Tên bé gái hay năm 2020 họ trần

Ngoài xem mệnh, bố mẹ cũng nên xem tuổi trước khi quyết định sinh con. Bố mẹ có tuổi hợp thì rất tốt, gặp tuổi xung thì không nên quyết định sinh con vào năm 2021, bởi vì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tên bé gái hay năm 2020 họ trần Khánh HộiPhi HùngCảnh TuấnPhúc LâmHùng AnhThái TânCông SơnDuy ThôngÐức...

Có thể bạn quan tâm:

Ngoài xem mệnh, bố mẹ cũng nên xem tuổi trước khi quyết định sinh con. Bố mẹ có tuổi hợp thì rất tốt, gặp tuổi xung thì không nên quyết định sinh con vào năm 2021, bởi vì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Tên bé gái hay năm 2020 họ trần

Khánh Hội Phi Hùng Cảnh Tuấn
Phúc Lâm Hùng Anh Thái Tân
Công Sơn Duy Thông Ðức Sinh
Tường Lâm Ðông Nguyên Tuấn Kiệt
Quang Hải Sơn Quân Ðức Chính
Quốc Huy Trường Thành Chí Nam
Hữu Thắng Anh Tùng Quang Thạch
Trung Việt Minh Trung Tuấn Thành
Kiên Cường Bảo Khánh Thăng Long
Quốc Mạnh Hữu Minh Trọng Vinh
Ðình Luận Phú Thịnh Phước Sơn
Cao Sơn Quốc Tiến Ðức Long
Kiến Bình Đăng Quang Ðình Diệu
Gia Cảnh Bảo Chấn Kiến Ðức
Hoàng Hải Tiến Hiệp Xuân Lộc
Ngọc Ðoàn Ðình Sang Minh Sơn
Phi Ðiệp Ðình Toàn Quang Hòa
Bảo Giang Anh Tú Huy Phong
Chí Khiêm Nguyên Khôi Ngọc Đại
Quang Triệu Thanh Hậu Minh Thiện
Thành Ðạt Minh Ân Bá Kỳ
Thái Ðức Nhật Quang Khắc Tuấn
Gia Kiệt Gia Thịnh Thanh Thế
Quốc Ðiền Duy Khiêm Vinh Diệu
Chế Phương Công Hậu Duy Hiền
Minh Ðức Gia Phước Sỹ Hoàng
Ðình Cường Quang Trung Quốc Hiển
Vạn Thông Phước An Duy Thành
Bách Du Hữu Phước Gia Kiên
Nam Việt Việt Phương Nam Thanh
Uy Phong Ngọc Thuận Hữu Cường
Khắc Ninh Anh Việt Huy Khánh
Thế Dân Minh Thắng Hồng Phát
Tuấn Khải Chí Dũng Ðinh Lộc
Ðình Hảo Công Lộc Gia Ân
Gia Thiện Ngọc Danh Bảo Duy
Công Hoán Ðình Tuấn Gia Huấn
Hữu Hạnh Quốc Hải Khánh Phi
Mạnh Tấn Nhật Huy Thiện Ðức
Anh Khải Ðình Thắng Lương Quyền
Hữu Trung Minh Kỳ Thuận Phương
Tuấn Linh Ân Thiện Ðức Phi
Hữu Cương Công Hào Quang Vinh
Vĩnh Hưng Xuân Thiện Nhật Quốc
Ðức Quảng Việt Thắng Ðông Hải
Việt Long Vương Việt Hùng Cường
Nam Hải Bảo Long Thanh Thiên
Huy Lĩnh Trọng Khánh Minh Huấn
Hòa Hợp Thụy Du Chí Vịnh
Thiện Khiêm Thường Kiệt Minh Huy
Duy Ngôn Huy Tuấn Trọng Việt
Hiệp Hà Việt Thái Duy Hải
Phú Bình Ðức Huy Khắc Thành
Tường Vinh Hào Nghiệp Vĩnh Hải
Tấn Dũng Quang Ðạt Cao Minh
Hữu Canh Bảo Châu Phúc Nguyên
Quốc Hạnh Gia Hùng Thiện Tâm
Ðông Phương Minh Chiến Hiệp Hào
Chiêu Quân Ðức Cường Hải Giang
Chí Khang Xuân Khoa Gia Bảo
Hữu Bình Toàn Thắng Mạnh Nghiêm
Việt Huy Trường Nhân Ðức Duy
Thanh Thuận Trung Hiếu Ðức Quang
Quốc Hùng Quốc Thiện Tường Phát
Khắc Trọng Hữu Thọ Ðức Phong
Long Quân Duy An Lương Tài
Ðại Ngọc Thế Phúc Minh Triết
Ðình Lộc Gia Minh Bảo Thái
Quang Thắng Tân Phước Quang Thiên
Tuấn Dũng Tuấn Tú Quốc Hiền
Ngọc Hiển Minh Quân Nam Phi
Duy Hiếu Hữu Chiến Hữu Tâm
Quốc Bảo Cường Thịnh Ngọc Khang
Minh Vương Nam Thông Hữu Tài
Ðức Khải Ngọc Thạch Tuấn Khanh
Xuân Kiên Sỹ Ðan Việt Phong
Xuân Trường Công Tuấn Mạnh Tuấn
An Ninh Thanh Tùng Tiến Võ
Chí Sơn Trọng Hiếu Vĩnh Toàn
Quốc Toản Ðại Hành Mạnh Ðình
Gia Bình Việt Thanh Bá Thiện
Trọng Duy Yên Bình Phi Hoàng
Quang Ðức Viễn Ðông Hải Ðăng
Ðức Minh Hoài Nam Tiến Ðức
Ðông Dương Vạn Thắng Hoàng Linh
Trọng Dũng Xuân Hiếu Minh Kiệt
Huy Vũ Hoàng Nam Minh Khôi
Thanh Sơn Mạnh Quỳnh Hồng Việt
Việt Cường Trọng Nghĩa Quốc Việt
Công Phụng Trường Kỳ Minh Thuận
Duy Cương Tấn Sinh Triều Thành
Khải Hòa Minh Lý Hữu Thiện
Gia Cẩn Chiêu Minh Công Luận
Hoàng Phát Thành Công Minh Hòa
Tất Bình Xuân Vũ Trường Phát
Anh Tuấn Tường Lân Huy Việt
Thanh Vũ Việt Ngọc Tường Nguyên
Tâm Thiện Bá Tùng Hoài Phong
Bình Nguyên Hữu Hiệp Việt Cương
Quang Bửu Thống Nhất Thanh Liêm
An Tường Khánh Huy Huy Thành
Giang Thiên Thành Ân Thế Tường
Hữu Khang Sơn Tùng Quang Lân
Ngọc Khương Quang Lộc Quang Tài
Chấn Phong Phú Ân Lâm Viên
Quốc Văn Thanh Quang Tùng Quang
Hữu Trác Ngọc Cường Bảo Huỳnh
Minh Tân Quốc Thành Quốc Vũ
Uy Vũ Phương Triều Bảo Hiển
Thế Lâm Cao Tiến Tấn Thành
Lâm Trường Hồ Nam Tuấn Hoàng
Tất Hiếu Phú Hải Khánh Duy
Bá Thịnh Việt Thông Khắc Vũ
Quốc Trung Ngọc Ngạn Vân Sơn
Mạnh Cương Văn Minh Thành Danh
Hoàng Khang Hoàng Duệ Khắc Minh
Hiệp Hòa Minh Hưng Xuân Hãn
Minh Quý Gia Phúc Minh Trí
Thiên Lương Thiện Ngôn Bảo Huy
Quốc Trường Thanh Ðoàn Việt Hoàng
Hoài Bắc Minh Chuyên Kiên Bình
Tuấn Ðức Trí Thắng Quốc Hoàng
Hồng Vinh Trung Thành Phúc Hưng
Trường Sơn Danh Sơn Xuân Cao
Hồng Lĩnh Trường Nam Quang Hùng
Trọng Chính Quang Thái Quang Minh
Tùng Châu Quang Linh Hồng Quang
Ðức Thọ Hoàng Mỹ Ðại Thống
Xuân Hòa Mạnh Hà Tấn Lợi
Việt An Quốc Minh Chấn Hùng
Hoàng Giang Gia Anh Quốc Trụ
Ðức Toản Trung Dũng Hiếu Liêm
Trọng Kiên Ngọc Lân Chí Giang
Quang Nhật Quốc Hòa Tùng Lâm
Gia Ðức Sơn Lâm Chính Thuận
Vĩnh Ân Thành Trung Thanh Ðạo
Việt Dương Công Sinh Quang Anh
Vinh Quốc Hoàng Vương Kim Toàn
Việt Khang Duy Tân Hữu Trí
Duy Luận Bảo Thạch Thanh Tú
Thuận Phong Minh Anh Phúc Thịnh
Minh Khang Kim Long Trường Phúc
Ngọc Thiện Ðông Quân Việt Khôi
Thiên Hưng Nam Nhật Phi Long
Ðăng An Khải Tâm Trường Vũ
Phúc Duy Hữu Lương An Nam
Xuân Thái Gia Cần Tuấn Hải
Mạnh Thắng Hùng Thịnh Ðình Chương
Chính Hữu Minh Khánh Kim Sơn
Duy Khánh Minh Quang Thanh Huy
Hải Nam Thanh Hải Triệu Thái
Anh Thái Minh Thạc Lâm Dũng
Hữu Lễ Như Khang Nhật Quân
Minh Hào Hùng Ngọc Anh Duy
Công Lý Triều Vĩ Duy Hùng
Bá Thành Thiên Ðức Cao Kỳ
Duy Khang Minh Tuấn Quảng Thông
Phước Lộc Phúc Cường Thái Sơn
Hữu Hùng Công Lập Quốc Thịnh
Hồng Nhật Hưng Ðạo Hồng Đức
Khải Ca Trí Hào Bình Quân
Minh Vũ Phúc Tâm Vĩnh Thọ
Thụy Long Khánh Hoàng Tuấn Anh
Thành Phương Thiên Phú Việt Hải
Ðức Tâm Duy Thanh Thiệu Bảo
Thế An Sỹ Phú Ðức Phú
Xuân Phúc Thành Châu Ðình Nhân
Ðăng Ðạt Huy Hoàng Hải Bằng
Thái Duy Ðức Bảo Hữu Tân
