Tên con gái hay bằng tiếng trung

Bố mẹ mệnh kim sinh con mệnh thổ năm 2021: Bình hòa không tốt mà cũng không xấu! Tên con gái hay bằng tiếng trung Thiện PhướcMinh QuangHuy HàBá ThịnhGia PhúcHoàng KhảiNam ThanhTrọng DũngQuang DanhQuang HảiAnh KhôiÐông HảiViệt DươngGia KhiêmLong QuânHoàng KhangMinh QuốcKhôi VĩCường ThịnhKhánh HoàngÐức ToảnQuang VinhBình NguyênMinh...

Có thể bạn quan tâm:

Bố mẹ mệnh kim sinh con mệnh thổ năm 2021: Bình hòa không tốt mà cũng không xấu!

Tên con gái hay bằng tiếng trung

Thiện Phước Minh Quang Huy Hà
Bá Thịnh Gia Phúc Hoàng Khải
Nam Thanh Trọng Dũng Quang Danh
Quang Hải Anh Khôi Ðông Hải
Việt Dương Gia Khiêm Long Quân
Hoàng Khang Minh Quốc Khôi Vĩ
Cường Thịnh Khánh Hoàng Ðức Toản
Quang Vinh Bình Nguyên Minh Hào
Ðức Tuấn Anh Sơn Hải Phong
Tân Bình Sơn Hà Ðình Chương
Thịnh Cường Quốc Thông Ðức Phú
Tiểu Bảo Hoàng Nam Thiện Dũng
Trọng Hiếu Công Giang Bảo Hoàng
Tấn Trình Tường Lân Quang Lâm
Khánh Minh Việt Hoàng Hoàng Minh
Hoài Thanh Trọng Kim Hữu Châu
Phú Hùng Lâm Ðông Trường Nam
Khắc Thành Tuấn Tú Vương Triều
Hùng Cường Ðông Dương Chí Dũng
Trọng Vinh Tiến Võ Ðức Kiên
Hữu Toàn Minh Kiệt Khánh Nam
Trọng Hà Hồng Thụy Huy Khiêm
Bảo Chấn Chí Sơn Ngọc Ðoàn
Minh Nhân Tuấn Hùng Hùng Anh
Ðình Tuấn Gia Thịnh Duy Thông
Trung Nhân Minh Hưng Thiện Sinh
Nghĩa Dũng Quốc Hùng Việt Quốc
Công Phụng Hoàng Long Bảo Quốc
Thanh Vũ Thanh Phong Quốc Hiền
Quốc Hải Vĩnh Thọ Quang Lộc
Nam Hải Công Hiếu Bá Thiện
Công Hào Quốc Thịnh Trí Hùng
Hùng Phong Hải Ðăng Việt Phong
Ngọc Khôi Công Lý Ðức Minh
Tuấn Long Khắc Trọng Ðăng Ðạt
Đăng Quang Minh Quân Ðình Ðôn
Kiên Cường Khắc Duy Phú Ân
Yên Bình Trí Minh Trí Thắng
Ðức Cường Hữu Khôi Hiếu Thông
Gia Kiên Kiến Bình Bình An
Vương Gia Vũ Minh Bảo Thái
Ðình Lộc Chiến Thắng Ðông Nguyên
Gia Phước Ngọc Huy Thanh Sơn
Hoài Việt Công Thành Hữu Canh
Xuân Ninh Mạnh Hà Xuân Thái
Quang Ðức Tuấn Khải Tâm Thiện
Xuân Khoa Ðăng Khánh Bảo Ðịnh
Thanh Toàn Ngọc Hiển Thiên Phú
Duy Tâm Phúc Hưng Xuân Nam
Ngọc Cảnh Tùng Quang Minh Hùng
Anh Tuấn An Nguyên Minh Chuyên
Chí Bảo Tiến Dũng Từ Ðông
Tất Hiếu Quốc Quân Việt Chính
Xuân Trường Tường Vinh Quốc Vũ
Hoàng Dũng Việt Tiến Công Lộc
Hoàng Hải Tùng Linh Ðức Giang
Vĩnh Thụy Ðức Anh Huy Quang
Hoài Nam Thành Sang Thanh Thuận
Mạnh Cường Ðình Nhân Thế Anh
Phi Long Thái Dương Minh Hải
Thanh Huy Quang Nhân Hào Nghiệp
Thái San Quang Minh Việt Thái
Duy Thắng Nhật Khương Hải Quân
Bình Ðạt Quốc Bình Nguyên Hạnh
Phước Lộc Minh Lý Ngọc Sơn
Huy Thành Quốc Thành Phi Hải
Quốc Khánh Huy Lĩnh Xuân Bình
Long Giang Khắc Ninh Minh Quý
Mạnh Tấn Hữu Hạnh Vĩnh Hải
Tấn Dũng Tân Long Dương Anh
Chí Thanh Minh Thông Hòa Giang
Việt Quyết Quang Ðạt Tuấn Ngọc
Quang Linh Việt Ngọc Hồng Sơn
Vạn Thắng An Nam Việt Sơn
Tiến Hiệp Vương Việt Hồng Nhật
Nhật Hòa Minh Khang Nguyên Khang
Kiên Trung Mạnh Trường Phước Sơn
Gia Cẩn Ðức Phi Ðình Thắng
Huy Khánh Quốc Tuấn Gia Bảo
Minh Tiến Quang Dũng Công Hải
Ðức Trí Phi Cường Quang Hùng
Minh Triết Minh Vũ Mạnh Thiện
Minh Vương Ngọc Dũng Chí Hiếu
Quang Triều Thanh Tùng Giang Nam
Hữu Khang Hoàng Việt Minh Hiếu
Huy Hoàng Minh Danh Tuấn Thành
Hữu Lễ Gia Ân Quang Thắng
Hải Sơn Thành Châu Duy Tân
Thắng Lợi Quốc Ðại Anh Thái
Kiến Văn Thiện Khiêm Ðức Tài
Bảo Lâm Bình Quân Khắc Việt
Hoàng Ân Danh Thành Phúc Lâm
Ðức Hòa Hồ Nam Phong Châu
Trung Hải Quang Huy Chính Hữu
Mạnh Cương Minh Chiến Vĩnh Luân
Ðình Nam Nhật Hồng Minh Dân
Phúc Khang Thiện Tâm Tấn Thành
Văn Minh Minh Nhật Trường Chinh
Thành Khiêm Nhân Nguyên Ðông Phương
Quốc Trung Quốc Minh Anh Việt
Quang Đông Thành Long Quang Sáng
Quang Trường Bá Lộc Khôi Nguyên
Thái Hòa Nhật Tấn Việt Thông
Công Sơn Xuân Hiếu Ngọc Lân
Tuấn Khanh Ðức Tâm Phú Bình
Chính Thuận Minh Hoàng Phi Ðiệp
Hoàng Quân Sơn Quân Bảo An
Gia Thiện Phú Hải Hồng Thịnh
Uy Phong Thành Vinh Gia Bạch
Hữu Bảo Hải Long Minh Ðan
Hiếu Liêm Phụng Việt Hùng Sơn
Xuân Thiện Duy Khiêm Chí Giang
Danh Sơn Thế Dũng Ðức Hải
Quốc Hạnh Tuấn Hải Khởi Phong
Duy Cẩn Chiêu Phong Gia Hùng
Cao Sơn Ngọc Đại Minh Ðức
Uy Vũ Quốc Vinh Hữu Tài
Công Hoán Quốc Trụ Huy Tường
Thành Phương Khánh Hội Việt Phương
Ðăng Minh Thế Trung Ðức Chính
Huy Thông Sơn Lâm Việt Hồng
Thụy Miên Huy Chiểu Tuấn Linh
Khải Ca Tấn Nam Vân Sơn
Mạnh Quỳnh Hữu Nghĩa Anh Tú
Minh Huy Quốc Hòa Ðức Duy
Phúc Ðiền Cảnh Tuấn Minh Khánh
Vĩnh Toàn Ngọc Khang Ðức Thọ
Minh Dũng Thiệu Bảo Nhất Tiến
Quốc Hiệp Phú Hưng Hiếu Phong
Quốc Hoài Minh Tú Hùng Thịnh
Triều Vĩ Sơn Hải Yên Bằng
Chí Nam Phúc Tâm Khánh Giang
Quốc Anh Phương Triều Quang Thạch
Hồng Quý Công Lập Hoàng Hiệp
Ngọc Minh Phúc Sinh Xuân Kiên
Thụ Nhân Hải Nam Mạnh Ðình
Phước An Việt Khải Minh Ðạt
Thế Doanh Tường Phát Bảo Khánh
Trường Nhân Bá Long Việt Khang
Tùng Lâm Hữu Vĩnh Quốc Phương
Trọng Kiên Nhật Tiến Thuận Phong
Minh Anh Nguyên Khôi Nhật Nam
Nhật Hùng Hoài Trung Hữu Long
Nhật Quang Hải Dương Quang Khải
Hoàng Phát Trí Hữu Khánh Duy
Minh Triệu Duy Minh Tấn Phát
Minh Thạc Hoàng Mỹ Thành Lợi
Minh Trung Công Tuấn Hoàng Lâm
Mạnh Hùng Thiên Bửu Toàn Thắng
Hữu Tân Ngọc Thọ Ðăng Khoa
Anh Khoa Đình Chiến Duy Ngôn
Minh Tân Hữu Cường Việt Thanh
Trường Sơn Tấn Khang Tấn Sinh
Chấn Hưng Hiệp Hào Kim Thông
Hữu Trí Hữu Từ Ðình Phú
Viết Sơn Trường Vinh Đức Cao
Khắc Tuấn Thiên Ðức Trọng Hùng
Mạnh Thắng Nam An Tuấn Châu
Duy Khánh Ngọc Thuận Thanh Tuấn
Việt Huy Việt Phong Thụy Du
Hòa Hiệp Quốc Hưng Việt Cường
Trọng Nghĩa Phúc Thịnh Ngọc Quang
Cao Minh Gia Cần Gia Hưng
Hồ Bắc Duy Thạch Lam Phương
Lương Quyền Ðức Toàn Bảo Hòa
Ðại Thống Nhật Quân Tiến Hoạt
Khắc Vũ Hữu Ðịnh Thuận Phương
Gia Hoàng Phú Thịnh Bảo Toàn
Hồng Ðăng Việt Cương Cao Phong
Gia Huy Gia Nghị Thế Phương
Ân Thiện Thuận Thành Xuân Hãn
Ðức Long Khắc Triệu Ðức Nhân
Thăng Long Minh Nghĩa Hải Bình
Thái Sang Quang Trung Bách Du
Anh Duy Mạnh Chiến Bá Cường
Phi Hoàng Hạo Nhiên Duy Quang
Nghĩa Hòa Minh Thắng Nhật Huy
Phúc Hòa Quang Thiên Cao Kỳ
Gia Anh Thanh Hậu Duy Hiền
Bảo Giang Anh Minh Tất Bình
Hữu Cảnh Lâm Vũ Thành Thiện
Phúc Cường Ðạt Hòa Ngọc Cường
Hữu Hiệp Trường Giang Khải Tâm
Ðức Thành Hữu Thống Hoài Bắc
Phúc Nguyên Quốc Văn Ân Lai
Sơn Tùng Chiêu Minh Thái Sơn
Quang Tuấn Quốc Phong Hữu Trác
Tuấn Sỹ Ðức Quang Tấn Tài
Tuấn Hoàng Thụy Long Tùng Châu
Huy Việt Trí Hào Ngọc Thạch
Phú Hiệp Nam Phương Quang Vũ
Chí Thành Hiệp Vũ Nam Sơn
Khánh Huy Hữu Lương Thiện Ngôn
Hiếu Dụng Hồng Vinh Quang Hưng
Minh Tuấn Minh Ân Hoàng Ngôn
Hồng Giang Cao Tiến Bá Thành
Thường Kiệt Bảo Duy Bảo Huy
Quốc Hoàn Ngọc Ngạn Quang Lân
Gia Huấn Trung Chính Quý Vĩnh
Thiên Trí Triệu Thái Duy Khang
Khắc Minh Hồng Minh Duy Cường
Thế Vinh Ðức Quyền Hữu Thắng
Trọng Trí Thanh Trung Ðình Dương
Quang Triệu Xuân An Ðức Bảo
Duy Bảo Khải Tuấn Thiện Giang
Tôn Lễ Quốc Hiển Bình Minh
Hùng Ngọc Quang Dương An Khang
Nam Việt Thành An Hoàng Khôi
Việt Long Quốc Bảo Hữu Nam
Vinh Diệu Thế Bình Duy Hải
Gia Vinh Ðại Ngọc Hữu Phước
Thế Dân Ðình Nguyên Thái Duy
Tường Anh Tuấn Chương Huy Vũ
Bảo Châu Huy Lâm Hoàng Lân
Khánh An Thành Ðạt Sơn Quyền
Thái Bình Hùng Dũng Sỹ Ðan
Ðức Huy Hữu Minh Xuân Thuyết
Ðăng An Trọng Nhân Chế Phương
Thiên Hưng Huy Kha Tài Ðức
Ðức Tường Quốc Tiến Phi Hùng
Ðắc Di Ðức Khang Thế Hùng
Chấn Hùng Ngọc Trụ Duy Hùng
Hữu Tường Ðức Mạnh Gia Hiệp
Lập Thành Thiện Ðức Duy Cương
Uy Phong Ðại Dương Thanh Vinh
Ðức Tuệ Bá Phước Ðức Ân
Bá Tùng Vạn Thông Trung Hiếu
Quang Tài Sỹ Phú Thanh Toản
Thiên Ân Nhật Thịnh Ðình Quảng
Hoài Tín Thanh Quang Quang Hà
Mạnh Tuấn Ðình Phúc Minh Khôi
Thanh Hải Ðình Hảo Chí Khiêm
Hòa Hợp Chí Công Hữu Hùng
Nam Thông Anh Ðức Giang Sơn
Minh Thái Thế Duyệt Trí Dũng
Quốc Thắng Thiếu Anh Thế Lâm
Bảo Hiển Minh Thiện Anh Dũng
Duy Hiếu Công Ân Phước Nhân
Quốc Hoàng Triều Thành Thiên An
Quyết Thắng Hữu Khanh Công Luật
Thanh Minh Thuận Phong Quốc Thiện
Hải Thụy Tuấn Dũng Quang Thuận
Hữu Thọ Công Hậu Xuân Sơn
Huy Anh Chí Kiên Gia Hòa
Chí Vịnh Thanh Hào Nguyên Ðan
Trung Ðức Hữu Vượng Trung Kiên
Cao Thọ Thế Phúc Duy Thanh
Chiêu Quân Ðông Sơn Hải Nguyên
Hồng Lĩnh Ðức Trung Trọng Duy
Trung Anh Ngọc Khương Thế Tường
Hải Giang Ngọc Ẩn Thanh Thế
Hồng Phát Xuân Trung Việt Dũng
Anh Hoàng Ðình Luận Quang Ninh
Anh Vũ Bảo Long Hữu Hoàng
Tuấn Việt Ðức Bằng Kim Phú
Ngọc Danh Minh Cảnh Thiên Mạnh
Cao Nghiệp Ðình Trung An Ninh
Mạnh Tường Tuấn Kiệt Quốc Việt
Duy Mạnh Xuân Minh Xuân Cung
Nam Nhật Kiên Bình Thiên Lương
Anh Khải Thế Quyền Ðông Phong
Tường Minh Vương Triệu Thành Danh
Việt Thắng Ðức Thắng Danh Văn
Thanh Liêm Việt Anh Tường Lĩnh
Hiếu Nghĩa Tân Phước Thiện Nhân
Lâm Dũng Trường An Việt Duy
Ngọc Thiện Thạch Tùng Tường Nguyên
Công Tráng Thành Nhân Tạ Hiền
Việt An Minh Trí Anh Quốc
Hữu Tâm Tuấn Ðức Ðình Toàn
Dũng Việt Thành Ân Tuấn Tài
Quốc Huy Nam Tú Hiệp Hòa
Tuấn Anh Quốc Mạnh Thế Minh
Quốc Trường Tùng Anh Ðình Sang
Minh Hòa Phước Thiện Kim Toàn
Quảng Thông Trường Phúc Hoàng Duệ
Việt Khôi Phúc Duy Gia Kiệt
Nhật Duy Nhật Quốc Thanh Thiên
Hồng Đức Trọng Việt An Cơ
Hoàng Vương Thiện Luân Bảo Tín
Dũng Trí Tấn Trương Thanh Ðoàn
Việt Nhân Tuấn Minh Hữu Thiện
Ðắc Trọng Đăng Khương Xuân Lộc
Hữu Chiến Việt Hải Ðức Phong
Hòa Thái Bảo Huỳnh Xuân Quý
Khải Hòa Hoàng Thái Trung Việt
Hoàng Giang Minh Giang Trường Thành
Long Vịnh Trường Kỳ Hoài Phong
Ðức Sinh Vĩnh Hưng Quang Hữu
Hưng Ðạo Xuân Huy Thanh Phi
Trọng Khánh Tùng Minh Xuân Hòa
Quảng Ðạt Công Vinh Ðức Khải
Kiến Ðức Ngọc Tuấn Trung Nghĩa
Hồng Việt Anh Quân Nam Lộc
Quang Tú Gia Minh Mạnh Nghiêm
Nhật Minh Ðông Quân Ðức Khiêm
Chí Anh An Tường Minh Thuận
Bảo Sơn Tất Hòa Minh Huấn
Quốc Ðiền Thái Ðức Ngọc Hải
Lâm Viên Gia Lập Kim Long
Thiện Thanh Minh Kỳ Xuân Cao
Hiểu Minh Hòa Bình Việt Khoa
Thành Trung Hữu Trung Trọng Tấn
Minh Sơn Gia Bình Khánh Hoàn
Viễn Ðông Khánh Bình Liên Kiệt
Ngọc Quyết Huy Tuấn Quốc Mỹ
Thiện Minh Xuân Phúc Chí Khang
Quang Thịnh Hoàng Linh Thành Tín
Thái Tân Gia Phong Hữu Cương
Nguyên Phong Ðình Diệu Trường Vũ
Hữu Bình Thế An Ðình Thiện
Thái Minh Khánh Văn Trung Nguyên
Duy Hoàng Công Luận Nguyên Bảo
Minh Toàn Phước Nguyên Nam Hưng
Huy Phong Nguyên Giáp Duy An
Khánh Phi Ðinh Lộc Nam Phi
Phương Nam Vinh Quốc Gia Khánh
Hải Bằng Thanh Tú Quang Anh
Việt Hùng Bá Kỳ Ðắc Thành
Trọng Chính Khánh Hải Quang Thái
Sỹ Hoàng Thành Nguyên Anh Tùng
Hữu Ðạt Trường Phát Lương Tài
Công Bằng Mạnh Dũng Cao Sỹ
Quốc Toản Trung Dũng Lạc Phúc
Lâm Trường Tiến Ðức Vĩnh Ân
Thống Nhất Ðại Hành Công Sinh
Thanh Ðạo Hồng Quang Giang Thiên
Hiệp Hà Ðình Hợp Quang Bửu
Tấn Lợi Nguyên Lộc Bảo Thạch
Trường Long Thuận Toàn Tuấn Trung
Vũ Anh Quang Nhật Thành Công
Thuận Anh Kim Thịnh Ðức Siêu
Ðức Quảng Thế Sơn Thanh Long
Viễn Phương Chấn Phong Duy Thành
Xuân Vũ Tân Thành Kim Sơn
Tường Lâm Nam Dương Thành Doanh
Gia Ðức Ðình Cường Gia Cảnh
Duy Luận Anh Tài Trung Thành
Như Khang Quang Trọng Nhật Dũng
Quang Hòa Ðức Bình Thiện Ân

Tên bé gái 2020 / Đặt tên con gái 2020

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2020
  2. Đặt tên con trai 2019 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2019 2020
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2019 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2019 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Thiên Kim Ái Linh Hoàng Oanh
Lam Giang Thiên Thanh Thiên Hoa
Bích Ngọc Bảo Thoa Vân Phi
Quỳnh Trâm Thiên Giang Mai Hiền
An Nhiên Minh Châu Nhật Phương
Hoàng Nguyên Thu Vọng Hạnh Dung
Thu Thủy Kim Khuyên Vân Hà
Ngọc Mai Lệ Thu Khải Tâm
Khánh Quỳnh Bích Thoa An Khê
Thùy Dương Song Kê Cát Tiên
Bích Ngân Uyển Khanh Ý Nhi
Băng Tâm Kim Oanh Nhất Thương
Hồng Liên Thường Xuân Linh Hà
Lệ Băng Xuân Thủy Hồng Bạch Thảo
Giao Hưởng Đông Vy An Hạ
Thu Phong Minh Nguyệt Kim Tuyết
Huyền Diệu Nghi Xuân Sơn Ca
Ngọc Lan Nguyệt Cát Lâm Uyên
Đan Quỳnh Thùy Vân Phương Tâm
Thiên Nga Kim Thông Đan Thanh
Tâm Hằng Quỳnh Dao Hằng Nga
Yên Bằng Bảo Ngọc Hiền Chung
Lệ Quyên Quỳnh Chi Ngọc Hà
Mai Khôi Bạch Tuyết Ly Châu
Thùy Anh Khải Ca Liên Chi
Bảo Lan Vân Phương Đông Nghi
Nguyệt Quế Ánh Nguyệt Kỳ Diệu
Thục Tâm Diệu Hiền Bạch Mai
Phương Thùy Song Lam Nhật Dạ
Vàng Anh Lộc Uyển Bích Lam
Hoàng Xuân Huyền Thoại Mỹ Trâm
Chi Mai Từ Dung Thục Khuê
Nguyệt Uyển Ngọc Huyền Đoan Thanh
Bảo Bình Như Thảo Yến Trâm
Tuyết Vy Diễm Thư Ngân Hà
Trà My Tố Nga Song Oanh
Hiểu Lam Thanh Mẫn Bảo Châu
Nhật Hạ Hương Ly Lệ Giang
Tường Vy Phương Uyên Hạc Cúc
Hoạ Mi Yên Đan Phi Nhạn
Ngọc Thi Đài Trang Lưu Ly
Diễm Thảo Huyền Anh Thiên Thanh
Mỹ Hoàn Lan Trúc Thảo Tiên
Bình Yên Thảo Linh Thu Hằng
Xuân xanh Hạ Giang Thi Xuân
Ấu Lăng Ánh Hoa Anh Thảo
Vành Khuyên Tuyết Lan Đức Hạnh
Yên Mai Hoàng Hà Bảo Trâm
Linh Chi Thủy Nguyệt Bảo Vy
Bảo Trân Trúc Quân Di Nhiên
Thảo Nguyên Đan Tâm Kiều Dung
Yến Trang Phượng Nhi Khánh Thủy
Diên Vỹ Kim Ngân Bình Minh
Hoàng Lan Hương Giang Lê Quỳnh
Trúc Linh Hương Chi Lâm Oanh
Bạch Liên Liên Hương Hướng Dương
Nguyên Thảo Hải Thụy Hồng Giang
Đinh Hương Khánh Ngọc Nhật Mai
Lan Chi Tiểu My Tuyền Lâm
Mỹ Nhân Tinh Tú Hồng Mai
Thi Ngôn Hoài Vỹ Thiện Mỹ
Hoàng Kim Vân Du Phong Lan
Trúc Đào Thanh Hằng Đoan Trang
Mai Chi Tuệ Lâm Phương Chi
Bạch Vân Ban Mai Tố Quyên
Mỹ Yến Thanh Thảo Đông Trà
Thanh Mai Minh Thương Diệu Huyền
Thảo Nghi Thảo Nhi Huyền Trang
Ngọc Quỳnh Hạnh Nhơn Hồng Thu
Việt Hà Khuê Trung Hiền Hòa
Phương Nghi Tùng Lâm Thiên Thư
Hải Phương Gia Linh Vân Thường
Yên Nhi Linh San Bảo Hà
Đông Tuyền Thanh Thủy Thủy Tiên
Thanh Phương Tuyết Băng Anh Vũ
Diễm Quỳnh Tố Tâm Kim Ngọc
Minh Phương Thiên Lam Gia Nhi
Vinh Diệu Tuệ Nhi Mai Lan
Trúc Quỳnh Thu Nhiên Minh Đan
Mai Hạ Hạnh Trang Trúc Lâm
Đan Thu Ngọc Bích Hồng Nhạn
Dạ Nguyệt Phương Phương Kim Quyên
Ngọc Khuê Tùng Linh Uyên Nhi
Tú Anh Hoàng Sa Lam Tuyền
Kim Đan Hoa Tranh Hải Miên
An Nhàn Hồng Đăng Hà Thanh
Quỳnh Lam Thanh Hương Nhật Lệ
Linh Lan Tuyết Tâm Kim Tuyến
Minh Tâm Hải Dương Vân Trang
Tú Ly Trung Anh Vy Lam
Đơn Thuần Quỳnh Hương Ngọc Yến
Khánh Giang Phương Thảo Thiên Mỹ
Hoài An Hoàng Thư Cam Thảo
Hiền Nhi Thiên Duyên Thủy Linh
Giang Thanh Minh Ngọc Hoài Phương
Thụy Du Phương Trang Ánh Hồng
Cát Tường Bạch Kim Thanh Thu
Thanh Xuân Kim Hoa Hạ Băng
Quế Thu Thụy Miên

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Thiên Kim nghìn lạng vàng Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Hoàng Oanh chim oanh vàng Lam Giang sông xanh hiền hòa
Thiên Thanh trời xanh Thiên Hoa bông hoa của trời
Bích Ngọc ngọc xanh Bảo Thoa cây trâm quý
Vân Phi mây bay Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp
Thiên Giang dòng sông trên trời Mai Hiền đoá mai dịu dàng
An Nhiên thư thái, không ưu phiền Minh Châu viên ngọc sáng
Nhật Phương hoa của mặt trời Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh
Thu Thủy nước mùa thu Kim Khuyên cái vòng bằng vàng
Vân Hà mây trắng, ráng đỏ Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Lệ Thu mùa thu đẹp Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Khánh Quỳnh nụ quỳnh Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích
An Khê địa danh ở miền Trung Thùy Dương cây thùy dương
Song Kê hai dòng suối Cát Tiên may mắn
Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2017 Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Kim Oanh chim oanh vàng Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Hồng Liên sen hồng Thường Xuân tên gọi một loài cây
Linh Hà dòng sông linh thiêng Lệ Băng một khối băng đẹp
Xuân Thủy nước mùa xuân Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Giao Hưởng bản hòa tấu Đông Vy hoa mùa đông
An Hạ mùa hè bình yên Thu Phong gió mùa thu
Minh Nguyệt trăng sáng Kim Tuyết tuyết màu vàng
Huyền Diệu điều kỳ lạ Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Sơn Ca con chim hót hay Ngọc Lan hoa ngọc lan
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Thiên Nga chim thiên nga
Kim Thông cây thông vàng Đan Thanh nét vẽ đẹp
Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao
Hằng Nga chị Hằng Yên Bằng con sẽ luôn bình an
Bảo Ngọc ngọc quý Hiền Chung hiền hậu, chung thủy
Lệ Quyên chim quyên đẹp Quỳnh Chi cành hoa quỳnh
Ngọc Hà dòng sông ngọc Mai Khôi ngọc tốt
Bạch Tuyết tuyết trắng Ly Châu viên ngọc quý
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Khải Ca khúc hát khải hoàn
Liên Chi cành sen Bảo Lan hoa lan quý
Vân Phương vẻ đẹp của mây Đông Nghi dung mạo uy nghiêm
Nguyệt Quế một loài hoa Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu
Diệu Hiền hiền thục, nết na Bạch Mai hoa mai trắng
Phương Thùy thùy mị, nết na Song Lam màu xanh sóng đôi
Nhật Dạ ngày đêm Vàng Anh tên một loài chim
Lộc Uyển vườn nai Bích Lam viên ngọc màu lam
Hoàng Xuân xuân vàng Huyền Thoại như một huyền thoại
Mỹ Trâm cây trâm đẹp Chi Mai cành mai
Từ Dung dung mạo hiền từ Thục Khuê tên một loại ngọc
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Ngọc Huyền viên ngọc đen
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Bảo Bình bức bình phong quý
Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá
Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Ngân Hà dải ngân hà Trà My một loài hoa đẹp
Tố Nga người con gái đẹp Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2018
Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ
Bảo Châu hạt ngọc quý Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ
Hương Ly hương thơm quyến rũ Lệ Giang dòng sông xinh đẹp
Tường Vy hoa hồng dại Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu.
Hạc Cúc tên một loài hoa Hoạ Mi chim họa mi
Yên Đan màu đỏ xinh đẹp Phi Nhạn cánh nhạn bay
Ngọc Thi vần thơ ngọc Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa
Lưu Ly một loài hoa đẹp Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp
Huyền Anh tinh anh, huyền diệu Thiên Thanh trời xanh
Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ Lan Trúc tên loài hoa
Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ Bình Yên nơi chốn bình yên.
Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Xuân xanh mùa xuân trẻ Hạ Giang sông ở hạ lưu
Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước
Ánh Hoa sắc màu của hoa Anh Thảo tên một loài hoa
Vành Khuyên tên loài chim Tuyết Lan lan trên tuyết
Đức Hạnh người sống đức hạnh Yên Mai hoa mai đẹp
Hoàng Hà sông vàng Bảo Trâm cây trâm quý
Linh Chi thảo dược quý hiếm Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước
Bảo Vy vi diệu quý hóa Bảo Trân vật quý
Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Đan Tâm tấm lòng son sắt
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2017
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Khánh Thủy nước đầu nguồn
Diên Vỹ hoa diên vỹ Kim Ngân vàng bạc
Bình Minh buổi sáng sớm Hoàng Lan hoa lan vàng
Hương Giang dòng sông Hương Lê Quỳnh đóa hoa thơm
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Hương Chi cành thơm
Lâm Oanh chim oanh của rừng Bạch Liên sen trắng
Liên Hương sen thơm Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển
Hồng Giang dòng sông đỏ Đinh Hương một loài hoa thơm
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Nhật Mai hoa mai ban ngày
Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Mỹ Nhân người đẹp
Tinh Tú sáng chói Hồng Mai hoa mai đỏ
Thi Ngôn lời thơ đẹp Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Vân Du Rong chơi trong mây Phong Lan hoa phong lan
Trúc Đào tên một loài hoa Thanh Hằng trăng xanh
Đoan Trang đoan trang, hiền dịu Mai Chi cành mai
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Phương Chi cành hoa thơm
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Ban Mai bình minh
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp
Thanh Thảo cỏ xanh Đông Trà hoa trà mùa đông
Thanh Mai quả mơ xanh Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng
Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ Thảo Nghi phong cách của cỏ
Thảo Nhi người con hiếu thảo Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Hạnh Nhơn đức hạnh
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Việt Hà sông nước Việt Nam
Khuê Trung Phòng thơm của con gái Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho Tùng Lâm rừng tùng
Thiên Thư sách trời Hải Phương hương thơm của biển
Gia Linh sự linh thiêng của gia đình Vân Thường áo đẹp như mây
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Linh San tên một loại hoa
Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch Tuyết Băng băng giá
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Kim Ngọc ngọc và vàng
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Thiên Lam màu lam của trời
Gia Nhi bé cưng của gia đình Vinh Diệu vinh dự
Tuệ Nhi cô gái thông tuệ Mai Lan hoa mai và hoa lan
Trúc Quỳnh tên loài hoa Thu Nhiên mùa thu thư thái
Minh Đan màu đỏ lấp lánh Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh Trúc Lâm rừng trúc
Đan Thu sắc thu đan nhau Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Dạ Nguyệt ánh trăng
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Kim Quyên chim quyên vàng
Ngọc Khuê danh gia vọng tộc Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Uyên Nhi bé xinh đẹp Tú Anh xinh đẹp, tinh anh
Hoàng Sa cát vàng Lam Tuyền dòng suối xanh
Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Hải Miên giấc ngủ của biển An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ
Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ Hà Thanh trong như nước sông
Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm Thanh Hương hương thơm trong sạch
Nhật Lệ tên một dòng sông Linh Lan tên một loài hoa
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng
Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng Hải Dương đại dương mênh mông
Vân Trang dáng dấp như mây Tú Ly khả ái
Trung Anh trung thực, anh minh Vy Lam ngôi chùa nhỏ
Đơn Thuần đơn giản Quỳnh Hương một loài hoa thơm
Ngọc Yến loài chim quý Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con
Phương Thảo cỏ thơm Thiên Mỹ sắc đẹp của trời
Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an Hoàng Thư quyển sách vàng
Cam Thảo cỏ ngọt Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Thiên Duyên duyên trời Thủy Linh sự linh thiêng của nước
Giang Thanh dòng sông xanh Minh Ngọc ngọc sáng
Hoài Phương nhớ về phương xa Thụy Du đi trong mơ
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Ánh Hồng ánh sáng hồng
Cát Tường luôn luôn may mắn Bạch Kim vàng trắng
Thanh Thu mùa thu xanh Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé
Kim Hoa hoa bằng vàng Hạ Băng tuyết giữa ngày hè
Quế Thu thu thơm Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2017
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp