xuân Sơn
Chế Phương Thành Lợi Anh Khôi
Quang Khải Danh Thành Việt Khải
Hoài Phong Nam Nhật Hòa Hợp
Bảo Khánh Thiên Phú Hữu Thọ
Huy Anh Phi Hùng Thiên Hưng
Thanh Tùng Quốc Trụ Hồng Đức
Hiệp Hào Trọng Hiếu Quốc Thịnh
Ðức Quảng Minh Thiện Ngọc Thuận
Tường Nguyên Bá Cường Cao Tiến
Hồng Sơn Anh Quân Minh Thắng
Thuận Phong Ðạt Hòa Công Lộc
Gia Phước Sơn Hải Tuấn Linh
Chính Hữu Minh Ðạt Phước An
Quốc Trường Khánh Huy Quốc Phương
Chấn Hưng Quang Thắng Vĩnh Hưng
Hiệp Hòa An Ninh Phương Nam
Quang Hưng Ðức Tài Kiến Bình
Quang Vũ Nhật Nam Đình Chiến
Kiên Trung Xuân Nam Duy Cẩn
Thế Minh Khắc Duy Hồng Việt
Thiện Thanh Hoàng Linh Hiệp Vũ
Thống Nhất Việt Hoàng Nam Hải
Hoàng Ân Tuấn Việt Tiến Hiệp
Gia Kiệt Khánh Minh Gia Huấn
Việt Anh Gia Bảo Hữu Bình
Hòa Hiệp Trí Hào Ðinh Lộc
Hữu Tài Công Luật Duy Khánh
Hữu Minh Phú Bình Lâm Trường
Thanh Thiên Khắc Minh Ngọc Quyết
Thăng Long Thuận Toàn Ðức Kiên
Hữu Bảo Minh Thái Vân Sơn
Phúc Khang Hữu Lễ Khải Tâm
Gia Hưng Duy Hải Phú Thịnh
Nghĩa Hòa Quang Triều Thiện Luân

Tên bé gái 2020 / Đặt tên con gái 2020

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2020
  2. Đặt tên con trai 2019 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2019 2020
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2019 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2019 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
An Khê Yên Đan Hoài Vỹ
Bảo Trâm Diễm Thảo Như Thảo
Bảo Ngọc Tiểu My Ngọc Yến
Thùy Vân Linh Chi Hải Phương
Bình Minh Ly Châu Ý Nhi
Tâm Hằng Thủy Linh Lâm Uyên
Phương Chi Ánh Hồng Thụy Miên
Bích Ngân Kim Ngọc Bảo Bình
Khánh Ngọc Tố Tâm Đan Tâm
Hải Miên Đông Vy Minh Ngọc
Mai Hạ Ngọc Hà Thu Vọng
Thủy Tiên Hồng Bạch Thảo Ngọc Huyền
Hằng Nga Việt Hà Dạ Nguyệt
Hương Giang Thiên Thư Phong Lan
Kim Hoa Bình Yên Thanh Xuân
Minh Thương Thu Thủy Đinh Hương
Vàng Anh Gia Linh Thanh Hằng
Khải Ca Hồng Nhạn Ái Linh
Thụy Du Thiên Thanh Phượng Nhi
Hạ Giang Đông Trà Hồng Đăng
Hà Thanh Ngân Hà Kim Ngân
Ngọc Lan Kim Quyên Di Nhiên
Hoàng Xuân Từ Dung Thi Ngôn
Nguyệt Uyển Trúc Đào Huyền Trang
Thu Nhiên Thục Tâm Xuân xanh
Giang Thanh Ánh Hoa Minh Đan
Bạch Kim Tùng Lâm Yên Bằng
Phương Thùy Trúc Quân Hạnh Nhơn
Hiểu Lam Linh San Hồng Thu
Thanh Thảo Trúc Linh Trung Anh
Anh Thảo Đan Thu Lê Quỳnh
Ánh Nguyệt Thảo Linh Bảo Trân
Ngọc Khuê Bích Thoa Yên Nhi
Hồng Giang Tố Quyên Tùng Linh
Bạch Vân Vân Phương An Nhàn
Mai Khôi Đoan Thanh Lệ Băng
Lâm Oanh Phương Phương Yên Mai
Nghi Xuân Nhất Thương Kỳ Diệu
Hạ Băng Nhật Lệ Minh Phương
Huyền Thoại Thiên Giang Ngọc Quỳnh
Nhật Mai Song Oanh Mai Hiền
Ngọc Bích Vân Thường Anh Vũ
Huyền Diệu Khải Tâm Bảo Châu
Lệ Thu Nguyệt Quế Vy Lam
Hồng Mai Bích Ngọc Đan Quỳnh
Mỹ Nhân Kim Đan Tuyền Lâm
Hoạ Mi Liên Chi Tường Vy
Hạc Cúc Diệu Huyền Ngọc Thi
Quỳnh Hương Bạch Mai Thiên Thanh
Nguyên Thảo Phương Nghi Hướng Dương
Kim Oanh Song Kê Tú Ly
Đơn Thuần Cát Tường Lam Tuyền
Thiên Duyên Hoài Phương Diễm Quỳnh
Hạnh Trang Ấu Lăng Thiên Hoa
Lam Giang Thục Khuê Hiền Chung
Bạch Liên Quế Thu Kiều Dung
Quỳnh Trâm Quỳnh Lam Hồng Liên
Lan Trúc Khánh Thủy Thiện Mỹ
Khánh Giang Khánh Quỳnh Trúc Quỳnh
Thường Xuân Kim Tuyến Diên Vỹ
Bảo Lan Thi Xuân Tuyết Tâm
Đông Tuyền Linh Hà Liên Hương
Mai Lan Sơn Ca Trúc Lâm
Tuệ Lâm Minh Nguyệt Hoàng Hà
Nhật Dạ Bảo Vy Bạch Tuyết
Vinh Diệu Nguyệt Cát Nhật Phương
Hoàng Oanh Phương Thảo Tuyết Băng
Thu Hằng Đức Hạnh Thanh Phương
Kim Khuyên Tố Nga Hải Thụy
Thanh Mai Thảo Nhi Thanh Mẫn
Phương Trang Khuê Trung Huyền Anh
Hiền Nhi Phương Tâm Ngọc Mai
Lan Chi Hương Chi Hoàng Kim
Hoa Tranh Quỳnh Chi Bảo Thoa
Giao Hưởng Hoàng Lan Đài Trang
Chi Mai Minh Tâm Phi Nhạn
Vân Trang Nhật Hạ Lệ Quyên
Hải Dương Thanh Hương Hương Ly
Thảo Nguyên Thiên Nga Kim Tuyết
Gia Nhi Vân Phi Tú Anh
Hoàng Sa Cát Tiên Đông Nghi
Hoàng Thư Phương Uyên Yến Trang
Thiên Lam Thanh Thu Xuân Thủy
Thiên Kim Ban Mai Mai Chi
Hạnh Dung Đan Thanh Uyển Khanh
Thủy Nguyệt Tinh Tú Bảo Hà
Hiền Hòa Uyên Nhi Quỳnh Dao
Vân Du Vành Khuyên Vân Hà
An Hạ Diệu Hiền Thảo Nghi
Mỹ Yến Lệ Giang Thùy Anh
Hoài An Thu Phong Song Lam
Hoàng Nguyên Kim Thông Thảo Tiên
Thiên Mỹ Mỹ Trâm Mỹ Hoàn
Lộc Uyển Đoan Trang Bích Lam
Thanh Thủy Minh Châu Thùy Dương
Tuyết Lan Lưu Ly Diễm Thư
Linh Lan Cam Thảo An Nhiên
Băng Tâm Tuyết Vy Yến Trâm
Tuệ Nhi Trà My

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
An Khê địa danh ở miền Trung Yên Đan màu đỏ xinh đẹp
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Bảo Trâm cây trâm quý
Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Bảo Ngọc ngọc quý Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Ngọc Yến loài chim quý Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Linh Chi thảo dược quý hiếm Hải Phương hương thơm của biển
Bình Minh buổi sáng sớm Ly Châu viên ngọc quý
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình
Thủy Linh sự linh thiêng của nước Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Phương Chi cành hoa thơm Ánh Hồng ánh sáng hồng
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2017 Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2017
Kim Ngọc ngọc và vàng Bảo Bình bức bình phong quý
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao
Đan Tâm tấm lòng son sắt Hải Miên giấc ngủ của biển
Đông Vy hoa mùa đông Minh Ngọc ngọc sáng
Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ Ngọc Hà dòng sông ngọc
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ Ngọc Huyền viên ngọc đen
Hằng Nga chị Hằng Việt Hà sông nước Việt Nam
Dạ Nguyệt ánh trăng Hương Giang dòng sông Hương
Thiên Thư sách trời Phong Lan hoa phong lan
Kim Hoa hoa bằng vàng Bình Yên nơi chốn bình yên.
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng
Thu Thủy nước mùa thu Đinh Hương một loài hoa thơm
Vàng Anh tên một loài chim Gia Linh sự linh thiêng của gia đình
Thanh Hằng trăng xanh Khải Ca khúc hát khải hoàn
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Thụy Du đi trong mơ Thiên Thanh trời xanh
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Hạ Giang sông ở hạ lưu
Đông Trà hoa trà mùa đông Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Hà Thanh trong như nước sông Ngân Hà dải ngân hà
Kim Ngân vàng bạc Ngọc Lan hoa ngọc lan
Kim Quyên chim quyên vàng Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại
Hoàng Xuân xuân vàng Từ Dung dung mạo hiền từ
Thi Ngôn lời thơ đẹp Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển
Trúc Đào tên một loài hoa Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Thu Nhiên mùa thu thư thái Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu
Xuân xanh mùa xuân trẻ Giang Thanh dòng sông xanh
Ánh Hoa sắc màu của hoa Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Bạch Kim vàng trắng Tùng Lâm rừng tùng
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Phương Thùy thùy mị, nết na
Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc Hạnh Nhơn đức hạnh
Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm Linh San tên một loại hoa
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Thanh Thảo cỏ xanh
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Trung Anh trung thực, anh minh
Anh Thảo tên một loài hoa Đan Thu sắc thu đan nhau
Lê Quỳnh đóa hoa thơm Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng
Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ Bảo Trân vật quý
Ngọc Khuê danh gia vọng tộc Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Hồng Giang dòng sông đỏ
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Vân Phương vẻ đẹp của mây
An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ Mai Khôi ngọc tốt
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Lệ Băng một khối băng đẹp
Lâm Oanh chim oanh của rừng Phương Phương vừa xinh vừa thơm
Yên Mai hoa mai đẹp Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời Kỳ Diệu điều kỳ diệu
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Nhật Lệ tên một dòng sông
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Huyền Thoại như một huyền thoại
Thiên Giang dòng sông trên trời Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc
Nhật Mai hoa mai ban ngày Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2018
Mai Hiền đoá mai dịu dàng Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh
Vân Thường áo đẹp như mây Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp
Huyền Diệu điều kỳ lạ Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Bảo Châu hạt ngọc quý Lệ Thu mùa thu đẹp
Nguyệt Quế một loài hoa Vy Lam ngôi chùa nhỏ
Hồng Mai hoa mai đỏ Bích Ngọc ngọc xanh
Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ Mỹ Nhân người đẹp
Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt
Hoạ Mi chim họa mi Liên Chi cành sen
Tường Vy hoa hồng dại Hạc Cúc tên một loài hoa
Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ Ngọc Thi vần thơ ngọc
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Bạch Mai hoa mai trắng
Thiên Thanh trời xanh Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Kim Oanh chim oanh vàng Song Kê hai dòng suối
Tú Ly khả ái Đơn Thuần đơn giản
Cát Tường luôn luôn may mắn Lam Tuyền dòng suối xanh
Thiên Duyên duyên trời Hoài Phương nhớ về phương xa
Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Thiên Hoa bông hoa của trời
Lam Giang sông xanh hiền hòa Thục Khuê tên một loại ngọc
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Bạch Liên sen trắng
Quế Thu thu thơm Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều
Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm
Hồng Liên sen hồng Lan Trúc tên loài hoa
Khánh Thủy nước đầu nguồn Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Khánh Quỳnh nụ quỳnh
Trúc Quỳnh tên loài hoa Thường Xuân tên gọi một loài cây
Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng Diên Vỹ hoa diên vỹ
Bảo Lan hoa lan quý Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Linh Hà dòng sông linh thiêng Liên Hương sen thơm
Mai Lan hoa mai và hoa lan Sơn Ca con chim hót hay
Trúc Lâm rừng trúc Tuệ Lâm rừng trí tuệ
Minh Nguyệt trăng sáng Hoàng Hà sông vàng
Nhật Dạ ngày đêm Bảo Vy vi diệu quý hóa
Bạch Tuyết tuyết trắng Vinh Diệu vinh dự
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Nhật Phương hoa của mặt trời
Hoàng Oanh chim oanh vàng Phương Thảo cỏ thơm
Tuyết Băng băng giá Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Đức Hạnh người sống đức hạnh Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Tố Nga người con gái đẹp
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Thanh Mai quả mơ xanh
Thảo Nhi người con hiếu thảo Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Huyền Anh tinh anh, huyền diệu Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau Hương Chi cành thơm
Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Bảo Thoa cây trâm quý
Giao Hưởng bản hòa tấu Hoàng Lan hoa lan vàng
Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa Chi Mai cành mai
Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng Phi Nhạn cánh nhạn bay
Vân Trang dáng dấp như mây Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ
Lệ Quyên chim quyên đẹp Hải Dương đại dương mênh mông
Thanh Hương hương thơm trong sạch Hương Ly hương thơm quyến rũ
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Thiên Nga chim thiên nga
Kim Tuyết tuyết màu vàng Gia Nhi bé cưng của gia đình
Vân Phi mây bay Tú Anh xinh đẹp, tinh anh
Hoàng Sa cát vàng Cát Tiên may mắn
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Hoàng Thư quyển sách vàng
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2017
Thiên Lam màu lam của trời Thanh Thu mùa thu xanh
Xuân Thủy nước mùa xuân Thiên Kim nghìn lạng vàng
Ban Mai bình minh Mai Chi cành mai
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Đan Thanh nét vẽ đẹp
Uyển Khanh một cái tên xinh xinh Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước
Tinh Tú sáng chói Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý
Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng Uyên Nhi bé xinh đẹp
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Vân Du Rong chơi trong mây
Vành Khuyên tên loài chim Vân Hà mây trắng, ráng đỏ
An Hạ mùa hè bình yên Diệu Hiền hiền thục, nết na
Thảo Nghi phong cách của cỏ Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh.
Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an Thu Phong gió mùa thu
Song Lam màu xanh sóng đôi Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Kim Thông cây thông vàng Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ
Thiên Mỹ sắc đẹp của trời Mỹ Trâm cây trâm đẹp
Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ Lộc Uyển vườn nai
Đoan Trang đoan trang, hiền dịu Bích Lam viên ngọc màu lam
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Minh Châu viên ngọc sáng
Thùy Dương cây thùy dương Tuyết Lan lan trên tuyết
Lưu Ly một loài hoa đẹp Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Linh Lan tên một loài hoa Cam Thảo cỏ ngọt
An Nhiên thư thái, không ưu phiền Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá
Tuệ Nhi cô gái thông tuệ Trà My một loài hoa đẹp
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp