Đặt tên con gái năm 2021 họ nguyễn

Lời khuyên cho mệnh Thổ là nên sinh và dịp Tứ Quý hoặc mùa hạ.Nếu muốn con có vượng khí thật tốt thì nên sinh bé vào các tháng 3, 6, 9, 12. Nếu muốn con có số làm tướng thì sinh vào mùa hạ, là từ tháng 4 đến tháng 6. Lưu ý: những tháng này phải tính theo âm lịch. Đặt tên con gái năm 2021 họ nguyễn_ Hữu VĩnhÐức...

Có thể bạn quan tâm:

Lời khuyên cho mệnh Thổ là nên sinh và dịp Tứ Quý hoặc mùa hạ.Nếu muốn con có vượng khí thật tốt thì nên sinh bé vào các tháng 3, 6, 9, 12. Nếu muốn con có số làm tướng thì sinh vào mùa hạ, là từ tháng 4 đến tháng 6. Lưu ý: những tháng này phải tính theo âm lịch.

Đặt tên con gái năm 2021 họ nguyễn_

Hữu Vĩnh Ðức Thành Tấn Phát
Công Hậu Khải Tuấn Vĩnh Hưng
Thiện Minh Hòa Bình Ðình Trung
Nghĩa Hòa Minh Triết Quốc Hoàn
Thanh Vinh Ngọc Quang Lương Quyền
Thụy Long Cao Minh Nam Thông
Chí Khang Ðức Tuấn Hải Phong
Triệu Thái Trường Phát Thế Doanh
Việt Huy Ngọc Huy Ðức Siêu
Hữu Nam Thanh Vũ Sơn Tùng
An Nguyên Tấn Khang Khánh Hải
Ðức Hòa Khắc Duy Sơn Hải
Phúc Ðiền Phụng Việt Ðăng Khánh
Trọng Kiên Gia Anh Công Hiếu
Ðình Thắng Thế Dũng Bảo Giang
Hồ Nam Thành An Nguyên Khôi
Ðức Tuệ Việt Thái Việt Dũng
Quang Thịnh Gia Khiêm Ðức Khiêm
Hữu Tường Tường Anh Khắc Vũ
Thiện Luân Hoàng Lân An Cơ
Thành Long Hoài Thanh Ðông Phương
Duy Quang Hữu Hoàng Tường Lân
Ðình Hảo Trung Nhân Kim Sơn
Uy Vũ Gia Huy Tuấn Việt
Quốc Tiến Hữu Từ Sơn Hà
Nhật Hồng Lâm Viên Nhật Dũng
Hồng Nhật Hoài Việt Hoàng Khang
Nam Dương Duy Thông Minh Huy
Minh Quân Tấn Sinh Minh Trí
Mạnh Cường Ðức Thắng Thái Minh
Hiếu Nghĩa Thuận Toàn Ðức Giang
Ðình Diệu Bảo Hòa Quang Khải
Xuân Lộc Tiến Dũng Thế Anh
Ðông Phong Danh Thành Quang Ðạt
Ân Thiện Thành Châu Gia Khánh
Ðăng Khoa Trọng Khánh Quốc Mạnh
Minh Tân Nam Nhật Khải Ca
Tường Phát Việt Khôi Hoài Bắc
Trí Hào Hoài Phong Minh Vũ
Thành Phương Hòa Hợp Mạnh Trường
Ngọc Hải Quang Trọng Duy Hải
Chí Sơn Ngọc Thiện Nam Phi
Nam Hưng Hưng Ðạo Tạ Hiền
Minh Thông Vương Triệu Anh Ðức
Thế Lâm Tùng Linh Minh Cảnh
Anh Sơn Quang Thạch Quang Lân
Quốc Hiệp Thành Vinh Quốc Bảo
Minh Khang Minh Trung Ðức Bình
Ðình Quảng An Nam Hồng Thụy
Bảo Long Quốc Ðại Minh Thái
Tấn Trình Nam An Bảo Duy
Quốc Trụ Xuân Cao Bá Thành
Việt Nhân Khánh Bình Tuấn Châu
Tân Long Hoài Trung Cường Thịnh
Quang Triệu Ðình Phú Danh Sơn
Việt Khoa Ðăng An Vương Gia
Thiện Giang Huy Hà Thắng Lợi
Trọng Hùng Thiên Hưng Công Luận
Hào Nghiệp Việt Phương Quang Vũ
Quang Dương Nhật Tiến Quang Hưng
Phi Long Nam Việt Vĩnh Hải
Nghĩa Dũng Phước Lộc Duy Hiền
Minh Khôi Hữu Thắng Minh Tiến
Xuân Thái Thái Sang Quang Tú
Nguyên Lộc Phi Ðiệp Thạch Tùng
Hòa Hiệp Chiêu Minh Nhật Quốc
Thuận Thành Hữu Bảo Quang Vinh
Ðức Tường Công Lộc Nguyên Ðan
Phúc Tâm Việt Phong Ðình Ðôn
Hạo Nhiên Lạc Phúc Huy Lâm
Minh Hưng Hữu Tân Công Hoán
Tân Bình Quang Ninh Bảo Thạch
Khôi Vĩ Phúc Cường Anh Quân
Thanh Thế Phúc Khang Hồng Vinh
Ngọc Minh Chí Thanh Liên Kiệt
Viễn Phương Hữu Cường Mạnh Hùng
Hồng Sơn An Khang Hiệp Vũ
Hải Quân Ðông Quân Hiếu Thông
Quốc Huy Hồng Quý Phúc Thịnh
Hoàng Ngôn Ðức Phú Kiên Bình
Xuân Minh Khắc Trọng Lập Thành
Quang Hà Chí Nam Trọng Trí
Trọng Nhân Phúc Nguyên Hùng Phong
Vũ Minh Quốc Hòa Gia Phong
Viết Sơn Thanh Quang Cao Phong
Thế Sơn Mạnh Tấn Gia Bình
Phúc Duy Việt Chính Trí Hữu
Ðông Hải Tuấn Kiệt Nam Lộc
Trường Vinh Bá Long Hoàng Khôi
Thanh Phong Quang Thắng Hữu Toàn
Thăng Long Ngọc Khang Việt Duy
Dương Anh Phú Hải Thiện Ðức
Bảo An Duy Khánh Thiện Thanh
Việt Hùng Chiêu Phong Chí Kiên
Việt Cương Khởi Phong Công Ân
Nhật Quang Ðức Quyền Hoàng Ân
Quốc Ðiền Dũng Trí Ðạt Hòa
Khắc Thành Bá Phước Minh Nhật
Công Hải Khắc Minh Phú Hiệp
Gia Phước Hữu Cương Huy Anh
Tuấn Tú Trọng Dũng Minh Quang
Quốc Toản Ðức Ân Tài Ðức
Duy Mạnh Gia Vinh Việt Sơn
Mạnh Tường Vân Sơn Mạnh Quỳnh
Hoàng Duệ Gia Hưng Nam Thanh
Duy Thắng Ngọc Sơn Kiến Ðức
Quang Tuấn Thuận Anh Ðình Chương
Huy Lĩnh Huy Tuấn Bảo Thái
Ðức Huy Hồ Bắc Mạnh Ðình
Văn Minh Thiên Ân An Tường
Khải Hòa Duy Khang Tiến Ðức
Quốc Thành Tuấn Dũng Thiên Ðức
Bình Minh Thành Doanh Hữu Lương
Nhất Tiến Quang Lâm Hữu Hiệp
Quốc Vinh Ngọc Dũng Công Sinh
Quang Ðức Xuân Huy Quốc Hoài
Hải Ðăng Quang Lộc Bình Ðạt
Quang Danh Duy Hùng Việt Anh
Ðức Quang Huy Khiêm Uy Phong
Hữu Canh Minh Chiến Minh Thiện
Quang Thuận Sơn Quyền Quốc Hiền
Hồng Quang Minh Danh Ðắc Trọng
Nhật Nam Khánh Hội Phước Sơn
Như Khang Hiếu Dụng Ðức Bảo
Minh Toàn Gia Ðức Mạnh Cương
Hồng Phát Thụy Du Hoàng Thái
Xuân Thiện Việt Hải Thái Hòa
Duy Thanh Nguyên Bảo Thế Tường
Mạnh Hà Tường Vinh Hữu Chiến
Bá Lộc Thành Thiện Thụ Nhân
Thành Lợi Hải Thụy Tấn Thành
Công Phụng Hoàng Khải Bảo Châu
Bảo Chấn Ðình Toàn Thế Minh
Gia Cẩn Thành Công Gia Cần
Tuấn Ngọc Tuấn Linh Bình Nguyên
Chính Thuận Ðức Hải Tùng Quang
Uy Phong Ngọc Cảnh Thành Trung
Nam Sơn Hải Sơn Thanh Hải
Đăng Khương Duy Bảo Thiện Khiêm
Trí Thắng Hữu Trác Thiện Ân
Việt Hồng Trường Phúc Khắc Tuấn
Hữu Khôi Việt Thanh Duy Ngôn
Quang Huy Thái Bình Quang Nhân
Tiến Hiệp Chấn Phong Hoàng Long
Tuấn Khải Ðăng Ðạt Vĩnh Thọ
Xuân Hiếu Trọng Việt Khánh Giang
Trường Sơn Hoàng Dũng Anh Tú
Hồng Giang Xuân Trường Gia Kiệt
Anh Hoàng Hồng Việt Hải Dương
Hải Giang Tất Hòa Phú Ân
Việt Tiến Duy Hoàng Gia Hòa
Việt Quốc Phương Triều Chấn Hưng
Ðông Nguyên Trung Kiên Ðình Luận
Bách Du Kiến Văn Quang Dũng
Hữu Lễ Xuân Quý Minh Khánh
Hoàng Quân Ðức Thọ Hồng Đức
Nhật Tấn Việt Hoàng Thái Ðức
Hoàng Mỹ Ðức Bằng Trọng Tấn
Xuân Vũ Hiếu Phong Minh Ðức
Minh Ân Khải Tâm Ðức Phi
Toàn Thắng Gia Lập Phong Châu
Thanh Toản Thiên Phú Bảo Lâm
Công Thành Anh Khoa Minh Thắng
Đức Cao Huy Quang Vũ Anh
Tùng Châu Lâm Vũ Gia Hoàng
Khánh Văn Khánh Huy Thành Nguyên
Quốc Hùng Duy Thạch Tâm Thiện
Sỹ Phú Hải Long Xuân Hòa
Vĩnh Luân Thành Khiêm Duy Minh
Long Quân Quốc Tuấn Quang Trung
Xuân Bình Quang Minh Hữu Khang
Anh Khải Ðại Thống Tường Lâm
Ðức Khang Quang Hùng Hoàng Hải
Anh Quốc Lâm Dũng Nhật Duy
Chí Dũng Hùng Anh Xuân Khoa
Tấn Tài Tùng Minh Ðắc Thành
Quốc Mỹ Vinh Quốc Hoàng Minh
Tấn Lợi Yên Bằng Chí Hiếu
Duy Cẩn Khánh Hoàn Khánh Hoàng
Ðức Duy Thanh Tuấn Quang Bửu
Ðức Sinh Ðại Ngọc Phước An
Ðình Dương Hiệp Hào Xuân Phúc
Thanh Liêm Ðại Dương Thành Nhân
Quốc Minh Giang Thiên Tuấn Hải
Cảnh Tuấn Quốc Vũ Quốc Hạnh
Minh Dũng Việt Dương Trí Dũng
Bảo Huỳnh Bình Quân Phúc Sinh
Trọng Chính Minh Sơn Phi Hải
Chế Phương Trọng Kim Đăng Quang
Bảo Hoàng Xuân Nam Tiến Hoạt
Khôi Nguyên Kim Thông Khắc Triệu
Hoàng Giang Hồng Lĩnh Hùng Dũng
Minh Thuận Anh Thái Vạn Thắng
Hữu Tài Tuấn Trung Ngọc Khương
Ðức Kiên Hữu Phước Công Tráng
Tuấn Long Kiên Cường Anh Tuấn
Hữu Long Minh Vương Thiện Nhân
Phúc Hòa Gia Cảnh Minh Tuấn
Thường Kiệt Dũng Việt Gia Hùng
Minh Triệu Anh Việt Ðức Khải
Hiếu Liêm Hải Bằng Việt Khang
Quốc Phương Quang Linh Kim Long
Nam Phương Việt Thắng Chính Hữu
Thế Quyền Duy Luận Việt Quyết
Quang Hòa Nhật Khương Chí Thành
Hữu Trí Ðức Quảng Ðức Trí
Tấn Trương Thế Duyệt Hữu Thọ
Gia Minh Hoài Nam Trung Nghĩa
Yên Bình Ngọc Thuận Phú Bình
Ðức Minh Gia Nghị Bá Thiện
Quốc Thịnh Thế Vinh Phước Thiện
Thái Dương Huy Kha Công Hào
Công Luật Ngọc Đại Gia Huấn
Trọng Vinh Quyết Thắng Quốc Hải
Kim Toàn Trường Chinh Thành Tín
Minh Quý Sơn Lâm Tuấn Anh
Thành Danh Bảo Hiển Hữu Thiện
Nhật Minh Gia Ân Kim Phú
Duy Tân Trung Hiếu Cao Sơn
Ngọc Ðoàn Ngọc Thọ Việt Cường
Bá Thịnh Phúc Hưng Trường Vũ
Ngọc Ngạn Hữu Nghĩa Quốc Thông
Gia Bạch Vĩnh Thụy Sỹ Hoàng
Ðức Trung Bảo Toàn Xuân Trung
Quang Trường Thiên An Tuấn Tài
Tuấn Sỹ Duy Khiêm Thiện Tâm
Thiệu Bảo Minh Hoàng Ðức Toản
Thiện Dũng Ðình Hợp Hoàng Lâm
Ðắc Di Duy Cường Minh Hiếu
Kiến Bình Thiên Mạnh Phúc Lâm
Bảo Quốc Quốc Thiện Bảo Khánh
Ðình Sang Trường Nam Hồng Ðăng
Ðức Tài Ðại Hành Ngọc Danh
Minh Hào Xuân An Bá Tùng
Trọng Nghĩa Anh Dũng Ân Lai
Ðông Sơn Quang Hải Trường Nhân
Xuân Cung Phú Thịnh Việt Khải
Công Giang Nam Hải Tường Nguyên
Thế Trung Hữu Khanh Việt An
Chấn Hùng Huy Tường Quang Thái
Quốc Văn Hồng Minh Trường Giang
Ðình Nam Thiên Trí Xuân Ninh
Trung Anh Vương Triều Trọng Hà
Minh Giang Quang Nhật Huy Thành
Ðình Nguyên Ðức Phong Thống Nhất
Công Sơn Hữu Châu Thành Ân
Thái San Gia Hiệp Minh Huấn
Nam Tú Ngọc Thạch Quốc Việt
Lương Tài Anh Vũ Chí Công
Viễn Ðông Trung Thành Ðình Thiện
Bá Cường Hùng Thịnh Ngọc Khôi
Quang Anh Chiến Thắng Thái Duy
Thiên Bửu Phi Cường Nhật Hòa
Long Vịnh Nhật Thịnh Minh Kỳ
Khánh Duy Xuân Sơn Trung Hải
Ðức Anh Minh Hùng Gia Phúc
Hoàng Việt Ngọc Hiển Huy Chiểu
Công Vinh Kiên Trung Bảo Ðịnh
Thành Ðạt Khánh An Anh Duy
Thanh Ðạo Quảng Thông Hải Bình
Phi Hoàng Tuấn Khanh Huy Khánh
Ngọc Ẩn Duy Thành Tuấn Chương
Hòa Giang Lam Phương Tường Minh
Gia Thiện Quốc Quân Thiên Lương
Hữu Cảnh Hoàng Nam Ðức Tâm
Sơn Quân Hữu Thống Duy Hiếu
Thanh Long Thế An Nhân Nguyên
Thanh Tú Minh Hải Chí Bảo
Mạnh Chiến Khắc Ninh Cao Sỹ
Tôn Lễ Anh Tùng Hữu Ðịnh
Trung Ðức Ðức Mạnh Chí Giang
Thanh Tùng Tùng Lâm Hoàng Hiệp
Hữu Hùng Quốc Hoàng Tiến Võ
Ðức Nhân Xuân Thuyết Cao Nghiệp
Long Giang Quốc Hiển Minh Tú
Thái Sơn Minh Hòa Huy Phong
Quang Hữu Ðức Cường Vương Việt
Mạnh Dũng Phi Hùng Chí Anh
Hữu Hạnh Thế Phúc Giang Nam
Ngọc Cường Quốc Phong Bảo Huy
Khánh Minh Ðình Cường Bảo Tín
Phước Nhân Hoài Tín Thuận Phong
Ðình Phúc Hoàng Linh Trung Nguyên
Nguyên Khang Tiểu Bảo Hữu Vượng
Thanh Toàn Thanh Hào Minh Ðạt
Hiệp Hà Công Lý Trung Dũng
Phước Nguyên Ðăng Minh Đình Chiến
Huy Việt Minh Quốc Hùng Cường
Xuân Hãn Minh Kiệt Huy Thông
Mạnh Thiện Hữu Trung Anh Minh
Hữu Bình Tuấn Thành Thanh Ðoàn
Thanh Hậu Thiện Phước Duy An
Hòa Thái Tường Lĩnh Minh Thạc
Hữu Minh Cao Thọ Quốc Anh
Minh Lý Thịnh Cường Triều Thành
Việt Phong Trung Việt Duy Cương
Tân Thành Duy Tâm Ngọc Quyết
Thế Phương Minh Chuyên Gia Bảo
Tấn Dũng Ngọc Lân Hồng Thịnh
Ðức Toàn Quốc Trường Gia Thịnh
Thanh Thuận Thế Hùng Quốc Thắng
Minh Dân Tuấn Hoàng Việt Thông
An Ninh Công Bằng Chí Khiêm
Ðức Chính Quốc Khánh Giang Sơn
Thiện Sinh Cao Kỳ Từ Ðông
Trọng Duy Hoàng Phát Khánh Nam
Hải Nam Bá Kỳ Khánh Phi
Tuấn Minh Tân Phước Quang Thiên
Công Tuấn Quang Đông Việt Ngọc
Thành Sang Nhật Huy Ngọc Trụ
Cao Tiến Hiệp Hòa Mạnh Nghiêm
Minh Anh Thái Tân Lâm Ðông
Trọng Hiếu Nguyên Phong Vinh Diệu
Thiếu Anh Ðinh Lộc Thanh Sơn
Minh Nghĩa Tuấn Ðức Mạnh Tuấn
Thanh Phi Anh Tài Thế Dân
Trường Long Tấn Nam Quang Tài
Trường An Thanh Minh Thế Bình
Công Lập Xuân Kiên Khắc Việt
Gia Kiên Quốc Hưng Thanh Huy
Huy Hoàng Triều Vĩ Việt Long
Anh Khôi Thiện Ngôn Chí Vịnh
Huy Vũ Hùng Sơn Ðình Tuấn
Quang Sáng Tuấn Hùng Chiêu Quân
Hải Nguyên Trí Hùng Thanh Thiên
Trung Chính Thuận Phương Vạn Thông
Thanh Trung Danh Văn Quốc Trung
Thụy Miên Ðình Nhân Trường Kỳ
Hùng Ngọc Lâm Trường Phú Hùng
Hoàng Vương Kim Thịnh Tất Hiếu
Vĩnh Ân Minh Nhân Ðức Long
Nguyên Hạnh Ðông Dương Bình An
Sỹ Ðan Nguyên Giáp Tùng Anh
Phương Nam Vĩnh Toàn Hiểu Minh
Quang Triều Trí Minh Ngọc Tuấn
Thuận Phong Minh Ðan Quý Vĩnh
Mạnh Thắng Quốc Bình Nhật Hùng
Trường Thành Tất Bình Ðình Lộc
Phú Hưng Hữu Ðạt Nhật Quân
Hữu Tâm Bảo Sơn Quảng Ðạt

đặt tên con trai 2021 | đặt tên con gái 2021 /đặt tên con trai 2021 họ nguyễn /đặt tên con trai họ trần năm 2021

Đặt tên con gái năm 2021
Phương Phương Hà Thanh Quế Thu
Lâm Uyên Lệ Giang Hạ Giang
Trúc Đào Kim Đan Nhật Hạ
Thiên Nga Thiên Thư Phương Uyên
Khải Ca Quỳnh Trâm Lê Quỳnh
Đông Vy Nhật Lệ Thanh Hương
Hồng Nhạn Dạ Nguyệt Trúc Quỳnh
Tú Ly Bình Yên Mai Chi
Đan Thanh Diên Vỹ Đài Trang
Thu Nhiên Trúc Quân Lưu Ly
Tuyết Băng Mai Lan Thiên Thanh
Hoàng Kim Minh Thương Yên Nhi
Bạch Mai Bảo Thoa Phương Nghi
Thùy Anh Tố Tâm Ngọc Khuê
Thanh Thảo Thanh Mẫn Nguyệt Uyển
Tiểu My Hương Ly Mai Hiền
Thiên Thanh Kim Khuyên Minh Tâm
Phương Tâm Vân Phương Vinh Diệu
Tùng Lâm Đoan Trang Tâm Hằng
Diễm Thư Vân Trang Bích Thoa
Tuệ Nhi Thanh Xuân Hoàng Lan
Mỹ Hoàn Kim Oanh Yến Trang
Hương Giang Hồng Bạch Thảo Bảo Lan
Thiên Hoa Thùy Vân Thi Ngôn
Kim Ngân Tuyết Vy Mỹ Nhân
An Nhiên Vân Hà Bích Ngân
Hồng Giang Khánh Thủy Ấu Lăng
Lộc Uyển Ngọc Huyền Khánh Quỳnh
Khánh Giang Tố Quyên Tuyết Lan
An Nhàn Diệu Hiền Linh Chi
Hương Chi Việt Hà Cát Tường
Lam Tuyền Ngọc Yến An Khê
Thu Vọng Hướng Dương Tuyền Lâm
Thục Khuê Thục Tâm Hải Dương
Thanh Thu Gia Linh Nguyệt Cát
Linh Lan Minh Nguyệt Ban Mai
Băng Tâm Ánh Nguyệt Đông Nghi
Thiên Mỹ Bích Ngọc Vàng Anh
Lệ Thu Chi Mai Yên Mai
Thụy Miên Phong Lan Đoan Thanh
Minh Đan Hải Phương Thiên Kim
Bảo Ngọc Kỳ Diệu Bạch Liên
Ý Nhi Trúc Linh Hải Miên
Hoài An Thu Thủy Huyền Trang
Thanh Phương Nhất Thương Thiên Duyên
Thanh Thủy Linh Hà Nhật Dạ
Trúc Lâm Liên Chi Quỳnh Dao
Thủy Nguyệt Thu Phong Cam Thảo
Song Oanh Hoa Tranh Vân Du
Phi Nhạn Tinh Tú Diễm Quỳnh
Thi Xuân Huyền Thoại Tuệ Lâm
Song Lam Hiền Chung Nhật Mai
Nhật Phương Thiện Mỹ Đan Tâm
Hằng Nga Minh Phương Uyển Khanh
Hoài Phương Kim Quyên Ngọc Quỳnh
Ngọc Lan Khải Tâm Bảo Vy
Đông Tuyền Thảo Nghi Hồng Thu
Anh Thảo Mỹ Trâm Hoạ Mi
Thủy Tiên Thanh Mai Lệ Băng
Phương Chi Thụy Du Thùy Dương
Hạc Cúc Khánh Ngọc Trung Anh
Thảo Tiên Minh Châu Phương Thảo
Bích Lam Yến Trâm Vy Lam
Hồng Đăng Thiên Lam Đơn Thuần
Giang Thanh Như Thảo Ngọc Bích
Tú Anh Lan Trúc Quỳnh Lam
Ngọc Hà Hạnh Dung Quỳnh Chi
Bình Minh Đức Hạnh Xuân xanh
Lan Chi Huyền Anh Tố Nga
Khuê Trung Tường Vy Ánh Hồng
Di Nhiên Gia Nhi Tuyết Tâm
Hoàng Thư Hải Thụy Hoàng Nguyên
Mỹ Yến Hoàng Oanh Thảo Nhi
Bạch Kim Thủy Linh Đinh Hương
Uyên Nhi Diễm Thảo Hoàng Hà
Hạnh Trang Thảo Linh Linh San
An Hạ Bảo Hà Trà My
Hiền Hòa Lam Giang Thu Hằng
Lệ Quyên Kiều Dung Hiền Nhi
Giao Hưởng Bảo Bình Hoài Vỹ
Yên Bằng Mai Khôi Xuân Thủy
Minh Ngọc Hoàng Sa Liên Hương
Hạnh Nhơn Phượng Nhi Lâm Oanh
Cát Tiên Nghi Xuân Hồng Mai
Vân Thường Đông Trà Yên Đan
Vành Khuyên Hồng Liên Kim Tuyến
Quỳnh Hương Nguyên Thảo Thanh Hằng
Mai Hạ Ánh Hoa Diệu Huyền
Kim Hoa Đan Quỳnh Tùng Linh
Ngọc Thi Phương Trang Hiểu Lam
Anh Vũ Bảo Trân Thảo Nguyên
Sơn Ca Ly Châu Thường Xuân
Kim Ngọc Bảo Trâm Bạch Vân
Đan Thu Hạ Băng Song Kê
Phương Thùy Từ Dung Huyền Diệu
Hoàng Xuân Thiên Giang Ái Linh
Nguyệt Quế Kim Thông Bạch Tuyết
Bảo Châu Vân Phi Kim Tuyết
Ngân Hà Ngọc Mai

Đặt tên con gái năm 2021
Tên Ý nghĩa Tên Ý nghĩa
Phương Phương vừa xinh vừa thơm Hà Thanh trong như nước sông
Quế Thu thu thơm Lâm Uyên nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng
Lệ Giang dòng sông xinh đẹp Hạ Giang sông ở hạ lưu
Trúc Đào tên một loài hoa Kim Đan thuốc để tu luyện thành tiên
Nhật Hạ ánh nắng mùa hạ Thiên Nga chim thiên nga
Thiên Thư sách trời Phương Uyên điểm hẹn của tình yêu.
Khải Ca khúc hát khải hoàn Quỳnh Trâm tên của một loài hoa tuyệt đẹp
Lê Quỳnh đóa hoa thơm Đông Vy hoa mùa đông
Nhật Lệ tên một dòng sông Thanh Hương hương thơm trong sạch
Hồng Nhạn tin tốt lành từ phương xa Dạ Nguyệt ánh trăng
Trúc Quỳnh tên loài hoa Tú Ly khả ái
Bình Yên nơi chốn bình yên. Mai Chi cành mai
Đan Thanh nét vẽ đẹp Diên Vỹ hoa diên vỹ
Đài Trang cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa Thu Nhiên mùa thu thư thái
Trúc Quân nữ hoàng của cây trúc Lưu Ly một loài hoa đẹp
Tuyết Băng băng giá Mai Lan hoa mai và hoa lan
Thiên Thanh trời xanh Hoàng Kim sáng chói, rạng rỡ
Minh Thương biểu hiện của tình yêu trong sáng Yên Nhi ngọn khói nhỏ
Bạch Mai hoa mai trắng Bảo Thoa cây trâm quý
Phương Nghi dáng điệu đẹp, thơm tho Thùy Anh con sẽ thùy mị, tinh anh.
Tố Tâm người có tâm hồn đẹp, thanh cao Ngọc Khuê danh gia vọng tộc
Thanh Thảo cỏ xanh Thanh Mẫn sự sáng suốt của trí tuệ
Nguyệt Uyển trăng trong vườn thượng uyển Tiểu My bé nhỏ, đáng yêu
Hương Ly hương thơm quyến rũ Mai Hiền đoá mai dịu dàng
Thiên Thanh trời xanh Kim Khuyên cái vòng bằng vàng
Minh Tâm tâm hồn luôn trong sáng Phương Tâm tấm lòng đức hạnh
Vân Phương vẻ đẹp của mây Vinh Diệu vinh dự
Tùng Lâm rừng tùng Đoan Trang đoan trang, hiền dịu
Tâm Hằng luôn giữ được lòng mình Diễm Thư cô tiểu thư xinh đẹp
Vân Trang dáng dấp như mây Bích Thoa cây trâm màu ngọc bích
Tuệ Nhi cô gái thông tuệ Thanh Xuân giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé
Hoàng Lan hoa lan vàng Mỹ Hoàn vẻ đẹp hoàn mỹ
Kim Oanh chim oanh vàng Yến Trang dáng dấp như chim én. sinh con năm 2021
Hương Giang dòng sông Hương Hồng Bạch Thảo tên một loài cỏ
Bảo Lan hoa lan quý Thiên Hoa bông hoa của trời
Thùy Vân đám mây phiêu bồng Thi Ngôn lời thơ đẹp
Kim Ngân vàng bạc Tuyết Vy sự kỳ diệu của băng tuyết
Mỹ Nhân người đẹp An Nhiên thư thái, không ưu phiền
Vân Hà mây trắng, ráng đỏ Bích Ngân dòng sông màu xanh. đặt tên cho con 2021
Hồng Giang dòng sông đỏ Khánh Thủy nước đầu nguồn
Ấu Lăng cỏ ấu dưới nước Lộc Uyển vườn nai
Ngọc Huyền viên ngọc đen Khánh Quỳnh nụ quỳnh
Khánh Giang dòng sông vui vẻ.dat ten cho con Tố Quyên Loài chim quyên trắng
Tuyết Lan lan trên tuyết An Nhàn Cuộc sống nhàn hạ
Diệu Hiền hiền thục, nết na Linh Chi thảo dược quý hiếm
Hương Chi cành thơm Việt Hà sông nước Việt Nam
Cát Tường luôn luôn may mắn Lam Tuyền dòng suối xanh
Ngọc Yến loài chim quý An Khê địa danh ở miền Trung
Thu Vọng tiếng vọng mùa thu Hướng Dương hướng về ánh mặt trời
Tuyền Lâm tên hồ nước ở Đà Lạt Thục Khuê tên một loại ngọc
Thục Tâm một trái tim dịu dàng, nhân hậu Hải Dương đại dương mênh mông
Thanh Thu mùa thu xanh Gia Linh sự linh thiêng của gia đình
Nguyệt Cát kỷ niệm về ngày mồng một của tháng Linh Lan tên một loài hoa
Minh Nguyệt trăng sáng Ban Mai bình minh
Băng Tâm tâm hồn trong sáng, tinh khiết Ánh Nguyệt ánh sáng của trăng
Đông Nghi dung mạo uy nghiêm Thiên Mỹ sắc đẹp của trời
Bích Ngọc ngọc xanh Vàng Anh tên một loài chim
Lệ Thu mùa thu đẹp Chi Mai cành mai
Yên Mai hoa mai đẹp Thụy Miên giấc ngủ dài và sâu.đặt tên cho con 2021
Phong Lan hoa phong lan Đoan Thanh người con gái đoan trang, hiền thục
Minh Đan màu đỏ lấp lánh Hải Phương hương thơm của biển
Thiên Kim nghìn lạng vàng Bảo Ngọc ngọc quý
Kỳ Diệu điều kỳ diệu Bạch Liên sen trắng
Ý Nhi nhỏ bé, đáng yêu Trúc Linh cây trúc linh thiêng
Hải Miên giấc ngủ của biển Hoài An cuộc sống của con sẽ mãi bình an
Thu Thủy nước mùa thu Huyền Trang người con gái nghiêm trang, huyền diệu
Thanh Phương vừa thơm tho, vừa trong sạch Nhất Thương bố mẹ yêu thương con nhất trên đời
Thiên Duyên duyên trời Thanh Thủy trong xanh như nước của hồ
Linh Hà dòng sông linh thiêng Nhật Dạ ngày đêm
Trúc Lâm rừng trúc Liên Chi cành sen
Quỳnh Dao cây quỳnh, cành dao Thủy Nguyệt trăng soi đáy nước
Thu Phong gió mùa thu Cam Thảo cỏ ngọt
Song Oanh hai con chim oanh.sinh con năm 2021 Hoa Tranh hoa cỏ tranh
Vân Du Rong chơi trong mây Phi Nhạn cánh nhạn bay
Tinh Tú sáng chói Diễm Quỳnh đoá hoa quỳnh
Thi Xuân bài thơ tình lãng mạn mùa xuân Huyền Thoại như một huyền thoại
Tuệ Lâm rừng trí tuệ Song Lam màu xanh sóng đôi
Hiền Chung hiền hậu, chung thủy Nhật Mai hoa mai ban ngày
Nhật Phương hoa của mặt trời Thiện Mỹ xinh đẹp và nhân ái
Đan Tâm tấm lòng son sắt Hằng Nga chị Hằng
Minh Phương thơm tho, sáng sủa Uyển Khanh một cái tên xinh xinh
Hoài Phương nhớ về phương xa Kim Quyên chim quyên vàng
Ngọc Quỳnh đóa quỳnh màu ngọc Ngọc Lan hoa ngọc lan
Khải Tâm tâm hồn khai sáng Bảo Vy vi diệu quý hóa
Đông Tuyền dòng suối lặng lẽ trong mùa đông Thảo Nghi phong cách của cỏ
Hồng Thu mùa thu có sắc đỏ Anh Thảo tên một loài hoa
Mỹ Trâm cây trâm đẹp Hoạ Mi chim họa mi
Thủy Tiên hoa thuỷ tiên Thanh Mai quả mơ xanh
Lệ Băng một khối băng đẹp Phương Chi cành hoa thơm
Thụy Du đi trong mơ Thùy Dương cây thùy dương
Hạc Cúc tên một loài hoa Khánh Ngọc viên ngọc đẹp
Trung Anh trung thực, anh minh Thảo Tiên vị tiên của loài cỏ
Minh Châu viên ngọc sáng Phương Thảo cỏ thơm
Bích Lam viên ngọc màu lam Yến Trâm một loài chim yến rất quý giá
Vy Lam ngôi chùa nhỏ Hồng Đăng ngọn đèn ánh đỏ
Thiên Lam màu lam của trời Đơn Thuần đơn giản
Giang Thanh dòng sông xanh Như Thảo tấm lòng tốt, thảo hiền
Ngọc Bích viên ngọc quý màu xanh Tú Anh xinh đẹp, tinh anh
Lan Trúc tên loài hoa Quỳnh Lam loại ngọc màu xanh sẫm
Ngọc Hà dòng sông ngọc Hạnh Dung xinh đẹp, đức hạnh
Quỳnh Chi cành hoa quỳnh Bình Minh buổi sáng sớm
Đức Hạnh người sống đức hạnh Xuân xanh mùa xuân trẻ
Lan Chi cỏ lan, cỏ chi, hoa lau Huyền Anh tinh anh, huyền diệu
Tố Nga người con gái đẹp Khuê Trung Phòng thơm của con gái
Tường Vy hoa hồng dại Ánh Hồng ánh sáng hồng
Di Nhiên cái tự nhiên còn để lại Gia Nhi bé cưng của gia đình
Tuyết Tâm tâm hồn trong trắng Hoàng Thư quyển sách vàng
Hải Thụy giấc ngủ bao la của biển Hoàng Nguyên rạng rỡ, tinh khôi
Mỹ Yến con chim yến xinh đẹp Hoàng Oanh chim oanh vàng
Thảo Nhi người con hiếu thảo Bạch Kim vàng trắng
Thủy Linh sự linh thiêng của nước Đinh Hương một loài hoa thơm
Uyên Nhi bé xinh đẹp Diễm Thảo loài cỏ hoang, rất đẹp
Hoàng Hà sông vàng Hạnh Trang người con gái đoan trang, tiết hạnh
Thảo Linh sự linh thiêng của cây cỏ Linh San tên một loại hoa
An Hạ mùa hè bình yên Bảo Hà sông lớn, hoa sen quý
Trà My một loài hoa đẹp Hiền Hòa hiền dịu, hòa đồng
Lam Giang sông xanh hiền hòa Thu Hằng ánh trăng mùa thu
Lệ Quyên chim quyên đẹp Kiều Dung vẻ đẹp yêu kiều
Hiền Nhi bé ngoan của gia đình Giao Hưởng bản hòa tấu
Bảo Bình bức bình phong quý Hoài Vỹ sự vĩ đại của niềm mong nhớ
Yên Bằng con sẽ luôn bình an Mai Khôi ngọc tốt
Xuân Thủy nước mùa xuân Minh Ngọc ngọc sáng
Hoàng Sa cát vàng Liên Hương sen thơm
Hạnh Nhơn đức hạnh Phượng Nhi chim phượng nhỏ
Lâm Oanh chim oanh của rừng Cát Tiên may mắn
Nghi Xuân một huyện của Nghệ An Hồng Mai hoa mai đỏ
Vân Thường áo đẹp như mây Đông Trà hoa trà mùa đông
Yên Đan màu đỏ xinh đẹp Vành Khuyên tên loài chim
Hồng Liên sen hồng Kim Tuyến sợi chỉ bằng vàng
Quỳnh Hương một loài hoa thơm Nguyên Thảo cỏ dại mọc khắp cánh đồng
Thanh Hằng trăng xanh Mai Hạ hoa mai nở mùa hạ
Ánh Hoa sắc màu của hoa Diệu Huyền điều tốt đẹp, diệu kỳ
Kim Hoa hoa bằng vàng Đan Quỳnh đóa quỳnh màu đỏ
Tùng Linh cây tùng linh thiêng Ngọc Thi vần thơ ngọc
Phương Trang trang nghiêm, thơm tho Hiểu Lam màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm
Anh Vũ tên một loài chim rất đẹp Bảo Trân vật quý
Thảo Nguyên đồng cỏ xanh Sơn Ca con chim hót hay
Ly Châu viên ngọc quý Thường Xuân tên gọi một loài cây
Kim Ngọc ngọc và vàng Bảo Trâm cây trâm quý
Bạch Vân đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời Đan Thu sắc thu đan nhau
Hạ Băng tuyết giữa ngày hè Song Kê hai dòng suối
Phương Thùy thùy mị, nết na Từ Dung dung mạo hiền từ
Huyền Diệu điều kỳ lạ Hoàng Xuân xuân vàng
Thiên Giang dòng sông trên trời Ái Linh Tình yêu nhiệm màu
Nguyệt Quế một loài hoa Kim Thông cây thông vàng
Bạch Tuyết tuyết trắng Bảo Châu hạt ngọc quý
Vân Phi mây bay Kim Tuyết tuyết màu vàng
Ngân Hà dải ngân hà Ngọc Mai hoa mai bằng ngọc
Ngày 05/10 năm 2020 | | Tag:
Sitemap | Copyright © 2020 - All rights reserved.

Top Link: Con gái ba | Báo gia đình số | Mẹ cu ben | Báo nông nghiệp