Huy Chiểu Thành Vinh Trí Minh
Ðăng Khánh Uy Phong Quang Trọng
Chí Hiếu Quốc Phương Thế Vinh
Trường Giang Thuận Anh Huy Quang
Hoài Thanh Nghĩa Dũng Ðại Dương
Hoàng Khôi Thụy Miên Bảo Hoàng
Hữu Nam Thiên Trí Công Tráng
Quốc Tuấn Huy Lâm Bình Minh
Chiêu Phong Hoàng Hiệp Anh Vũ
Thiên Ân Trí Hữu Hồng Ðăng
Hoàng Thái Đình Chiến Long Vịnh
Duy Tâm Bình Ðạt Ðình Hợp
Tấn Trương Nghĩa Hòa Cao Nghiệp
Việt Anh Quốc Ðại Minh Dân
Gia Vinh Trọng Trí Hữu Long
Tôn Lễ Tùng Linh Hoài Tín
Công Ân Mạnh Chiến Thành Lợi
Trung Hải Duy Thắng Quang Nhân
Cao Thọ Bá Long Sơn Hải
Ðức Bằng Khởi Phong Hải Quân
Hồng Giang Hồng Minh Xuân Huy
Thanh Toàn Nhật Hồng Minh Nhật
Nhật Tiến Khắc Duy Hùng Phong
Quốc Phong Trọng Nhân Gia Lập
Ngọc Sơn Hoàng Quân Khắc Việt
Ngọc Ẩn Khánh Bình Ðạt Hòa
Thế Anh Hiếu Thông Viết Sơn
Thế Duyệt Khánh Minh Thuận Toàn
Ðức Thắng Thanh Long Bảo An
Chí Bảo Ðắc Di Nhật Thịnh
Dũng Việt Minh Cảnh Bá Cường
Nhật Tấn Thành Doanh Trung Anh
Xuân Quý Kiến Văn Hiếu Dụng
Anh Khôi Ðình Quảng Trí Dũng
Minh Tú Hải Sơn Trung Nguyên
Minh Giang Chấn Hưng Quang Tú
Thạch Tùng Quốc Vinh Tấn Trình
Quốc Hoàn Trọng Kim Trọng Tấn
Anh Dũng Hòa Thái Tùng Minh
An Khang Chí Thành Thiên An
Hoàng Minh Tùng Anh Bảo Lâm
Thụ Nhân Xuân Bình Hoàng Dũng
Gia Hưng Bình An Thuận Thành
Tuấn Tài Tấn Nam Lam Phương
Tường Minh Tuấn Việt Tân Thành
Quốc Hoài Danh Văn Tường Lĩnh
Mạnh Dũng Quốc Hưng Cao Phong
Trường An Nam Lộc Thanh Phi
Thiếu Anh Hồng Thụy Nguyên Phong
Trường Vinh Hoài Trung Việt Duy
Trí Hùng Ngọc Hải Vũ Anh
Thiên Bửu Ngọc Tuấn Bảo Sơn
Bảo Hòa Thế Minh Hoàng Việt
Hồ Bắc Quốc Bình Gia Phong
Thanh Vinh Khôi Vĩ Hữu Hoàng
Hữu Bảo Trung Kiên Sơn Quyền
Khánh An Hoàng Ân Hạo Nhiên
Quốc Quân Ngọc Quang Hữu Châu
Ðức Kiên Kiên Trung Chiến Thắng
Gia Khánh Nguyên Lộc Hữu Khanh
Nam Phương Khánh Giang Phước Nguyên
Tường Anh Quốc Thắng Thiện Dũng
Duy Thạch Bảo Tín Minh Hải
Liên Kiệt Hoài Việt Quang Thuận
Ðức Trí Ðức Nhân Cao Sỹ
Hoàng Khải Thành Tín Quốc Thông
Ðức Giang Nhật Nam Duy Hoàng
Minh Tiến Phụng Việt Thiện Sinh
Kim Thông Hồng Quý Duy Cẩn
Chí Anh Quốc Mỹ Hồng Sơn
Tấn Phát Ðức Thành Hoàng Lâm
Nhật Hùng Ðức Trung Hùng Sơn
Nhân Nguyên Xuân Minh Khắc Triệu
Tuấn Ngọc Nhật Khương Hồng Thịnh
Ðức Tường Thịnh Cường Quang Danh
Thiện Phước Xuân Ninh Long Giang
Quý Vĩnh Duy Bảo Công Thành
Thắng Lợi Ngọc Cảnh Thái Hòa
Vũ Minh Công Hiếu Việt Chính
Vĩnh Thụy Hữu Cảnh Hữu Toàn
Duy Mạnh Anh Quân Nhất Tiến
Quang Vũ Thái Bình Gia Huy
Sơn Hà Vĩnh Luân Minh Toàn
Ðức Bình Ðông Phong Anh Sơn
Thế Trung Quốc Anh Việt Khoa
Trọng Hùng Ðình Dương Lâm Ðông
Vương Triệu Hữu Khôi Thái San
Ðình Thiện Thành Sang Việt Quốc
Khánh Hoàn Ðình Nguyên Gia Bạch
Trung Chính Bá Phước Khánh Hải
Quang Hữu Hải Nguyên Phúc Ðiền
Hòa Bình Thanh Hào Công Giang
Công Bằng Ðông Sơn Hữu Từ
Phú Hiệp Chí Kiên Tuấn Châu
Xuân Thuyết Tấn Khang Hoàng Long
Thiện Nhân Hòa Giang Duy Minh
Tất Hòa Ðức Toàn Hải Long
Tạ Hiền Xuân Cung Duy Quang
Minh Hiếu Giang Sơn Hải Phong
Trung Nghĩa Thành Thiện Thái Minh
Hòa Hiệp Tuấn Sỹ Minh Thái
Nam Hưng Xuân Trung Thiện Ân
Công Vinh Ðăng Minh Khôi Nguyên
Quang Ninh Thanh Minh Ðình Nam
Huy Kha Ðắc Trọng Ðắc Thành
Gia Hiệp Ngọc Thọ Từ Ðông
Bá Lộc Tiến Hoạt Tuấn Trung
Việt Hùng Gia Hòa Trung Ðức
Anh Minh Hữu Tường Tuấn Hùng
Nguyên Khang Yên Bằng Ðức Anh
Thế Sơn Gia Khiêm Nam An
Nhật Minh Minh Nghĩa Danh Thành
Tuấn Minh Việt Quyết Bảo Toàn
Phúc Khang Ðình Phú Thế Dũng
Thiện Luân Quang Khải Trọng Hà
Hải Thụy Chí Công Việt Dũng
Thái Dương Thế Hùng Hữu Vĩnh
Quang Trường Nguyên Bảo Tiểu Bảo
Lạc Phúc Minh Triệu Quyết Thắng
Ðức Khiêm Minh Ðan Việt Hồng
Thuận Phong Khánh Nam Thành Long
Tân Bình Quang Sáng Mạnh Hùng
Minh Hùng Phúc Sinh Tân Long
Phi Hải Hữu Vượng Thành Nhân
Anh Khoa An Nguyên Anh Quốc
Anh Tài Minh Thông Ðăng Khoa
Thiện Giang Hùng Dũng Phú Hùng
Phi Cường Nhật Duy Duy Cường
Ân Lai Quang Huy Mạnh Cường
Quang Lâm Xuân Nam Hoàng Lân
Trường Long Huy Khiêm Huy Anh
Phước Thiện Khải Tuấn Huy Tường
Nam Tú Quốc Khánh Huy Thông
Lâm Vũ Hải Bình Minh Dũng
Hữu Ðạt Dũng Trí Viễn Phương
Ngọc Dũng Xuân Sơn Thiện Thanh
Thiện Minh Ðức Tuấn Quang Tuấn
Thanh Tuấn Hữu Thống Ðức Mạnh
Tấn Tài Trường Chinh Nguyên Hạnh
Phong Châu Đăng Khương Ðức Hòa
Khánh Văn Quảng Ðạt Bảo Quốc
Thanh Phong Nhật Hòa Ngọc Huy
Ngọc Minh Đức Cao Ðức Hải
Thế Phương Thiên Mạnh Hiếu Phong
Vương Triều Công Luật Việt Sơn
Công Hải Quốc Hiệp Tuấn Chương
Bảo Ðịnh Hải Dương Tiến Dũng
Thành Nguyên Nhật Dũng Quang Dương
Nguyên Giáp Quang Đông Xuân An
Minh Danh Minh Hoàng Quang Thịnh
Quang Hưng Ðức Tuệ Nam Sơn
Hiểu Minh Phú Hưng Nam Dương
Phương Nam Thành An Thế Doanh
Ðức Ân Nguyên Ðan Tài Ðức
Gia Hoàng Lập Thành Hữu Nghĩa
Mạnh Trường Ðình Ðôn Tuấn Long
Phúc Hòa Thành Khiêm Ngọc Khôi
Hoàng Ngôn Anh Hoàng Vương Gia
Ðức Tài Việt Nhân Việt Tiến
Ðình Phúc Ngọc Quyết Hiệp Vũ
Anh Ðức Mạnh Thiện Dương Anh
Huy Hà Minh Ðạt Hữu Ðịnh
Quang Triều Minh Nhân Ðình Trung
Giang Nam Quang Hà Minh Quốc
Thế Bình Kim Thịnh Phước Nhân
Ngọc Trụ An Cơ Trung Nhân
Chí Thanh Thái Sang Việt Khải
Việt Phong Thanh Trung Hiếu Nghĩa
Ðức Quyền Mạnh Tường Ðức Siêu
Gia Nghị Quang Dũng Ðức Khang
Thanh Toản Kim Phú Thế Quyền

Tên bé gái 2020 / Đặt tên con gái 2020

  1. Đặt tên con gái họ Nguyễn sinh năm 2020
  2. Đặt tên con trai 2019 theo tử vi khoa học phương đông hợp với mệnh mộc nhất
  3. Top 250 tên con trai họ Phạm đẹp nhất năm 2019 2020
  4. Đặt tên con trai con gái sinh 2019 hay và hợp mệnh
  5. Đặt tên bé trai 2019 phù hợp với mệnh mộc

Đặt tên con gái năm 2021
Thanh Hương Hải Thụy Cam Thảo
Liên Chi Quỳnh Chi Hồng Nhạn
Ái Linh Ngọc Khuê Đan Tâm
Hoàng Kim Hồng Giang Đông Trà
Hoạ Mi Bình Minh Hạnh Trang
Liên Hương Diễm Thảo Ánh Hồng
Bảo Thoa Thi Ngôn Thùy Dương
Hồng Liên Quỳnh Dao Nhật Dạ
Khánh Quỳnh Nhất Thương Hải Dương
Thủy Linh Khánh Ngọc Trúc Đào
Tố Quyên Đan Thu Huyền Diệu
Hải Miên Kim Oanh Bạch Liên
Khuê Trung Lê Quỳnh Thiên Thanh
Thùy Vân Ngọc Yến Tuyết Băng
Kim Tuyến Đoan Thanh Thục Tâm
Ngọc Hà Mai Khôi Hoàng Thư
Tinh Tú Yên Mai Linh Hà
Vân Hà Thảo Nghi Linh Chi
Thiên Nga Nhật Lệ Thanh Thủy
Uyên Nhi Mỹ Trâm Thiên Hoa
Cát Tường Song Lam Lệ Thu
Hoài Phương Thiên Thanh Hải Phương
Phong Lan Tú Anh Hạ Giang
Vân Trang Thu Vọng Trung Anh
Kim Khuyên Tường Vy Phương Thảo
Gia Nhi Nhật Hạ Hương Chi
Tùng Lâm Diễm Quỳnh Nhật Phương
Đức Hạnh Thiên Mỹ Quỳnh Hương
Bạch Mai Đoan Trang Nguyệt Uyển
Ngọc Huyền Tùng Linh Hồng Bạch Thảo
Mai Lan Hoàng Xuân Vành Khuyên
Thu Phong Thu Nhiên Hạ Băng
Phương Phương Lam Giang Anh Thảo
Minh Ngọc Giao Hưởng Vân Phương
Đơn Thuần Lan Trúc Hoàng Oanh
Kim Tuyết Vân Du Thảo Linh
Nguyên Thảo Mai Hạ Khánh Giang
Hoàng Nguyên Ly Châu Thanh Mai
Ý Nhi Kỳ Diệu Tuệ Nhi
Minh Phương Mỹ Yến Việt Hà
Vàng Anh Kim Ngân Hoàng Lan
Đan Thanh Lệ Băng Ngọc Lan
Ánh Hoa Hằng Nga Bích Ngân
Bảo Ngọc Yên Bằng Quỳnh Trâm
Hoài Vỹ Kim Quyên Vân Phi
Thanh Phương Thu Hằng Tuyết Vy
Giang Thanh Minh Châu Hướng Dương
Phương Nghi An Khê Yến Trang
Thụy Miên Mỹ Hoàn Lệ Quyên
Hương Giang Trúc Quân Uyển Khanh
Thiên Lam Bảo Vy Thanh Hằng
Lam Tuyền Sơn Ca Thủy Tiên
An Hạ Bảo Trâm Phượng Nhi
Quỳnh Lam Phi Nhạn An Nhàn
Xuân xanh Ngân Hà Trúc Linh
Phương Thùy Kim Ngọc Di Nhiên
Quế Thu Vinh Diệu Huyền Trang
Minh Đan Huyền Thoại Mỹ Nhân
Nhật Mai Diên Vỹ Phương Trang
Lệ Giang Thảo Nhi Nguyệt Quế
Bạch Tuyết An Nhiên Tố Nga
Thụy Du Tú Ly Đan Quỳnh
Tuyền Lâm Lâm Oanh Thảo Nguyên
Tố Tâm Bình Yên Thiên Giang
Yến Trâm Diễm Thư Linh San
Vân Thường Song Oanh Bảo Bình
Tuyết Tâm Hoài An Hiền Nhi
Thục Khuê Thiện Mỹ Thu Thủy
Tâm Hằng Thiên Duyên Ấu Lăng
Bích Ngọc Thùy Anh Hoa Tranh
Thanh Mẫn Phương Chi Phương Tâm
Linh Lan Ngọc Quỳnh Hồng Đăng
Kiều Dung Huyền Anh Đông Nghi
Ban Mai Phương Uyên Khánh Thủy
Thanh Thảo Từ Dung Hoàng Hà
Khải Tâm Thiên Kim Băng Tâm
Hiền Hòa Mai Hiền Bảo Châu
Trúc Quỳnh Yên Nhi Bạch Kim
Thanh Thu Trúc Lâm Ngọc Bích
Bảo Lan Đông Tuyền Hoàng Sa
Hạc Cúc Hiểu Lam Xuân Thủy
Minh Tâm Bạch Vân Kim Hoa
Chi Mai Tiểu My Ngọc Mai
Bích Lam Diệu Hiền Đinh Hương
Bảo Trân Mai Chi Anh Vũ
Hồng Mai Vy Lam Nguyệt Cát
Hạnh Nhơn Như Thảo Thủy Nguyệt
Tuyết Lan Thảo Tiên Thiên Thư
Gia Linh Khải Ca Lưu Ly
Bảo Hà Diệu Huyền Thường Xuân
Lộc Uyển Đài Trang Song Kê
Hà Thanh Tuệ Lâm Minh Thương
Đông Vy Minh Nguyệt Hạnh Dung
Trà My Bích Thoa Lâm Uyên
Ánh Nguyệt Kim Đan Yên Đan
Dạ Nguyệt Hương Ly Cát Tiên
Lan Chi Thi Xuân Hiền Chung
Ngọc Thi Hồng Thu Kim Thông
Thanh Xuân Nghi Xuân

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Thanh Hương hương thơm trong sạch Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển
Cam Thảo cỏ ngọt Liên Chi cành sen
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa
Ái Linh Tình yêu nhiệm màu Ngọc Khuê danh gia vọng tộc
Đan Tâm tấm lòng son sắt Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Hồng Giang dòng sông đỏ Đông Trà hoa trà mùa đông
Hoạ Mi chim họa mi Bình Minh buổi sáng sớm
Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh Liên Hương sen thơm
Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp Ánh Hồng ánh sáng hồng
Bảo Thoa cây trâm quý Thi Ngôn lời thơ đẹp
Thùy Dương cây thùy dương Hồng Liên sen hồng
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Nhật Dạ ngày đêm
Khánh Quỳnh nụ quỳnh Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Hải Dương đại dương mênh mông Thủy Linh sự linh thiêng của nước
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Trúc Đào tên một loài hoa
Tố Quyên Loài chim quyên trắng Đan Thu sắc thu đan nhau
Huyền Diệu điều kỳ lạ Hải Miên giấc ngủ của biển
Kim Oanh chim oanh vàng Bạch Liên sen trắng
Khuê Trung Phòng thơm của con gái Lê Quỳnh đóa hoa thơm
Thiên Thanh trời xanh Thùy Vân đám mây phiêu bồng
Ngọc Yến loài chim quý Tuyết Băng băng giá
Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục
Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu Ngọc Hà dòng sông ngọc
Mai Khôi ngọc tốt Hoàng Thư quyển sách vàng
Tinh Tú sáng chói Yên Mai hoa mai đẹp
Linh Hà dòng sông linh thiêng Vân Hà mây trắng, ráng đỏ
Thảo Nghi phong cách của cỏ Linh Chi thảo dược quý hiếm
Thiên Nga chim thiên nga Nhật Lệ tên một dòng sông
Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ Uyên Nhi bé xinh đẹp
Mỹ Trâm cây trâm đẹp Thiên Hoa bông hoa của trời
Cát Tường luôn luôn may mắn Song Lam màu xanh sóng đôi
Lệ Thu mùa thu đẹp Hoài Phương nhớ về phương xa
Thiên Thanh trời xanh Hải Phương hương thơm của biển
Phong Lan hoa phong lan Tú Anh xinh đẹp, tinh anh
Hạ Giang sông ở hạ lưu Vân Trang dáng dấp như mây
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Trung Anh trung thực, anh minh
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Tường Vy hoa hồng dại
Phương Thảo cỏ thơm Gia Nhi bé cưng của gia đình
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Hương Chi cành thơm
Tùng Lâm rừng tùng Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh
Nhật Phương hoa của mặt trời Đức Hạnh người sống đức hạnh
Thiên Mỹ sắc đẹp của trời Quỳnh Hương một loài hoa thơm
Bạch Mai hoa mai trắng Đoan Trang đoan trang, hiền dịu
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Ngọc Huyền viên ngọc đen
Tùng Linh cây tùng linh thiêng Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Mai Lan hoa mai và hoa lan Hoàng Xuân xuân vàng
Vành Khuyên tên loài chim Thu Phong gió mùa thu
Thu Nhiên mùa thu thư thái Hạ Băng tuyết giữa ngày hè
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Lam Giang sông xanh hiền hòa
Anh Thảo tên một loài hoa Minh Ngọc ngọc sáng
Giao Hưởng bản hòa tấu Vân Phương vẻ đẹp của mây
Đơn Thuần đơn giản Lan Trúc tên loài hoa
Hoàng Oanh chim oanh vàng Kim Tuyết tuyết màu vàng
Vân Du Rong chơi trong mây Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ
Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Ly Châu viên ngọc quý Thanh Mai quả mơ xanh
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Kỳ Diệu điều kỳ diệu
Tuệ Nhi cô gái thông tuệ Minh Phương thơm tho, sáng sủa
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Việt Hà sông nước Việt Nam
Vàng Anh tên một loài chim Kim Ngân vàng bạc
Hoàng Lan hoa lan vàng Đan Thanh nét vẽ đẹp
Lệ Băng một khối băng đẹp Ngọc Lan hoa ngọc lan
Ánh Hoa sắc màu của hoa Hằng Nga chị Hằng
Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2017 Bảo Ngọc ngọc quý
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Kim Quyên chim quyên vàng
Vân Phi mây bay Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch
Thu Hằng ánh trăng mùa thu Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết
Giang Thanh dòng sông xanh Minh Châu viên ngọc sáng
Hướng Dương hướng về ánh mặt trời Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho
An Khê địa danh ở miền Trung Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2017
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2017 Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ
Lệ Quyên chim quyên đẹp Hương Giang dòng sông Hương
Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Thiên Lam màu lam của trời Bảo Vy vi diệu quý hóa
Thanh Hằng trăng xanh Lam Tuyền dòng suối xanh
Sơn Ca con chim hót hay Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
An Hạ mùa hè bình yên Bảo Trâm cây trâm quý
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm
Phi Nhạn cánh nhạn bay An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ
Xuân xanh mùa xuân trẻ Ngân Hà dải ngân hà
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Phương Thùy thùy mị, nết na
Kim Ngọc ngọc và vàng Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại
Quế Thu thu thơm Vinh Diệu vinh dự
Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Huyền Thoại như một huyền thoại Mỹ Nhân người đẹp
Nhật Mai hoa mai ban ngày Diên Vỹ hoa diên vỹ
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Lệ Giang dòng sông xinh đẹp
Thảo Nhi người con hiếu thảo Nguyệt Quế một loài hoa
Bạch Tuyết tuyết trắng An Nhiên thư thái, không ưu phiền
Tố Nga người con gái đẹp Thụy Du đi trong mơ
Tú Ly khả ái Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Lâm Oanh chim oanh của rừng
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao
Bình Yên nơi chốn bình yên. Thiên Giang dòng sông trên trời
Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Linh San tên một loại hoa Vân Thường áo đẹp như mây
Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2018 Bảo Bình bức bình phong quý
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Hiền Nhi bé ngoan của gia đình Thục Khuê tên một loại ngọc
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Thu Thủy nước mùa thu
Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình Thiên Duyên duyên trời
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Bích Ngọc ngọc xanh
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Phương Chi cành hoa thơm
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Linh Lan tên một loài hoa
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Huyền Anh tinh anh, huyền diệu
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Ban Mai bình minh
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Khánh Thủy nước đầu nguồn
Thanh Thảo cỏ xanh Từ Dung dung mạo hiền từ
Hoàng Hà sông vàng Khải Tâm tâm hồn khai sáng
Thiên Kim nghìn lạng vàng Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng Mai Hiền đoá mai dịu dàng
Bảo Châu hạt ngọc quý Trúc Quỳnh tên loài hoa
Yên Nhi ngọn khói nhỏ Bạch Kim vàng trắng
Thanh Thu mùa thu xanh Trúc Lâm rừng trúc
Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh Bảo Lan hoa lan quý
Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông Hoàng Sa cát vàng
Hạc Cúc tên một loài hoa Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm
Xuân Thủy nước mùa xuân Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Kim Hoa hoa bằng vàng
Chi Mai cành mai Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc Bích Lam viên ngọc màu lam
Diệu Hiền hiền thục, nết na Đinh Hương một loài hoa thơm
Bảo Trân vật quý Mai Chi cành mai
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Hồng Mai hoa mai đỏ
Vy Lam ngôi chùa nhỏ Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng
Hạnh Nhơn đức hạnh Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Tuyết Lan lan trên tuyết
Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ Thiên Thư sách trời
Gia Linh sự linh thiêng của gia đình Khải Ca khúc hát khải hoàn
Lưu Ly một loài hoa đẹp Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý
Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ Thường Xuân tên gọi một loài cây
Lộc Uyển vườn nai Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa
Song Kê hai dòng suối Hà Thanh trong như nước sông
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng
Đông Vy hoa mùa đông Minh Nguyệt trăng sáng
Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh Trà My một loài hoa đẹp
Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên
Yên Đan màu đỏ xinh đẹp Dạ Nguyệt ánh trăng
Hương Ly hương thơm quyến rũ Cát Tiên may mắn
Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Ngọc Thi vần thơ ngọc
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Kim Thông cây thông vàng
Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp