Đặt tên con gái năm 2023

Việc xem năm hợp tuổi sinh con của các cặp cha mẹ sẽ gặp hai trường hợp. Một là tiểu hung nghĩa là năm sinh của con sẽ khắc tuổi với một trong hai cha hoặc mẹ. Hai là đại hung nghĩa là tuổi sinh của con sẽ xung khắc cả cha lẫn mẹ. Do đó, cha mẹ cần biết cách xem tuổi để tránh chọn phải sinh con xung khắc tuổi cha mẹ vào năm 2021 này. Đặt...

Có thể bạn quan tâm:

Việc xem năm hợp tuổi sinh con của các cặp cha mẹ sẽ gặp hai trường hợp. Một là tiểu hung nghĩa là năm sinh của con sẽ khắc tuổi với một trong hai cha hoặc mẹ. Hai là đại hung nghĩa là tuổi sinh của con sẽ xung khắc cả cha lẫn mẹ. Do đó, cha mẹ cần biết cách xem tuổi để tránh chọn phải sinh con xung khắc tuổi cha mẹ vào năm 2021 này.

Đặt tên con gái năm 2023_

Khánh An Thế Anh Quang Triệu
Tiến Ðức Minh Hưng Thiên An
Ðình Tuấn Quốc Anh Gia Phong
Ðại Ngọc Hữu Ðạt Nguyên Bảo
Mạnh Cường Ðông Nguyên Dũng Việt
Tuấn Hải Anh Dũng Quang Hữu
Thành Doanh Xuân Hiếu Thanh Tùng
Quốc Minh Hữu Nghĩa Phúc Cường
Tùng Quang Khắc Minh Thuận Phong
Ðình Ðôn Quốc Mạnh Tuấn Minh
Quang Dương Đăng Quang Thanh Sơn
Ðức Chính Hoài Trung Quang Thái
Tuấn Hùng Chính Hữu Việt Chính
Bảo Hòa Quốc Toản Quang Hải
Quang Hùng Hữu Vượng Thiện Khiêm
Ðình Nam Hoài Bắc Cao Minh
Hữu Lễ Quốc Hạnh Kiến Bình
Trí Dũng Kim Toàn Hữu Cảnh
Thanh Hậu Hữu Long Thanh Hào
An Ninh Huy Khánh Chí Sơn
Minh Tú Quốc Hiệp Thái Sơn
Liên Kiệt Trọng Khánh Tuấn Ngọc
Minh Vương Bảo Giang Huy Thông
Trọng Duy Hồng Ðăng Quốc Phong
Mạnh Dũng Minh Khang Nhân Nguyên
Triệu Thái Vương Gia Chính Thuận
Thế Phúc Minh Chuyên Thuận Toàn
Tường Lân Minh Thông Ngọc Thọ
Ðình Thắng Dũng Trí Ngọc Cường
Hồng Minh Ðình Thiện Lạc Phúc
Khải Tuấn Quốc Phương Hữu Trung
Nguyên Khang Ðinh Lộc Thuận Phương
Gia Cẩn Trung Nhân Như Khang
Ðức Minh Xuân Nam Tấn Dũng
Quốc Hoài Huy Quang Thiên Trí
Trường Kỳ Hoàng Giang Quảng Thông
Hữu Canh Quý Vĩnh Việt Long
Minh Triệu Việt Khoa Quốc Việt
Nguyên Giáp Quang Vinh Anh Khôi
Thái Tân Phúc Duy Hòa Thái
Bá Thịnh Chí Giang Tường Nguyên
Gia Phúc Ðình Quảng Gia Lập
Tùng Châu Huy Khiêm Trọng Kiên
Ngọc Minh Xuân An Tất Hòa
Hoàng Dũng Tiến Hiệp Hoàng Duệ
Trọng Hiếu Quang Ninh Thế Tường
Giang Thiên Thế Dân Minh Kiệt
Ðức Khiêm Công Hoán Khắc Vũ
Ân Lai Thanh Thuận Khánh Hội
Lam Phương Ngọc Danh Ðức Tuệ
Ðức Kiên Minh Huấn Ðông Phương
Xuân Quý Quyết Thắng Danh Sơn
Kiến Văn Cao Sơn Duy Mạnh
Minh Hải Quốc Tuấn Khắc Thành
Trường Phúc Ðức Anh Ðông Hải
Thiên Ân Khắc Việt Uy Vũ
Ðạt Hòa Ðức Phi Bá Thiện
Gia Khánh Ðình Nguyên Nguyên Hạnh
Hoàng Khang Long Vịnh Phú Hùng
Phước Nguyên Gia Hoàng Anh Hoàng
Phương Triều Danh Thành Nhật Minh
Khắc Tuấn Ðức Tuấn Nam Hải
Ngọc Quang Nhất Tiến Uy Phong
Chí Thanh Thuận Thành Ðại Dương
Ðức Bảo Ðình Phúc Việt Thắng
Lâm Ðông Hữu Cường Ðông Sơn
Duy Khang Cao Tiến Quang Linh
Khắc Triệu Thiện Ngôn Trọng Nhân
Bảo Long Anh Tùng Ðông Quân
Thiệu Bảo Khánh Nam Bá Thành
Quốc Thành Ðắc Trọng Tấn Sinh
Ðức Tường Chấn Phong Hiếu Liêm
Khánh Bình Khánh Hải Phú Hưng
Quốc Bình Ngọc Quyết Tấn Trình
Thanh Tú Phúc Lâm Duy Quang
Gia Hòa Quốc Tiến Thanh Ðoàn
Minh Tiến Hữu Thắng Thái San
Phúc Khang Khánh Hoàng Thành Lợi
Tấn Trương Hoàng Phát Phú Hải
Quang Lộc Trường Nam Anh Ðức
Chí Công Tuấn Châu Quang Ðạt
Hiệp Vũ Quang Nhật Hải Bằng
Ngọc Cảnh Chiêu Phong Tiến Dũng
Việt Quyết Sơn Tùng Nhật Duy
Hoàng Mỹ Ngọc Thuận Hữu Tài
Hồng Sơn Trường Thành Tấn Tài
Ðức Nhân Anh Sơn Bình Minh
Kim Thông Ngọc Khôi Thành Nguyên
Nhật Huy Ðức Quang Vạn Thắng
Tuấn Kiệt Thành Sang Xuân Cao
Ân Thiện Khắc Ninh Yên Bình
Ðức Khải Nam Phi Anh Quân
Ðức Mạnh Hoàng Lâm Trung Thành
Tâm Thiện Lâm Trường Gia Khiêm
Hòa Hợp Công Tuấn Thăng Long
Hoàng Ân Sỹ Ðan Nghĩa Dũng
Mạnh Thắng Quảng Ðạt Minh Tân
Long Giang Gia Cảnh Thanh Phi
Mạnh Ðình Thiên Phú Nguyên Khôi
Quang Hưng Ðức Long Thụy Miên
Tuấn Tài Phi Ðiệp Thái Sang
Phước Nhân Thanh Toản Phi Hùng
Vương Việt Bảo Tín Duy Tân
Thế Quyền Quang Trọng Hoài Việt
Xuân Khoa Nhật Quân Nam Nhật
Duy Luận Thuận Phong Hùng Phong
Vương Triều Việt Hoàng Nam Lộc
Thế Trung Tuấn Hoàng Thành An
Bình Nguyên Cao Thọ Tạ Hiền
Nhật Quốc Sơn Hà Minh Dũng
Sơn Quân Xuân Trung Hoàng Long
Tấn Phát Nam Phương Quang Huy
Tùng Anh Nhật Thịnh Vinh Diệu
Minh Nghĩa Thanh Toàn Ðăng Minh
Ðức Toản Kiên Cường Minh Giang
Xuân Trường Gia Kiên Việt Thái
Hữu Khang Minh Nhân Hữu Trác
Thành Danh Xuân Kiên Vĩnh Thụy
Quang Lâm Ðức Toàn Ðình Nhân
Ngọc Trụ Việt Nhân Quang Hà
Gia Bình Việt Anh Quốc Trường
Quốc Ðiền Bảo Hiển Ngọc Đại
Hữu Lương Quang Tài Gia Bạch
Quang Anh Trọng Chính Hoài Thanh
Ngọc Tuấn Việt An Việt Hồng
Tuấn Khanh Tất Hiếu Nguyên Lộc
Tuấn Long Bảo Quốc Ðình Toàn
Bảo Thạch Trường Phát Hữu Từ
Hùng Thịnh Huy Chiểu Thế Hùng
Xuân Thái Thanh Trung Hồng Quang
Khánh Phi Ðức Duy Quốc Hòa
Huy Kha Hạo Nhiên Đăng Khương
Thụy Du Hữu Vĩnh Phúc Hòa
Triều Thành Khôi Vĩ Ðắc Thành
Minh Huy Huy Thành Ðức Phong
Ðức Trung Phúc Tâm Công Luận
Hưng Ðạo Minh Thái Hiếu Dụng
Thế An Phước An Kiên Trung
Ngọc Ðoàn Duy Thanh Khắc Trọng
Khánh Duy Hữu Khôi Thiên Lương
Gia Hưng Trung Hải Thanh Thiên
Ðại Thống Hoàng Hiệp Gia Thịnh
Xuân Vũ Ðình Chương Minh Lý
Ðình Sang Thành Ân Ðình Hảo
Hữu Bảo Quang Vũ Thế Minh
Anh Tài Xuân Sơn Vĩnh Luân
Kim Long Hồng Phát Tuấn Tú
Sỹ Hoàng Tiến Võ Kiến Ðức
Hồng Việt Hồng Giang Văn Minh
Gia Kiệt Kim Sơn Hữu Nam
Thế Doanh Giang Nam Bá Phước
Trọng Việt Chấn Hùng Phương Nam
Danh Văn Minh Chiến Anh Minh
Trọng Hùng Quốc Hoàn Tường Lĩnh
Hữu Tân Gia Huy Bảo Lâm
Minh Tuấn Công Phụng Ðình Diệu
Hùng Sơn Hải Thụy Hữu Tâm
Lâm Vũ Bình Ðạt Toàn Thắng
Nhật Khương Quang Tuấn Tuấn Trung
Công Luật Công Giang Nhật Quang
Ðức Phú Hoàng Vương Vĩnh Hải
Mạnh Cương Minh Quý An Tường
Hồ Nam Ngọc Hải Hoàng Việt
Quang Trường Thế Duyệt Ðức Quyền
Phi Cường Quốc Thắng Ðăng Ðạt
Hoài Nam Bình Quân Hồng Đức
Mạnh Chiến Ngọc Khang Thiên Bửu
Ðức Cường Thanh Liêm Quang Sáng
Ngọc Thạch Công Sinh Minh Ðan
Phú Bình Minh Kỳ Ðức Huy
Xuân Thuyết Bảo Ðịnh Hồng Nhật
Ngọc Ẩn Ngọc Dũng Duy Tâm
Minh Cảnh Mạnh Hùng Tấn Lợi
Ðức Tài Anh Vũ Tuấn Dũng
Vạn Thông Chí Kiên Từ Ðông
Chiêu Minh Hải Quân Tuấn Khải
Thiên Ðức Công Hiếu Trường Vũ
Phi Hoàng Minh Toàn Tuấn Thành
Tài Ðức Minh Thuận Việt Huy
Anh Duy Minh Quang Chí Vịnh
Giang Sơn Hải Nguyên Thanh Phong
Tuấn Việt Ðăng An Phước Thiện
Sơn Hải Hữu Thiện Quang Minh
Huy Anh Vĩnh Toàn Duy Ngôn
Trọng Nghĩa Thành Công Chiêu Quân
Tiểu Bảo Khôi Nguyên Trung Anh
Quốc Hải Quang Lân Bảo An
Thanh Tuấn Trọng Hà Trí Minh
Quốc Mỹ Ðại Hành Tấn Thành
Thanh Long Trọng Vinh Hiếu Phong
Thắng Lợi Thường Kiệt Minh Hào
Viết Sơn Hữu Hiệp Thiện Minh
Huy Hà Triều Vĩ Hồng Vinh
Thiện Luân Hữu Thọ Hiệp Hào
Minh Quân Gia Hiệp Phú Hiệp
Thạch Tùng Thiên Hưng Quốc Ðại
Nam Tú Quốc Thiện Vũ Minh
Công Bằng Thanh Vinh Thế Phương
Trọng Dũng Duy Hải Phú Thịnh
Hữu Ðịnh Huy Phong Quang Thiên
Duy Thành Cao Nghiệp Quốc Thông
Ðắc Di Việt Dũng Thành Phương
Anh Tuấn Minh Ðức Bảo Thái
Tường Vinh Bá Tùng Thành Tín
Tuấn Ðức Xuân Hãn Minh Anh
Thái Minh Nhật Tiến Ðức Siêu
Thiện Sinh Quang Tú Quốc Hoàng
Bá Cường Tường Lâm Hải Ðăng
Bá Long Anh Khoa Quang Dũng
Tùng Minh Xuân Minh Nam Thanh
Xuân Phúc Anh Việt Phúc Hưng
Bảo Sơn Thái Dương Nhật Tấn
Trọng Tấn Mạnh Tường Việt Tiến
Mạnh Quỳnh Thái Ðức Duy Minh
Công Lộc Anh Tú Ðức Quảng
Nhật Dũng Cao Sỹ Hữu Toàn
Phú Ân Tiến Hoạt Hiểu Minh
Cao Phong Ðức Hải Trung Chính
Bình An Minh Trung Trường Chinh
Thế Vinh Ðông Phong Hoàng Minh
Xuân Huy Anh Quốc Ðình Cường
Duy Thắng Trung Dũng Chí Dũng
Thế Bình Xuân Thiện Tân Phước
Xuân Lộc Minh Hoàng Quang Ðức
Thụ Nhân Vương Triệu Việt Khôi
Duy Hùng Lâm Viên Việt Khải
Gia Cần Thái Hòa Hồ Bắc
Chấn Hưng Bảo Huỳnh Ðức Sinh
Trung Nghĩa Duy Bảo Nhật Hòa
Minh Ðạt Hữu Thống Việt Khang
Mạnh Trường Tường Anh Nam Sơn
Bảo Huy Tùng Linh Hữu Khanh
Ðông Dương Quang Thạch Tùng Lâm
Gia Bảo Hùng Anh Ðức Tâm
Thành Nhân Ngọc Thiện Duy Hiếu
Thanh Quang Ngọc Huy Chí Khiêm
Kim Thịnh Thiên Mạnh Nam Thông
Công Ân Huy Việt Minh Danh
Hữu Hoàng Thành Ðạt Quốc Hưng
Minh Khôi Thiện Tâm Gia Minh
Ðình Luận Thiện Ân Tân Bình
Khánh Văn Hữu Châu Thụy Long
Thành Thiện Hoài Tín Vinh Quốc
Dương Anh Trung Hiếu Khánh Hoàn
Mạnh Thiện Thiện Ðức Thành Châu
Trí Hùng Quốc Hùng Quang Thịnh
Khánh Giang Tấn Nam Mạnh Nghiêm
Hồng Quý Chí Thành Duy An
Hồng Thịnh Minh Thắng Lâm Dũng
Huy Lâm Trọng Kim Hiếu Thông
Trí Thắng Hữu Tường Quang Thắng
Trí Hào Phi Hải Hữu Bình
Việt Cường Ðình Lộc Minh Triết
Hoàng Linh Hữu Chiến Chí Anh
Huy Lĩnh Hồng Thụy Minh Hòa
Thanh Thế Hòa Giang Quốc Hiền
Vũ Anh Khánh Huy Phụng Việt
Viễn Ðông Thiện Dũng Khải Tâm
Hồng Lĩnh Việt Duy Hào Nghiệp
Vĩnh Hưng Minh Vũ Lập Thành
Công Hào Duy Khiêm Sỹ Phú
Trung Kiên Hoàng Khải Minh Nhật
Hoàng Ngôn Phong Châu Ðức Hòa
Hoàng Khôi Duy Hoàng Sơn Quyền
Công Hải Trung Việt An Khang
Cường Thịnh Duy Cường Thịnh Cường
Thiện Phước Quang Danh Hải Bình
Cao Kỳ Minh Dân Nhật Hùng
Tất Bình Hải Dương Thiện Giang
Quang Triều Quốc Văn Hữu Minh
Công Tráng Ðăng Khoa Việt Thông
Thanh Vũ Huy Vũ Minh Sơn
Bá Kỳ Bảo Khánh Trường Sơn
Quốc Huy Chí Bảo An Nguyên
Phước Sơn Duy Hiền Quang Thuận
Việt Thanh Trung Nguyên Thái Bình
Ðức Bằng Quốc Trụ Bách Du
Mạnh Tấn Mạnh Hà Quốc Vũ
Gia Huấn Cảnh Tuấn Hòa Bình
Ngọc Hiển Đức Cao Việt Sơn
Phúc Ðiền Duy Cẩn Nhật Nam
Hòa Hiệp Xuân Hòa Hữu Cương
Khải Ca Trọng Trí Thế Dũng
Việt Cương Bảo Toàn Ðình Phú
Gia Phước Hữu Phước Hùng Ngọc
Kim Phú Vĩnh Thọ Lương Tài
Minh Khánh Ðức Thành Thanh Minh
Lương Quyền Long Quân Gia Ðức
Hùng Dũng Phúc Sinh Phi Long
Tân Thành Tường Minh Duy Cương
Chiến Thắng Hải Long Duy Thông
Xuân Bình Thành Trung Ðức Giang
Trường Vinh Gia Ân Quốc Quân
Chí Khang Hữu Trí Nam Hưng
Ngọc Ngạn Khánh Minh Tuấn Sỹ
Quốc Bảo Hải Giang Minh Hùng
Tường Phát Ðình Dương Nam Việt
Tuấn Linh Công Hậu Thiện Nhân
Việt Dương Huy Hoàng Quang Bửu
Tuấn Chương Viễn Phương Ngọc Lân
Ðăng Khánh Phước Lộc Thành Long
Thành Vinh Bảo Hoàng Hoàng Quân
Ðình Hợp Nam Dương Trường An
Anh Khải Minh Quốc Tấn Khang
Minh Hiếu Nam An Xuân Cung
Hữu Hùng Công Sơn Tôn Lễ
Việt Phong Phúc Thịnh Gia Vinh
Quốc Thịnh Ðức Trí Công Lập
Trường Long Trường Giang Chế Phương
Thuận Anh Minh Ân Phúc Nguyên
Quang Hòa Ðức Thọ Khắc Duy
Hùng Cường Gia Nghị Thái Duy
Thành Khiêm Khải Hòa Công Thành
Việt Hải Thống Nhất Bảo Châu
An Cơ Yên Bằng Ngọc Khương
Duy Thạch Vĩnh Ân Quang Nhân
Quốc Khánh Thiện Thanh Hải Phong
Công Lý An Nam Anh Thái
Trung Ðức Thanh Ðạo Hiệp Hòa
Quang Đông Hoàng Lân Việt Quốc
Thế Lâm Minh Trí Trường Nhân
Khởi Phong Xuân Ninh Trí Hữu
Hiếu Nghĩa Bảo Chấn Quốc Trung
Nguyên Ðan Hải Nam Kiên Bình
Ðức Khang Chí Hiếu Ðình Trung
Mạnh Tuấn Gia Anh Quang Khải
Huy Tường Ngọc Sơn Duy Khánh
Việt Ngọc Huy Tuấn Minh Thiện
Công Vinh Tân Long Hoàng Thái
Hải Sơn Việt Hùng Chí Nam
Hữu Hạnh Minh Thạc Quang Trung
Gia Hùng Gia Thiện Hoàng Nam
Nhật Hồng Nghĩa Hòa Việt Phương
Thanh Huy Ðức Ân Thiếu Anh
Bảo Duy Nguyên Phong Vân Sơn
Uy Phong Đình Chiến Ðức Bình
Tuấn Anh Bá Lộc Thế Sơn
Hoàng Hải Sơn Lâm Ðức Thắng
Hoài Phong Hiệp Hà Thanh Hải
Quốc Vinh Quốc Hiển Việt Phong

đặt tên con trai 2021 | đặt tên con gái 2021 /đặt tên con trai 2021 họ nguyễn /đặt tên con trai họ trần năm 2021

Đặt tên con gái năm 2021
Thục Tâm Tinh Tú Tố Tâm
Từ Dung Tố Nga Bảo Vy
Huyền Diệu Hoàng Hà Kiều Dung
Hoài An Tuyết Tâm Thanh Phương
Hương Chi Bạch Vân Lê Quỳnh
Bình Minh Uyển Khanh Nghi Xuân
Kim Quyên Mỹ Nhân Lệ Giang
Minh Đan Minh Thương Mỹ Hoàn
Hồng Bạch Thảo Huyền Trang Lan Trúc
Gia Nhi Thiên Hoa Quế Thu
Hải Thụy Hạnh Nhơn Liên Chi
Thục Khuê Nguyệt Uyển Băng Tâm
Trúc Quân Hoàng Kim Bạch Kim
Yên Mai Thiên Mỹ Diễm Thư
Nguyệt Cát Thụy Du Phương Phương
Tuệ Nhi Xuân Thủy Yên Nhi
Thảo Nguyên Lâm Oanh Ánh Hồng
Khuê Trung Hằng Nga Vành Khuyên
Trúc Đào Ngọc Quỳnh Đoan Trang
Đan Thanh Hoàng Sa Thiên Thư
Thu Nhiên Ngọc Thi Hà Thanh
Phương Thảo Nhật Lệ Ngọc Bích
Tường Vy Lệ Băng Khánh Thủy
Giao Hưởng Phương Trang Ngọc Khuê
Thu Vọng Thiên Kim Hiền Nhi
Chi Mai Khánh Quỳnh Phương Chi
Bảo Hà An Hạ Đan Thu
Vy Lam Ngọc Hà Thanh Hằng
Diễm Quỳnh Mai Lan Trung Anh
Minh Ngọc Bạch Liên Lâm Uyên
Thiện Mỹ Đinh Hương Hoàng Thư
Ngọc Mai Diễm Thảo Hạc Cúc
Quỳnh Hương Diệu Hiền Mai Khôi
Kim Tuyến Sơn Ca Kim Tuyết
Ngọc Lan Xuân xanh Bích Ngân
Bạch Mai Lam Giang Thanh Thảo
Thu Phong Đan Tâm Bảo Ngọc
Hạnh Dung Quỳnh Trâm Đan Quỳnh
Thảo Linh Linh Hà Ngọc Yến
Hoàng Lan Kim Oanh Cát Tiên
Ngọc Huyền Phi Nhạn Hạ Băng
Vân Phi Tuyết Lan Nguyên Thảo
Bảo Lan Hồng Đăng Bảo Bình
Việt Hà Thảo Tiên Minh Tâm
Đông Trà Ấu Lăng Đông Vy
Thiên Thanh Hiểu Lam Hải Miên
Dạ Nguyệt Tùng Lâm Tuệ Lâm
Hoạ Mi Yên Đan Ái Linh
Phương Uyên Bảo Trâm Khải Tâm
Lộc Uyển Thủy Nguyệt Lưu Ly
Đài Trang Khải Ca Thu Thủy
Vân Thường Giang Thanh Kim Hoa
Anh Vũ Yên Bằng Minh Phương
Di Nhiên Lệ Thu Cát Tường
Huyền Thoại Hồng Thu Song Oanh
Diệu Huyền Thùy Dương Tâm Hằng
Tiểu My Hải Phương Phương Nghi
An Khê Ý Nhi Song Lam
Hồng Mai Thiên Lam Thủy Linh
Vàng Anh Bảo Châu Lệ Quyên
Thảo Nghi Thu Hằng Linh Chi
Thiên Thanh Anh Thảo Vân Hà
An Nhàn Hạ Giang Hoài Vỹ
Lan Chi Hoàng Nguyên Yến Trang
Phương Tâm Bích Thoa Hồng Nhạn
Hoa Tranh Bình Yên Liên Hương
Linh Lan Thi Ngôn Uyên Nhi
Lam Tuyền Đơn Thuần Tuyết Vy
Quỳnh Chi Hạnh Trang Thanh Hương
Hiền Hòa Linh San Đông Tuyền
Trúc Quỳnh Hương Giang Ly Châu
Nhất Thương Phương Thùy Gia Linh
Nhật Mai Hải Dương Khánh Ngọc
Kim Ngân Trà My Quỳnh Dao
Ánh Nguyệt Đông Nghi Kỳ Diệu
Quỳnh Lam Mai Hiền Thanh Xuân
Thanh Thu Vân Phương Bạch Tuyết
Bảo Trân Đoan Thanh Hoàng Xuân
Song Kê Mai Chi Bích Lam
Thanh Thủy Tuyết Băng Thường Xuân
Thi Xuân Cam Thảo Thùy Anh
Kim Thông Minh Châu Vân Trang
Hoài Phương Ban Mai Thùy Vân
Hương Ly Hồng Liên Đức Hạnh
Nguyệt Quế Thanh Mai Thụy Miên
Ngân Hà Mỹ Yến Phong Lan
Tú Anh Như Thảo Hiền Chung
Thiên Nga Kim Khuyên Vinh Diệu
Nhật Phương Bảo Thoa Khánh Giang
Kim Ngọc Tuyền Lâm Mai Hạ
Nhật Hạ Hồng Giang Phượng Nhi
Thiên Giang Hoàng Oanh Tùng Linh
Nhật Dạ Vân Du Thiên Duyên
Kim Đan Diên Vỹ Trúc Lâm
Trúc Linh Thủy Tiên Thanh Mẫn
Mỹ Trâm An Nhiên Hướng Dương
Bích Ngọc Minh Nguyệt Tú Ly
Tố Quyên Ánh Hoa Huyền Anh
Yến Trâm Thảo Nhi

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu Tinh Tú sáng chói
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Từ Dung dung mạo hiền từ
Tố Nga người con gái đẹp Bảo Vy vi diệu quý hóa
Huyền Diệu điều kỳ lạ Hoàng Hà sông vàng
Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch
Hương Chi cành thơm Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời
Lê Quỳnh đóa hoa thơm Bình Minh buổi sáng sớm
Uyển Khanh một cái tên xinh xinh Nghi Xuân một huyện của Nghệ An
Kim Quyên chim quyên vàng Mỹ Nhân người đẹp
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Minh Đan màu đỏ lấp lánh
Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ
Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Lan Trúc tên loài hoa Gia Nhi bé cưng của gia đình
Thiên Hoa bông hoa của trời Quế Thu thu thơm
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Hạnh Nhơn đức hạnh
Liên Chi cành sen Thục Khuê tên một loại ngọc
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết
Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Bạch Kim vàng trắng Yên Mai hoa mai đẹp
Thiên Mỹ sắc đẹp của trời Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Thụy Du đi trong mơ
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Tuệ Nhi cô gái thông tuệ
Xuân Thủy nước mùa xuân Yên Nhi ngọn khói nhỏ
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Lâm Oanh chim oanh của rừng
Ánh Hồng ánh sáng hồng Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Hằng Nga chị Hằng Vành Khuyên tên loài chim
Trúc Đào tên một loài hoa Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc
Đoan Trang đoan trang, hiền dịu Đan Thanh nét vẽ đẹp
Hoàng Sa cát vàng Thiên Thư sách trời
Thu Nhiên mùa thu thư thái Ngọc Thi vần thơ ngọc
Hà Thanh trong như nước sông Phương Thảo cỏ thơm
Nhật Lệ tên một dòng sông Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh
Tường Vy hoa hồng dại Lệ Băng một khối băng đẹp
Khánh Thủy nước đầu nguồn Giao Hưởng bản hòa tấu
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Ngọc Khuê danh gia vọng tộc
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Thiên Kim nghìn lạng vàng
Hiền Nhi bé ngoan của gia đình Chi Mai cành mai
Khánh Quỳnh nụ quỳnh Phương Chi cành hoa thơm
Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý An Hạ mùa hè bình yên
Đan Thu sắc thu đan nhau Vy Lam ngôi chùa nhỏ
Ngọc Hà dòng sông ngọc Thanh Hằng trăng xanh
Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh Mai Lan hoa mai và hoa lan
Trung Anh trung thực, anh minh Minh Ngọc ngọc sáng
Bạch Liên sen trắng Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái Đinh Hương một loài hoa thơm
Hoàng Thư quyển sách vàng Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp Hạc Cúc tên một loài hoa
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Diệu Hiền hiền thục, nết na
Mai Khôi ngọc tốt Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng
Sơn Ca con chim hót hay Kim Tuyết tuyết màu vàng
Ngọc Lan hoa ngọc lan Xuân xanh mùa xuân trẻ
Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2021 Bạch Mai hoa mai trắng
Lam Giang sông xanh hiền hòa Thanh Thảo cỏ xanh
Thu Phong gió mùa thu Đan Tâm tấm lòng son sắt
Bảo Ngọc ngọc quý Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh
Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ Linh Hà dòng sông linh thiêng
Ngọc Yến loài chim quý Hoàng Lan hoa lan vàng
Kim Oanh chim oanh vàng Cát Tiên may mắn
Ngọc Huyền viên ngọc đen Phi Nhạn cánh nhạn bay
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Vân Phi mây bay
Tuyết Lan lan trên tuyết Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng
Bảo Lan hoa lan quý Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Bảo Bình bức bình phong quý Việt Hà sông nước Việt Nam
Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng
Đông Trà hoa trà mùa đông Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước
Đông Vy hoa mùa đông Thiên Thanh trời xanh
Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm Hải Miên giấc ngủ của biển
Dạ Nguyệt ánh trăng Tùng Lâm rừng tùng
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Hoạ Mi chim họa mi
Yên Đan màu đỏ xinh đẹp Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu. Bảo Trâm cây trâm quý
Khải Tâm tâm hồn khai sáng Lộc Uyển vườn nai
Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước Lưu Ly một loài hoa đẹp
Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa Khải Ca khúc hát khải hoàn
Thu Thủy nước mùa thu Vân Thường áo đẹp như mây
Giang Thanh dòng sông xanh Kim Hoa hoa bằng vàng
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Yên Bằng con sẽ luôn bình an
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại
Lệ Thu mùa thu đẹp Cát Tường luôn luôn may mắn
Huyền Thoại như một huyền thoại Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ
Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2021 Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ
Thùy Dương cây thùy dương Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình
Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu Hải Phương hương thơm của biển
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho An Khê địa danh ở miền Trung
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Song Lam màu xanh sóng đôi
Hồng Mai hoa mai đỏ Thiên Lam màu lam của trời
Thủy Linh sự linh thiêng của nước Vàng Anh tên một loài chim
Bảo Châu hạt ngọc quý Lệ Quyên chim quyên đẹp
Thảo Nghi phong cách của cỏ Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Linh Chi thảo dược quý hiếm Thiên Thanh trời xanh
Anh Thảo tên một loài hoa Vân Hà mây trắng, ráng đỏ
An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ Hạ Giang sông ở hạ lưu
Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau
Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2021
Phương Tâm tấm lòng đức hạnh Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Bình Yên nơi chốn bình yên. Liên Hương sen thơm
Linh Lan tên một loài hoa Thi Ngôn lời thơ đẹp
Uyên Nhi bé xinh đẹp Lam Tuyền dòng suối xanh
Đơn Thuần đơn giản Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Thanh Hương hương thơm trong sạch Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Linh San tên một loại hoa Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông
Trúc Quỳnh tên loài hoa Hương Giang dòng sông Hương
Ly Châu viên ngọc quý Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Phương Thùy thùy mị, nết na Gia Linh sự linh thiêng của gia đình
Nhật Mai hoa mai ban ngày Hải Dương đại dương mênh mông
Khánh Ngọc viên ngọc đẹp Kim Ngân vàng bạc
Trà My một loài hoa đẹp Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao
Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng Đông Nghi dung mạo uy nghiêm
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm
Mai Hiền đoá mai dịu dàng Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé
Thanh Thu mùa thu xanh Vân Phương vẻ đẹp của mây
Bạch Tuyết tuyết trắng Bảo Trân vật quý
Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục Hoàng Xuân xuân vàng
Song Kê hai dòng suối Mai Chi cành mai
Bích Lam viên ngọc màu lam Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ
Tuyết Băng băng giá Thường Xuân tên gọi một loài cây
Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân Cam Thảo cỏ ngọt
Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh. Kim Thông cây thông vàng
Minh Châu viên ngọc sáng Vân Trang dáng dấp như mây
Hoài Phương nhớ về phương xa Ban Mai bình minh
Thùy Vân đám mây phiêu bồng Hương Ly hương thơm quyến rũ
Hồng Liên sen hồng Đức Hạnh người sống đức hạnh
Nguyệt Quế một loài hoa Thanh Mai quả mơ xanh
Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2021 Ngân Hà dải ngân hà
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Phong Lan hoa phong lan
Tú Anh xinh đẹp, tinh anh Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Thiên Nga chim thiên nga
Kim Khuyên cái vòng bằng vàng Vinh Diệu vinh dự
Nhật Phương hoa của mặt trời Bảo Thoa cây trâm quý
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Kim Ngọc ngọc và vàng
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Hồng Giang dòng sông đỏ
Phượng Nhi chim phượng nhỏ Thiên Giang dòng sông trên trời
Hoàng Oanh chim oanh vàng Tùng Linh cây tùng linh thiêng
Nhật Dạ ngày đêm Vân Du Rong chơi trong mây
Thiên Duyên duyên trời Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên
Diên Vỹ hoa diên vỹ Trúc Lâm rừng trúc
Trúc Linh cây trúc linh thiêng Thủy Tiên hoa thuỷ tiên
Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ Mỹ Trâm cây trâm đẹp
An Nhiên thư thái, không ưu phiền Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Bích Ngọc ngọc xanh Minh Nguyệt trăng sáng
Tú Ly khả ái Tố Quyên Loài chim quyên trắng
Ánh Hoa sắc màu của hoa Huyền Anh tinh anh, huyền diệu
Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá Thảo Nhi người con hiếu thảo
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp