Tên bé gái hay và ý nghĩa nhất

Tân Sửu là người thông minh, luôn biết tính toán kỹ lưỡng làm việc quyết đoán dám làm dám chịu, không làm những việc khiến mình phải chịu thiệt thòi, mạnh dạn tự tin để đạt được mục tiêu. Có khi bạn phải dốc hết cả túi tiền bạn không hề tiếc nhưng bạn lại rất hay tự ái , bạn thích nổi bật trước đám đông, không dễ khuất phục người khác. ...

Có thể bạn quan tâm:

Tân Sửu là người thông minh, luôn biết tính toán kỹ lưỡng làm việc quyết đoán dám làm dám chịu, không làm những việc khiến mình phải chịu thiệt thòi, mạnh dạn tự tin để đạt được mục tiêu. Có khi bạn phải dốc hết cả túi tiền bạn không hề tiếc nhưng bạn lại rất hay tự ái , bạn thích nổi bật trước đám đông, không dễ khuất phục người khác.

Tên bé gái hay và ý nghĩa nhất

Long Quân Trung Chính Thái San
Ðức Toản Tuấn Anh Quang Tài
Tiến Võ Thành Lợi Quốc Toản
Khắc Duy Hoàng Linh Thanh Trung
Quang Danh Từ Ðông Thành Tín
Nam Hưng Tuấn Việt Ðăng Ðạt
Quang Ðức Hoàng Khôi Ngọc Dũng
Tường Vinh Trọng Kiên Cao Phong
Bá Long Danh Thành Bảo Giang
Hùng Phong Lạc Phúc Bảo Hiển
Thiệu Bảo Kim Thông Cao Tiến
Việt Dũng Tấn Khang Hữu Hạnh
Thanh Toản Khải Hòa Hoàng Nam
Hữu Thắng Hồ Bắc Thái Ðức
Phú Hải Vinh Quốc Ðăng An
Gia Bình Thế Quyền Trung Nguyên
Quốc Hoàng Ðức Tuệ Quốc Hiển
Quốc Hiền Quang Bửu Mạnh Dũng
Hữu Lễ Duy Khiêm Phúc Hưng
Hữu Tâm Quốc Hiệp Gia Ðức
Tuấn Tài Nam Lộc Ngọc Ðoàn
Trí Minh Quốc Thịnh Hồng Quang
Minh Danh Tuấn Châu Nam Việt
Bảo Long Nhất Tiến Tùng Anh
Vĩnh Hải Uy Vũ Huy Lĩnh
Ðắc Thành Khánh Nam Ngọc Thọ
Ðại Hành Kim Long Đăng Quang
Hoàng Phát Mạnh Tường Quốc Hải
Quang Thuận Giang Sơn Phúc Duy
Trọng Việt Ðức Tâm Hùng Sơn
Phú Hiệp Ngọc Khang Công Hậu
Tất Hòa Thế Dũng An Cơ
Anh Dũng Minh Chuyên Mạnh Cương
Trọng Hùng Xuân An Hoàng Long
Tiểu Bảo Hữu Tài Sơn Quyền
Quốc Hưng Quốc Trung Quang Ðạt
Hoài Việt Cảnh Tuấn Minh Trí
Thiện Giang Minh Thông Anh Hoàng
Nam Sơn Minh Huấn Tùng Quang
Ðình Luận Thiện Phước Tuấn Trung
Anh Tuấn Ðình Nam Huy Khánh
Tuấn Sỹ Hiểu Minh Hoàng Ân
Việt Thái Anh Tùng Trường Vinh
Hoàng Quân Tuấn Chương Thanh Hào
Khắc Minh Quang Anh Ðắc Trọng
An Tường Quang Nhật Bảo Quốc
Hữu Trác Quốc Ðiền Đăng Khương
Xuân Bình Thế Bình Gia Hùng
Hoàng Khải Hoàng Vương Thành Khiêm
Quang Hữu Chí Bảo Ðức Quang
Huy Phong Xuân Cao Nguyên Phong
Công Sơn Tấn Phát Nghĩa Dũng
Trọng Chính Khánh Huy Quang Hòa
Minh Thạc Kiên Cường Ðình Thắng
Hải Phong Tiến Ðức Trí Hùng
Minh Huy Lâm Ðông Quốc Huy
Duy Thông Ðức Khải Quốc Thiện
Long Vịnh Chính Hữu Thế Phương
Gia Phong Công Lập Thuận Anh
Hữu Vượng Xuân Kiên Hồng Thịnh
Minh Kỳ Xuân Thái Triều Vĩ
Ân Thiện Khải Tuấn Hoàng Khang
Ðức Khiêm Huy Hoàng Minh Hòa
Ðức Siêu Chí Công Duy Thành
Hữu Hiệp Thái Bình Phú Hùng
Việt Ngọc Triều Thành Hoàng Việt
Trung Ðức Nhật Khương Ðức Thắng
Vũ Anh Trọng Tấn Thế Vinh
Nhật Quang Minh Ðạt Xuân Quý
Tùng Lâm Thiện Dũng Kiên Trung
Công Tuấn Tài Ðức Ðình Hợp
Gia Huy Quang Thắng Trọng Khánh
Phú Hưng Phước Thiện Mạnh Thiện
Quốc Minh Ngọc Hiển Quang Khải
Trí Hữu Trí Dũng Phương Nam
Gia Cảnh Cao Thọ Tường Lâm
Quang Minh Trung Hải Thanh Long
Công Luận Thành Sang Chế Phương
Phúc Sinh An Khang Bảo Hoàng
Hòa Thái Hữu Hoàng Chí Khang
Lam Phương Thuận Phong Hải Dương
Minh Trung Ngọc Danh Trung Thành
Hoài Thanh Thịnh Cường Tâm Thiện
Trường An Ðông Nguyên Hữu Nghĩa
Thanh Huy Trường Sơn Quốc Tuấn
Thụ Nhân Thuận Thành Việt Khoa
Minh Ân Ðình Phú Khánh Hoàng
Quốc Hùng Hải Ðăng Phước Nhân
Quang Thạch Minh Dũng Duy Tâm
Hồng Giang Trọng Kim Tấn Sinh
Ðại Dương Việt Phong Khánh Giang
Công Lý Bảo Chấn Hữu Hùng
Hữu Trung Trung Nghĩa Việt Duy
Hữu Long Minh Khang Việt Quyết
Mạnh Ðình Gia Thiện Bá Phước
Hữu Tường Thế Tường Quảng Thông
Lâm Vũ Trí Thắng Duy Cường
Việt Cường Trọng Nhân Thiên Mạnh
Ðình Toàn Ngọc Hải Trung Hiếu
Nguyên Khôi Thiên An Hiếu Phong
Mạnh Hà Yên Bình Minh Dân
Duy Bảo Phúc Hòa Tường Phát
Chấn Phong Công Luật Hữu Chiến
Trường Vũ Việt Phương Thành Danh
Gia Hòa Chấn Hưng Minh Lý
Thụy Du Trung Anh Xuân Khoa
Nguyên Giáp Gia Cẩn Sơn Tùng
Tuấn Minh Nguyên Lộc Nam Phi
Ngọc Tuấn Cường Thịnh Anh Quốc
Bảo Tín Gia Lập Anh Ðức
Bảo Huỳnh Hải Giang Minh Tú
Minh Vương Ðức Long Bá Kỳ
Vĩnh Ân Nguyên Ðan Thái Sơn
Gia Hoàng Tuấn Hoàng Quý Vĩnh
Khánh Phi Minh Nhật Minh Ðan
Thiên Phú Tôn Lễ Trọng Hiếu
Uy Phong Hữu Cường Quốc Bảo
Nhật Tấn Tuấn Kiệt Tường Nguyên
Huy Vũ Thiên Bửu Vĩnh Luân
Thiện Tâm Nam Thanh Ðức Tường
Quốc Trường Thành Ðạt Anh Khoa
Xuân Trung Hiệp Vũ Minh Kiệt
Ðình Hảo Tuấn Thành Hữu Cương
Duy Thạch Mạnh Chiến Ngọc Khôi
Trường Phát Thiện Khiêm Hiệp Hà
Thanh Tuấn Tấn Thành Ðăng Minh
Kiến Ðức Quốc Anh Uy Phong
Tấn Trương Quốc Trụ Hữu Bảo
Trung Dũng Việt An Ðình Quảng
Ðức Duy Hồng Ðăng Thanh Sơn
Tùng Minh Quốc Khánh Phúc Tâm
Quang Thịnh Tường Anh Tùng Châu
Phước Lộc Ngọc Huy Trường Long
Vạn Thông Huy Tường Hữu Trí
Quang Vũ Công Lộc Nhật Hồng
Bá Lộc Việt Thông Thế Anh
Hoài Tín Quang Ninh Xuân Hòa
Công Hiếu Hoàng Dũng Nhật Hùng
Ðức Bằng Khánh Văn Thanh Minh
Hữu Phước Bảo Sơn Việt Khôi
Thanh Hải Nhật Huy Ðức Minh
Công Ân Thái Minh Hồng Nhật
Duy An Tấn Tài Hải Long
Quang Lâm Phụng Việt Công Vinh
Sơn Hà Tuấn Dũng Gia Thịnh
Bảo Hòa Liên Kiệt Nam Nhật
Phước An Thế Trung Hải Sơn
Danh Sơn Thanh Hậu Thiên Trí
Công Hải Khắc Triệu Chí Kiên
Quốc Phương Ngọc Quang Lâm Viên
Khắc Tuấn Nhật Quốc Hiếu Thông
Viễn Ðông Ðình Nguyên Quốc Bình
Ðức Hải Trường Kỳ Ðông Quân
Trung Kiên Thế Dân Nam An
Ðức Phi Minh Vũ Ðức Trung
Hạo Nhiên Bá Thành Huy Thành
Kiên Bình Duy Cương Anh Tài
Trường Phúc Tấn Nam Quang Tú
Thái Sang Quốc Hạnh Xuân Hiếu
Xuân Hãn Phương Triều Tất Hiếu
Văn Minh Tân Phước Huy Khiêm
Ðông Phong Vương Triều Gia Ân
Anh Vũ Ðức Bình Anh Sơn
Chiêu Phong Việt Hồng Ðức Phú
Xuân Vũ Vương Triệu Thường Kiệt
Phi Hùng Bình Quân Vĩnh Thọ
Hồng Phát Duy Ngôn Hữu Toàn
Nam Tú Ðức Quảng Ðức Khang
Hiệp Hào Vương Việt Thành Long
Duy Hùng Minh Khôi Công Giang
Hiếu Liêm Thanh Liêm Quốc Mạnh
Thành Vinh Ðại Ngọc Thế Phúc
Khôi Vĩ Ðình Diệu Việt Chính
Hữu Từ Tuấn Khanh Duy Quang
Tuấn Ðức Hoàng Thái Huy Chiểu
Quang Trọng Trọng Duy Chí Giang
Ðình Trung Hoàng Lân Khải Tâm
Xuân Sơn Viết Sơn Hoàng Hải
Xuân Minh Ðức Hòa Hưng Ðạo
Minh Cảnh Nam Dương Giang Thiên
Minh Tiến Công Phụng Bá Cường
Tường Lĩnh Cao Nghiệp Vương Gia
Nhật Tiến Nam Thông Quang Linh
Ngọc Khương Ðình Chương Duy Thắng
Thiên Ðức Tường Lân Quang Đông
Phúc Khang Trọng Hà Vạn Thắng
Bảo An Bá Tùng Việt Khang
Gia Kiên Chiến Thắng Ðông Hải
Cao Minh Minh Khánh Thiện Ðức
Ngọc Minh Viễn Phương Trường Nhân
Trọng Vinh Long Giang Hoài Bắc
Trí Hào Phi Cường Quang Triệu
Gia Hiệp Vinh Diệu Gia Minh
Nam Hải Hồng Thụy Quang Trung
Bách Du Nhật Duy Duy Hải
Tùng Linh Ðức Kiên Quang Hùng
Công Hào Gia Hưng Trọng Nghĩa
Mạnh Thắng Khải Ca Duy Cẩn
Hồng Quý Việt Hoàng Anh Khải
Vũ Minh Ðình Nhân Phước Nguyên
Phúc Ðiền Ðức Anh Thiên Hưng
Minh Quân Vĩnh Hưng Khắc Trọng
Nhật Dũng Thế Hùng Thanh Phi
Ngọc Ngạn Duy Tân Khánh Minh
Quốc Vũ Gia Kiệt Phi Long
Cao Sơn Ngọc Cường Nhật Thịnh
Phúc Thịnh Yên Bằng Ðức Chính
Trường Nam Việt Sơn Kim Phú
Gia Huấn Hào Nghiệp Trường Thành
Thanh Phong Quốc Phong Tuấn Long
Minh Ðức Anh Việt Trường Chinh
Hữu Khanh Chí Thành Tuấn Linh
Duy Thanh Ðức Sinh Tạ Hiền
Toàn Thắng Sỹ Phú Nguyên Khang
Chí Vịnh Hoàng Hiệp Chí Thanh
Gia Vinh Minh Toàn Ngọc Thiện
Hữu Cảnh Ðức Huy Quang Tuấn
Công Sinh Công Tráng Việt Khải
Mạnh Tuấn Quốc Mỹ Công Hoán
Hữu Ðạt Minh Tuấn Sỹ Ðan
Bình Minh Bình Nguyên Ân Lai
Hòa Hợp Khắc Việt Bảo Khánh
Phúc Nguyên Xuân Ninh Hùng Thịnh
Gia Bảo Vân Sơn Chí Nam
Thiện Sinh Việt Hùng Thành Doanh
Minh Thiện Quang Hưng Ðăng Khoa
Tuấn Khải Thành Châu Bảo Huy
Hòa Hiệp Khắc Vũ Vĩnh Toàn
Thành Nhân Huy Tuấn Quang Thái
Thắng Lợi Hồng Việt Gia Bạch
Huy Thông Việt Anh Hùng Ngọc
Minh Thuận Khắc Thành Thanh Ðạo
Mạnh Nghiêm Ðình Lộc Minh Chiến
Hữu Vĩnh Lâm Dũng Giang Nam
Ðông Sơn Việt Dương Ngọc Cảnh
Thiện Minh Công Bằng Thiện Ngôn
Trung Nhân Xuân Nam Thiên Lương
Quốc Ðại Bá Thiện Ðức Cường
Vĩnh Thụy Hữu Châu Ðình Sang
Quang Nhân Sỹ Hoàng Hoàng Giang
Ðức Quyền Thành Công Thành Ân
Thành Phương Gia Khánh Đình Chiến
Thành Thiện Hữu Khôi Hữu Minh
Quang Vinh Hải Thụy Minh Nhân
Ngọc Đại Kim Thịnh Việt Nhân
Anh Tú Tấn Trình Huy Lâm
Chí Hiếu An Nam Hữu Lương
Minh Hào Ðình Tuấn Quốc Thắng
Bá Thịnh Minh Hoàng Khởi Phong
Hoài Trung Gia Khiêm Duy Khang
Huy Việt Việt Huy Hòa Giang
Cao Sỹ Ðức Mạnh Trường Giang
Danh Văn Anh Thái Tân Long
Thái Hòa Thanh Toàn Ðức Ân
Việt Tiến Duy Mạnh Ðình Dương
Chí Dũng Bảo Ðịnh Thế An
Xuân Lộc Phong Châu Ðăng Khánh
Xuân Trường Phúc Lâm Thanh Quang
Thanh Thiên Thái Duy Ðạt Hòa
Phước Sơn Xuân Thuyết Tấn Dũng
Sơn Quân Xuân Thiện Quốc Hoài
Thanh Vinh Ðinh Lộc Mạnh Quỳnh
Hữu Khang Chấn Hùng Thanh Ðoàn
Thụy Long Minh Triệu Tiến Dũng
Ðức Trí Hùng Dũng Ðình Phúc
Khắc Ninh Thuận Toàn Minh Quốc
Thế Minh Quang Sáng Quốc Văn
Hoài Nam Ngọc Trụ Quốc Vinh
Xuân Phúc Tấn Lợi Chiêu Quân
Hoàng Lâm Minh Triết Phi Hải
Nhật Hòa Phú Bình Ðông Phương
Minh Anh Duy Khánh Minh Thắng
Anh Khôi Minh Quý Chí Sơn
Khánh Hoàn Quốc Tiến Công Thành
Kiến Văn Hải Bình Ngọc Ẩn
Lâm Trường Dũng Việt Anh Duy
Thanh Tùng Hiếu Nghĩa Tuấn Tú
Chiêu Minh Bình Ðạt Thành An
Duy Hoàng Ðại Thống Thiên Ân
Trọng Dũng Hữu Thiện Khánh Bình
Trọng Trí Thanh Vũ Kim Toàn
Thuận Phương Mạnh Cường Ngọc Thuận
Ngọc Sơn Khánh Hội An Ninh
Triệu Thái Hoàng Ngôn Kiến Bình
Nam Phương Quang Lân Thiện Luân
Mạnh Tấn Hữu Canh Cao Kỳ
Thanh Tú Hữu Nam Duy Hiếu
Minh Hải Minh Thái Đức Cao
Lương Quyền Hoàng Mỹ Sơn Lâm
Minh Hùng Quang Hải Huy Quang
Hùng Cường Kim Sơn Tuấn Ngọc
Phi Hoàng Chính Thuận Quốc Thông
Ðức Thành Hồng Đức Gia Phước
Hòa Bình Hữu Thống Tân Thành
Việt Thắng Tân Bình Thuận Phong
Trung Việt Hữu Ðịnh Gia Cần
Bảo Toàn Quang Thiên Quang Hà
Ngọc Thạch Thái Dương Minh Nghĩa
Lương Tài Duy Hiền Gia Phúc
Tiến Hiệp Ðình Thiện Quốc Việt
Thành Trung Ðình Cường Việt Quốc
Ðức Toàn Hiếu Dụng Nghĩa Hòa
Thế Duyệt Ngọc Lân Thiếu Anh
Hữu Bình Thế Sơn Mạnh Trường
Hồng Sơn Khánh Hải Huy Hà
Thiện Nhân Việt Thanh Quang Huy
Anh Quân Ngọc Quyết Phú Thịnh
Quang Dương Như Khang Thăng Long
Xuân Cung Bảo Thái Nguyên Bảo
Ðình Ðôn Ðức Nhân Ðông Dương
Nhật Nam Phú Ân Hải Quân
Nhân Nguyên Ðức Tài Bảo Châu
Anh Minh Xuân Huy Quang Dũng
Huy Kha Thống Nhất Nguyên Hạnh
Quốc Quân Tiến Hoạt Gia Nghị
Thanh Thế Tường Minh Khánh Duy
Ðức Phong Quốc Hòa Hồng Vinh
Hoàng Duệ Ðắc Di Minh Sơn
Ðức Thọ Tuấn Hải Hoàng Minh
Nhật Quân Huy Anh Mạnh Hùng
Bình An Bảo Lâm Sơn Hải
Duy Luận Khánh An Việt Long
Quảng Ðạt Hải Nguyên Thái Tân
An Nguyên Dương Anh Dũng Trí
Khôi Nguyên Thế Lâm Minh Hưng
Quốc Hoàn Thạch Tùng Hữu Tân
Thiện Ân Bảo Duy Hồ Nam
Ðức Bảo Tất Bình Thụy Miên
Minh Giang Gia Anh Minh Tân
Duy Minh Hồng Lĩnh Thành Nguyên
Quyết Thắng Hùng Anh Hải Bằng
Ðức Giang Ðức Tuấn Quốc Thành
Chí Khiêm Bảo Thạch Quang Triều
Thế Doanh Việt Phong Việt Hải
Hữu Thọ Nhật Minh Việt Cương
Quang Lộc Thiện Thanh Hoài Phong
Phúc Cường Hồng Minh Phi Ðiệp
Hiệp Hòa Minh Quang Tuấn Hùng
Chí Anh Quang Trường Minh Hiếu
Hải Nam Lập Thành Thanh Thuận

Tên bé gái 2021 / Đặt tên con gái 2021

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2021
  2. Đặt tên con trai 2021 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2021
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2021 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2021 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Phương Trang Thiên Thanh Lệ Giang
Ánh Nguyệt Trà My Thanh Mẫn
Hoàng Nguyên Thiên Thư Đơn Thuần
Phương Tâm Trung Anh Đài Trang
Minh Ngọc Tú Ly Gia Nhi
Hồng Mai Hải Thụy Khánh Quỳnh
Minh Nguyệt Thủy Tiên Khải Ca
Bạch Liên Đan Thanh Minh Tâm
Lộc Uyển Yên Mai Thiên Duyên
Tùng Linh Bảo Lan An Nhàn
Thảo Tiên Giang Thanh Bảo Ngọc
Bảo Hà Kiều Dung Đan Thu
Thùy Anh Lan Chi Việt Hà
Bích Lam Thiện Mỹ Hà Thanh
Hương Chi Mai Hiền Bạch Mai
Trúc Quân Kim Khuyên Thủy Linh
Lâm Uyên Thanh Mai Phương Thùy
Kim Quyên Như Thảo Sơn Ca
Cát Tiên Bảo Vy Đông Vy
Hồng Thu An Hạ Tuyết Vy
Tố Tâm Vân Phương Hiền Hòa
Trúc Lâm Liên Chi Huyền Anh
Hồng Giang Minh Châu Ánh Hoa
Thanh Hằng Hoàng Thư Ý Nhi
Xuân xanh Minh Phương Thanh Thảo
Tinh Tú Thi Ngôn Vân Thường
Diễm Thảo Yên Đan An Nhiên
Hải Phương Mỹ Hoàn Minh Đan
Đinh Hương Đông Trà Mỹ Yến
Ngọc Thi Ly Châu Diễm Quỳnh
Vinh Diệu Hoàng Sa Gia Linh
Ngọc Lan Bình Yên Tuyết Tâm
Quỳnh Dao Mai Chi Kim Ngọc
Đức Hạnh Tường Vy Nhất Thương
Hồng Đăng Kỳ Diệu Phong Lan
Nhật Phương Vân Trang Lâm Oanh
Hạ Băng Thiên Thanh Hằng Nga
Vy Lam Thùy Vân Ngọc Khuê
Nhật Dạ Vân Phi Anh Thảo
Nghi Xuân Thùy Dương Bảo Châu
Mai Khôi Ngọc Yến Bảo Bình
Trúc Đào Uyên Nhi Thảo Nguyên
Kim Oanh Thiên Nga Thu Thủy
Hoàng Lan Đan Quỳnh Bạch Kim
Tâm Hằng Thiên Mỹ Thường Xuân
Hạ Giang Bạch Vân Khánh Thủy
Đoan Trang Mai Hạ Bích Thoa
Lê Quỳnh Huyền Diệu Vân Du
Quỳnh Chi Bình Minh Thụy Du
Hoa Tranh Kim Tuyến Phi Nhạn
Đoan Thanh Quỳnh Trâm Quế Thu
Minh Thương Thụy Miên Thu Phong
Song Oanh Quỳnh Hương Yên Nhi
Bảo Thoa Mỹ Nhân Bảo Trân
Yên Bằng Phương Uyên Linh Hà
Thu Nhiên Linh San Nhật Lệ
Khánh Ngọc Hồng Bạch Thảo Thu Vọng
Ngọc Mai Anh Vũ Kim Hoa
Nhật Mai Huyền Trang Thanh Xuân
Chi Mai Hoàng Hà Kim Ngân
Di Nhiên Hoàng Oanh Nguyệt Cát
Linh Chi Lệ Băng Thiên Lam
Yến Trâm Thảo Nghi Ban Mai
Thảo Linh Thi Xuân Lệ Quyên
Lam Giang Thanh Hương Kim Thông
Phượng Nhi Hiền Chung Thục Khuê
Trúc Quỳnh Hương Giang Tố Quyên
An Khê Ngọc Hà Diễm Thư
Ấu Lăng Thu Hằng Lưu Ly
Kim Đan Yến Trang Phương Phương
Băng Tâm Bích Ngân Ánh Hồng
Nguyệt Quế Khánh Giang Vàng Anh
Bảo Trâm Nhật Hạ Thiên Giang
Đông Nghi Tuyết Lan Mai Lan
Lan Trúc Liên Hương Kim Tuyết
Thanh Thủy Hoài Vỹ Hiền Nhi
Tú Anh Hướng Dương Vành Khuyên
Bích Ngọc Hoài Phương Hương Ly
Huyền Thoại Linh Lan Hoạ Mi
Hoàng Xuân Lệ Thu Khải Tâm
Hải Dương Giao Hưởng Diệu Huyền
Dạ Nguyệt Uyển Khanh Hạnh Nhơn
Vân Hà Lam Tuyền Ngân Hà
Diệu Hiền Thiên Hoa Hồng Liên
Song Lam Hoàng Kim Tuyền Lâm
Thục Tâm Tuyết Băng Diên Vỹ
Hiểu Lam Thanh Phương Cát Tường
Tuệ Nhi Thủy Nguyệt Bạch Tuyết
Xuân Thủy Hạc Cúc Song Kê
Tiểu My Quỳnh Lam Cam Thảo
Phương Chi Từ Dung Thanh Thu
Tuệ Lâm Hạnh Dung Khuê Trung
Đông Tuyền Tùng Lâm Trúc Linh
Hạnh Trang Mỹ Trâm Thiên Kim
Phương Thảo Ngọc Huyền Nguyệt Uyển
Nguyên Thảo Hoài An Hồng Nhạn
Thảo Nhi Phương Nghi Ái Linh
Hải Miên Ngọc Bích Đan Tâm
Ngọc Quỳnh Tố Nga

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Thiên Thanh trời xanh
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng
Trà My một loài hoa đẹp Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ
Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi Thiên Thư sách trời
Đơn Thuần đơn giản Phương Tâm tấm lòng đức hạnh
Trung Anh trung thực, anh minh Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa
Minh Ngọc ngọc sáng Tú Ly khả ái
Gia Nhi bé cưng của gia đình Hồng Mai hoa mai đỏ
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Khánh Quỳnh nụ quỳnh
Minh Nguyệt trăng sáng Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Khải Ca khúc hát khải hoàn Bạch Liên sen trắng
Đan Thanh nét vẽ đẹp Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Lộc Uyển vườn nai Yên Mai hoa mai đẹp
Thiên Duyên duyên trời Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Bảo Lan hoa lan quý An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ
Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ Giang Thanh dòng sông xanh
Bảo Ngọc ngọc quý Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Đan Thu sắc thu đan nhau
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau
Việt Hà sông nước Việt Nam Bích Lam viên ngọc màu lam
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Hà Thanh trong như nước sông
Hương Chi cành thơm Mai Hiền đoá mai dịu dàng
Bạch Mai hoa mai trắng Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Thủy Linh sự linh thiêng của nước
Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng Thanh Mai quả mơ xanh
Phương Thùy thùy mị, nết na Kim Quyên chim quyên vàng
Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền Sơn Ca con chim hót hay
Cát Tiên may mắn Bảo Vy vi diệu quý hóa
Đông Vy hoa mùa đông Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ
An Hạ mùa hè bình yên Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Vân Phương vẻ đẹp của mây
Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng Trúc Lâm rừng trúc
Liên Chi cành sen Huyền Anh tinh anh, huyền diệu
Hồng Giang dòng sông đỏ Minh Châu viên ngọc sáng
Ánh Hoa sắc màu của hoa Thanh Hằng trăng xanh
Hoàng Thư quyển sách vàng Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu
Xuân xanh mùa xuân trẻ Minh Phương thơm tho, sáng sủa
Thanh Thảo cỏ xanh Tinh Tú sáng chói
Thi Ngôn lời thơ đẹp Vân Thường áo đẹp như mây
Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp Yên Đan màu đỏ xinh đẹp
An Nhiên thư thái, không ưu phiền Hải Phương hương thơm của biển
Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Đinh Hương một loài hoa thơm Đông Trà hoa trà mùa đông
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Ngọc Thi vần thơ ngọc
Ly Châu viên ngọc quý Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh
Vinh Diệu vinh dự Hoàng Sa cát vàng
Gia Linh sự linh thiêng của gia đình Ngọc Lan hoa ngọc lan
Bình Yên nơi chốn bình yên. Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Mai Chi cành mai
Kim Ngọc ngọc và vàng Đức Hạnh người sống đức hạnh
Tường Vy hoa hồng dại Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ Kỳ Diệu điều kỳ diệu
Phong Lan hoa phong lan Nhật Phương hoa của mặt trời
Vân Trang dáng dấp như mây Lâm Oanh chim oanh của rừng
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Thiên Thanh trời xanh
Hằng Nga chị Hằng Vy Lam ngôi chùa nhỏ
Thùy Vân đám mây phiêu bồng Ngọc Khuê danh gia vọng tộc
Nhật Dạ ngày đêm Vân Phi mây bay
Anh Thảo tên một loài hoa Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Thùy Dương cây thùy dương Bảo Châu hạt ngọc quý
Mai Khôi ngọc tốt Ngọc Yến loài chim quý
Bảo Bình bức bình phong quý Trúc Đào tên một loài hoa
Uyên Nhi bé xinh đẹp Thảo Nguyên đồng cỏ xanh
Kim Oanh chim oanh vàng Thiên Nga chim thiên nga
Thu Thủy nước mùa thu Hoàng Lan hoa lan vàng
Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ Bạch Kim vàng trắng
Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình Thiên Mỹ sắc đẹp của trời
Thường Xuân tên gọi một loài cây Hạ Giang sông ở hạ lưu
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Khánh Thủy nước đầu nguồn
Đoan Trang đoan trang, hiền dịu Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích Lê Quỳnh đóa hoa thơm
Huyền Diệu điều kỳ lạ Vân Du Rong chơi trong mây
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Bình Minh buổi sáng sớm
Thụy Du đi trong mơ Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng Phi Nhạn cánh nhạn bay
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp
Quế Thu thu thơm Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2021 Thu Phong gió mùa thu
Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2021 Quỳnh Hương một loài hoa thơm
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Bảo Thoa cây trâm quý
Mỹ Nhân người đẹp Bảo Trân vật quý
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu.
Linh Hà dòng sông linh thiêng Thu Nhiên mùa thu thư thái
Linh San tên một loại hoa Nhật Lệ tên một dòng sông
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Kim Hoa hoa bằng vàng
Nhật Mai hoa mai ban ngày Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Chi Mai cành mai
Hoàng Hà sông vàng Kim Ngân vàng bạc
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Hoàng Oanh chim oanh vàng
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Linh Chi thảo dược quý hiếm
Lệ Băng một khối băng đẹp Thiên Lam màu lam của trời
Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá Thảo Nghi phong cách của cỏ
Ban Mai bình minh Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ
Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân Lệ Quyên chim quyên đẹp
Lam Giang sông xanh hiền hòa Thanh Hương hương thơm trong sạch
Kim Thông cây thông vàng Phượng Nhi chim phượng nhỏ
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Thục Khuê tên một loại ngọc
Trúc Quỳnh tên loài hoa Hương Giang dòng sông Hương
Tố Quyên Loài chim quyên trắng An Khê địa danh ở miền Trung
Ngọc Hà dòng sông ngọc Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Lưu Ly một loài hoa đẹp Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên
Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2021 Phương Phương vừa xinh vừa thơm
Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2021
Ánh Hồng ánh sáng hồng Nguyệt Quế một loài hoa
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Vàng Anh tên một loài chim
Bảo Trâm cây trâm quý Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ
Thiên Giang dòng sông trên trời Đông Nghi dung mạo uy nghiêm
Tuyết Lan lan trên tuyết Mai Lan hoa mai và hoa lan
Lan Trúc tên loài hoa Liên Hương sen thơm
Kim Tuyết tuyết màu vàng Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Hiền Nhi bé ngoan của gia đình
Tú Anh xinh đẹp, tinh anh Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Vành Khuyên tên loài chim Bích Ngọc ngọc xanh
Hoài Phương nhớ về phương xa Hương Ly hương thơm quyến rũ
Huyền Thoại như một huyền thoại Linh Lan tên một loài hoa
Hoạ Mi chim họa mi Hoàng Xuân xuân vàng
Lệ Thu mùa thu đẹp Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Hải Dương đại dương mênh mông Giao Hưởng bản hòa tấu
Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ Dạ Nguyệt ánh trăng
Uyển Khanh một cái tên xinh xinh Hạnh Nhơn đức hạnh
Vân Hà mây trắng, ráng đỏ Lam Tuyền dòng suối xanh
Ngân Hà dải ngân hà Diệu Hiền hiền thục, nết na
Thiên Hoa bông hoa của trời Hồng Liên sen hồng
Song Lam màu xanh sóng đôi Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu
Tuyết Băng băng giá Diên Vỹ hoa diên vỹ
Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch
Cát Tường luôn luôn may mắn Tuệ Nhi cô gái thông tuệ
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Bạch Tuyết tuyết trắng
Xuân Thủy nước mùa xuân Hạc Cúc tên một loài hoa
Song Kê hai dòng suối Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm Cam Thảo cỏ ngọt
Phương Chi cành hoa thơm Từ Dung dung mạo hiền từ
Thanh Thu mùa thu xanh Tuệ Lâm rừng trí tuệ
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông Tùng Lâm rừng tùng
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Mỹ Trâm cây trâm đẹp Thiên Kim nghìn lạng vàng
Phương Thảo cỏ thơm Ngọc Huyền viên ngọc đen
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng
Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa
Thảo Nhi người con hiếu thảo Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho
Ái Linh Tình yêu nhiệm màu Hải Miên giấc ngủ của biển
Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh Đan Tâm tấm lòng son sắt
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Tố Nga người con gái đẹp
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp